Genç Dahiliyeciler

Genç Dahiliyecilerden Haberler

23 Ekim 2012 tarihinde Madrid Palacio Municipal de Congresos’da EFIM Yönetim Kurulu toplantısı sonrası 11 farklı ülkeden genç dahiliyecilerin ulusal temsilcilerinin de bulunduğu toplam 18 kişinin katılımıyla Avrupa Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye’yi Doç. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve Dr. Burçin Halaçlı temsil etti.

Avrupa Genç Dahiliyeciler Başkanı olarak Lenka Bosenska tarafından İsrail’deki genel kuruldan Ekim 2012’e kadar kurul üyelerinin iki defa telekonferans ile iletişim kurduğu belirtildi. Temmuz 2012’de Paris’de Klinik Araştırma Kursu’nun 15 katılımcıyla gerçekleştirildiği anlatıldı. Madrid kongresinde Genç Dahiliyeciler gününde ilk defa en iyi üç vakanın sunulup tartışılacağı bahsedildi. Bir sonraki genel kurulun 9-11 Mayıs 2012’de Helsinki, Danimarka’da gerçekleştirileceği duyuruldu. Genel sekreter olarak Carla Araujo grup çalışmaları, bütçesi ve planlamaları, Portekiz’deki ulusal grup çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Avrupalı Genç Dahiliyeciler web sayfasıyla ilgili sorunlar tartışıldı. Yapılan değişiklerden bahsedildi. Web sayfasının güncellenmesi hakkında herkesten katkı istendi. Avrupa Genç Dahiliye Grubu ülke temsilcilerinden kendilerini tanıtan fotoğraflı kısa bir yazıyı siteye de yayımlanmak üzere göndermeleri istendi. Gelecekte e-Dergi olarak yazılı, fotoğraf ve video görüntülü vaka veya bilgilerin internet sitesinde yayımlanması önerildi.

Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu çalışma grupları (Profesyonel konular, yeterlilikler, bakım kalitesi, nadir hastalıklar, değişim çalışma grupları) icraatları hakkında bilgiler verildi. Seyrek görülen hastalıklar çalışma grubu adına yapılan anket çalışmasının sonuçlandığı anlatıldı. Çalışma grubunda ayrıntıların bahsedileceği anlatıldı. Değişim grubu pilot çalışmasına İspanya ve Portekiz’den olmak üzere 6 araştırma görevlisinin katıldığı anlatıldı. Gidilen ülkelerin İsrail, İspanya, İtalya ve Portekiz olduğu vurgulandı. Ayrıntıların değişim grup toplantısında anlatılacağı belirtildi.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu adına Koruyucu Hekimlik Eğilimi ve Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA)&Behçet Hastalığı farkındalığını arttırmak amacıyla hazırlanan anket çalışmalarını sundum. Koruyucu hekimlik konusunda farklı ülkelerde farklı uygulamalar olduğu belirtildi. Bu nedenle öncelikle ülkemizde bu anketin açık uçlu sorularla denenmesi ve sonuçların bir sonra ki genel kurulda sonuçlarının tartışılıp yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. AAA ve Behçet Hastalığı konusunda sunulan çalışmanın çok ayrıntılı olduğu, bu nedenle pratik uygulanamayacağı söylendi. Nadir Hastalıklar çalışma grubunda değerlendirilmesi istendi.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu adına Dr Nadir Hastalıklar çalışma grubu toplantısına katıldım. Daha önceden yapılan dört soruluk anket çalışmasının sonuçları anlatıldı. Toplam 287 kişinin bu çalışmaya katıldığı, ancak bunlardan 143 kişinin Almanya’dan olduğu diğer ülkelerin katılımının nispeten homojen olduğu vurgulandı. Oluşacak bias için çözüm önerileri tartışıldı. Verilen cevaplarda 4. Soru dışında Almanya ve diğer ülkelerin doğru cevap oranı aynıydı. Nadir hastalıklar konusunda ulusal derneklerle iletişime geçilmesi istendi. Bu konuda veritabanı oluşturulması için ulusal derneklerin motive edilmesi konusunda hemfikir olundu. AAA&Behçet konusunda genel kurulda sunulan anket çalışması tartışıldı. Bu konuların yanına benzer şekilde coğrafi ve göçsel farklılık gösteren en az iki hastalıktan oluşan vaka sorularının eklenip bir çalışma yapılabileceği karara varıldı. Bu konuda Ocak 2013’de telekonferans yapılması ve sonuçta Helsinki toplantısında bir değerlendirme yapılması kararlaştırıldı.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu adına Değişim çalışma grubu toplantısına katıldım. Toplantıda uygulanan pilot projeye İspanya’den dört, Portekiz’den iki araştırma görevlisinin katıldığı belirtildi. İsrail, İspanya, Fransa ve İtalya’daki merkezlerde bir aylık rotasyonların yapıldığı bahsedildi. Mayıs 2013’e kadar pilot çalışmanın devam edeceği ve sonuçlara göre bir aylık rotasyondan daha uzun değişimlerin yapılabileceği vurgulandı. Araştırma görevlilerinden gittikleri ülke ile geldikleri ülkeleri sağlık sistemleri yönünden karşılaştıran bir sunum yapılabileceği önerildi, bu öneri kabul edildi. Değişim programına şimdilik Türkiye, İtalya, Fransa, Litvanya, Portekiz, İspanya, İsrail ve Slovakya’nın çeşitli merkezlerinin katıldığı anlatıldı. İngiltere ve Belçika’dan yeni merkezlerin katılmak istediği söylendi. İsviçre’deki ESIM kış okulunda ilgili ülkelerle bir görüşme yapılması kararlaştırıldı. Sonuçların Mayıs 2013’deki yönetim kurulu toplantısında konuşulması kararlaştırıldı. Daha önceden olduğu gibi her ülkeden en çok iki katılımcı olacak şekilde maksimum 10-12 araştırma görevlisine burs verileceği belirtildi.

6. Genç Dahiliyeciler Günü 25.10.12 günü yaklaşık yüz katılımcının katılımıyla yapıldı. Üç adet vaka sunumu yapıldı. Sonrası katılımcılardan küçük gruplar oluşturuldu. Her grup iç hastalıkları eğitimi, sorunları ve çözüm önerilerini içeren fikir paylaşımında bulundular. Sonrası grup sözcüleri önerilerini sundular. İnteraktif tartışmaların yapıldığı toplantının sonunda “Medikal Hatalar” konulu bir ders verildi. 2-5 Ekim 2013’de Avrupa İç Hastalıkları Kongre’sinde Prag’da yeniden buluşmak üzere toplantıya son verildi.


Türkiye Genç Dahiliyeciler Grubu adına
Dr. Burçin HALAÇLI
ESIM’e katılacağımı öğrendiğim anı hatırlıyorum, çok mutlu olmuştum. Bu benim katılacağım ilk uluslar arası kongre olacaktı. Hatta kongreden de öte, bu bir “okul” olarak adlandırılıyordu. İtiraf etmeliyim ki ESIM’in bu yıl Türkiye’de yapılacak olması nedeniyle içimde ufak bir burukluk vardı. Adı “Avrupa” İç Hastalıkları Okulu ya, sanki Türkiye’de yapılınca bir eksiği olacakmış gibi…

Programa göz gezdirdiğimde katıldığım diğer kongrelerden daha dolu dolu, uzunca olduğunu fark ettim. Nitekim öyle de oldu.

Açılıştan itibaren dersler olsun, CPC’ler, Workshplar olsun su gibi akıp geçti. Benim için hem teorik hem de sosyal ve kültürel açılardan CPC ve workshoplar çok öğretici, düşündürücü oldu. Yoğunluk, yorgunluk ve prosedürlerden zaman zaman kaybettiğim “dahili” irdeleme heyecanımı tazelediler. Özellikle “Leadership” konulu çalıştaydan ve İskender Sayek hocamızdan çok etkilendiğimi belirtmek isterim. Workshoplarda ve serbest zamandaki sohbetlerde Avrupalı asistanlarla hem sorunlarımızın hem de işimizle ilgili güzel yönlerin ne kadar benzediğini görmek beni gerçekten çok şaşırttı. Ayrıca ihtisas eğitimimizin kalitesi ve mesleki tatmin/yeterlilik açısından birçok Avrupa ülkesinden önde olduğumuzu görmek beni gururlandırdı.

Ancak nöbet ve gündüz mesaisinin birleşmesi, diğer ülkelerden çok çok daha fazla haftalık çalışma saatimiz olduğunu öğrenmek ise motivasyonumu kırdı. Bu durumun sosyal ve akademik başarım açısından önemli bir kayba yol açtığının bir kez daha ayrımına vardım.

Yine de, ESIM’in bende oluşturduğu temel duygu “gurur” oldu. Ev sahipliğini profesyonellikle birleştiren hocalarıma ilişkin Avrupalı arkadaşlarımdan çok güzel geri bildirimler aldım. “ Bu hoca sizin de derslerinize giriyo mu, beraber mi çalışıyorsunuz? Çok şanslısınız!” gibi söylemleri oldu birçoğunun.

Gerçekten ders ve CPC’lerde hocalarımın her biri ayrı birer başarı sergilediler. Avrupalı eğitimcilerden hiçbirinin eksiği yok hatla fazlası vardı ve bunu Avrupalı asistanlardan bizzat duymak beni çok gururlandırdı.

Doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, konforuyla ESIM’e Türkiye’de katıldığım için Avrupalı yeni arkadaşlarım gibi ben de çok mutlu oldum. Derslerin, sosyal programın ve en önemlisi “Associate Director” larımızın daha iyisini düşünemiyorum.

Bu fırsatı yakalamamda ve ESIM 2012’de emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.


Araş. Gör. Dr. Seda TUTLUER
Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları A.B.D.

Değerli Meslektaşlarımız,

İngiltere'nin güney kıyısında yer alan Brighton & Sussex Tıp Fakültesinde 4-9 Eylül 2011 tarihlerinde düzenlenecek olan okula bu yıl da Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 3 genç dahiliyeci göndermeyi planlamaktadır.

Ulaşım, konaklama ve kurs katılım ücreti dahil tüm masraflar Dernek tarafından karşılanacaktır. İç Hastalıkları uzmanlık eğitiminin son yıllarında olan asistanlar katılım için başvurabilmektedirler. İlgilenen asistanların İngilizce dil bilgilerini gösteren bir belge ve fotoğraflı özgeçmişlerini 15 Mayıs 2011 tarihine kadar adora@tihud.org.tr adresine "ESIM 2011" başlığıyla göndermeleri gerekmektedir. Başvurular yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonunda cevaplanacaktır. Göz önüne alınacak değerlendirme kriterleri: İngilizce dil bilgi seviyesi, daha önce yurt dışı etkinliklere ve TİHUD Genç Dahiliyeciler etkinliklerine katılmış olmak ve uzmanlık eğitiminin son yıllarında olmaktır. Kurs hakkında daha detaylı bilgiye http://www.esim2011.org/ adresinden ulaşılabilir.

Saygılarımızla

TİHUD

Ekteki form sizi Genç Dahiliyeciler Grubu’nun aktiviteleri hakkında bilgilendirmek, araştırma projelerini duyurmak ve iletişim listemize kaydetmek için kullanılacaktır. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’ne kişisel başvurunuzla, uzman olduğunuz tarihten sonra kayıt olabilirsiniz.

Formu doldurup  drozanyazici@gmail.com adresine iletebilirsiniz

İngiltere'nin güney kıyısında yer alan Brighton & Sussex Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan kursa bu yıl da Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği 3 genç dahiliyeci göndermeyi planlamaktadır.

Ulaşım, konaklama ve kurs katılım ücreti dahil tüm masraflar Dernek tarafından karşılanacaktır. İç Hastalıkları uzmanlık eğitiminin son yıllarında olan asistanlar katılım için başvurabilmektedirler. İlgilenen asistanların İngilizce dil bilgilerini gösteren bir belge ve fotoğraflı özgeçmişlerini 15 Nisan 2010 tarihine kadar adora@tihud.org.tr ve gdg@tihud.org.tr adreslerine "ESIM 2010" başlığıyla göndermeleri gerekmektedir. Kurs hakkında daha detaylı bilgiye http://www.esim2010.org/ adresinden ulaşılabilir.

Saygılarımızla

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu"İç Hastalıkları ve Gençlerin Birlikteliği" Dr. Mine Durusu TanrıöverTürk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Genç Dahiliyeciler Grubu Başkanı

Son yıllarda, tüm dünyada “İç Hastalıklarının yeniden canlandırılması (revitalization)” hareketi hız kazanmıştır. Geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişen teknolojiyi, ilerleyen bilimsel araştırmaları ve artan bilgi birikimini takiben yan dallar ve Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları gibi anabilim dalları İç Hastalıkları bünyesinden ayrılmaya başladı. Sağlık hizmetleri yataklı servislerden giderek daha fazla olarak ayaktan bakım hizmetlerine kaydı. Birinci basamak da ise aile hekimleri, acil uzmanları ve genel tıp hekimleri de İç Hastalıkları uzmanının hizmet verdiği hastalara hizmet vermeye başladı. İlave olarak girişimsel ve cerrahi işlemlerin daha fazla kar etmesi ve sağlık politikalarının da bunu desteklemesiyle İç Hastalıkları’nın sınırları belirsizleşti ve mesleğe olan ilgi azalmaya başladı. Oysa ki “erişkinlerin doktoru” olan İç Hastalıkları uzmanlarının maliyet-etkin, modern bir sağlık sisteminin her basamağındaki görevi, bütünleştirici ve lider konumu göz ardı edilemez. Genç dahiliyeciler ve İç Hastalıkları’nın birlikteliği işte tam da bu noktada başlamaktadır. İç Hastalıkları ruhunun diriltilebilmesi için tüm dünyada başlatılan değişim hareketinin temelden destek bulması, yani pratik olarak genç dahiliyecilerin birlik olmaları ve aktif olarak süreçte yer almaları gerekliliğine inanmaktayız.

Amerikan Hekimler Birliği (American College of Physicians - ACP) bünyesinde ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde İç Hastalıkları Derneklerinin çatısı altında organize olan genç dahiliyeciler grupları mevcuttur. Avrupa İç Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (European Federation of Internal Medicine-EFIM), Mayıs 2006’da Yürütme Kurulu kararıyla “Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu (Young Internists Working Group)”nu bir çalışma grubu olarak onaylamış ve sonrasında Yürütme Kurulu toplantılarına katılan bir alt komite olarak görevlendirmiştir. Bütün bu gelişmelere paralel olarak Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği bünyesinde de bir “Genç Dahiliyeciler Grubu”nun kurulması Kasım 2006’da onaylanmıştır. Şu anda çekirdek ekibimiz Mine Durusu Tanrıöver, Funda Pepedil, Berivan Bitik, Ozan Yazıcı ve Hilal Tunçer Yılmaz’dan oluşmaktadır. Ankara’dan ve Ankara dışındaki illerden de birçok arkadaşımız çalışmalarımıza destek vermek için istekli olduklarını bildirmişlerdir.

Hekimlerin geçmekte olduğu uzun eğitimi ve kariyere başlamak için geçirdikleri süreyi de göz önüne alarak, Genç Dahiliyeciler Grubuna katılım için “Genç Dahiliyeci”yi 40 yaş ve altında, uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan veya eğitimini tamamlamış İç Hastalıkları uzmanı olarak tanımlamaktayız. Bu nedenle, esas hedef kitlemiz olan 25-35 yaş arası İç Hastalıkları asistan ve uzmanlarının gereksinimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Uzmanlık eğitimini, uzmanlık sonrası sürekli tıp eğitimini ve profesyonel ve kişisel gelişimi destekleyecek projeler oluşturmak bu anlamda vizyonumuzu oluşturmaktadır. Genç Dahiliyeciler Grubu’nun hedeflerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

- İç Hastalıkları’nın modern, akademik, erişkin sağlığının her alanında hizmet ve eğitim veren ve saygı duyulan bir branş olarak 21. yüzyılda hak ettiği yere geri gelmesi için harcanan çabalara katkıda bulunmak,

- İç Hastalıkları uzmanı olmanın gururunu taşıyan rol modelleri oluşturmak,

- Kişisel gelişimi desteklemek,

- Çağdaş, bilimsel ve çalışkan genç dahiliyecileri bu amaçlar doğrultusunda aktif hale getirmek.

Genç Dahiliyeciler Grubu bu hedeflere ulaşmak için bir program ve aktivite portföyü oluşturmuştur. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’ne bağlı olarak çalışan aktif bir çekirdek grup etrafında kurulacak olan Türkiye çapındaki genç dahiliyecileri kapsayacak bir iletişim ağı oluşturmak en temel hareket noktamızı oluşturmaktadır. Bunun yanında İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi, çalışma saatleri, zorunlu hizmet gibi esas olarak genç dahiliyecileri ilgilendiren sorunların tartışıldığı ortamlarda görüş bildirmek; Ulusal Kongre Genç Dahiliyeciler Buluşması, İç Hastalıklarına İlk Adım Okulları ve Aylık İç Hastalıkları Toplantıları düzenleyerek genç dahiliyecilerin birbirleriyle ve kıdemlileriyle görüş alışverişi sağlayacakları eğitsel ve sosyal ortamlar oluşturmak ve uluslar arası kurumların düzenlediği eğitim aktivitelerine katılım için koordinasyon sağlamak hedeflerimize ulaşabilmek için gerçekleştirdiğimiz aktiviteler arasındadır.

Şu ana kadar Astra Zeneca işbirliğiyle düzenlediğimiz, bilimsel çalışma temalı KİMERA toplantıları ve Abdi Ibrahim İlaç işbirliğiyle düzenlediğimiz Ankara Aylık İç Hastalıkları Toplantıları’nda koordinatörlük yaptık. İlk olarak bu yıl 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde düzenlediğimiz Genç Dahiliyeciler Buluşması’nda grubumuzu Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç meslektaşlarımıza tanıtma ve onlarla beraber güzel bir olgu tartışma fırsatı bulduk. Kongre katılımcılarına grubumuzun elemanları tarafından hazırlanmış olan 2008 literatüründen seçmeler CD’si, erişkin aşılama ve koruyucu hekimlik hizmetleri kılavuzları dağıttık. Bundan sonraki yıllarda da ulusal kongremizde bu aktivitelerimizi sürdürmeyi planlamaktayız. Çağımızın en önemli iletişim ve bilgi aracının internet olduğunun da bilincinde olarak, grubumuza özellikle Türkçe bilimsel ve eğitsel kaynaklar sağlamak amacıyla da derneğimizin web sitesinden yararlanmaktayız. Yenilenen dernek web sitesindeki sayfamızdan da güncel literatür özetlerini, kılavuzları, pratik bilgileri ve aktivite duyurularını genç dahiliyecilerle paylaşacağız.

Avrupa ile ilişkilerimiz bire bir devam etmektedir. İlk olarak 2005 yılında Paris’te fikri ortaya atılan “Young Internists Working Group” 2006 yılında EFIM tarafından onaylanmış ve Dr. Mine Durusu Tanrıöver grubun kurucu başkanı olmuştur ve halen de bu alt komitenin başkanlık görevini sürdürmektedir. Bu sayede genç dahiliyeciler Avrupa’da EFIM tarafından gerçekleştirilen her türlü idari, bilimsel ve eğitsel aktivitede tartışmalara katılabilmekte, her çalışma grubunda temsil edilmekte ve söz sahibi olabilmektedirler. European School of Internal Medicine (ESIM), EFIM tarafından İç Hastalıkları asistanlarına yönelik olarak düzenlenen çok ayrıcalıklı bir okuldur. Her yıl yoğun ilgi gören okula şimdiye kadar 13 Türk asistan Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin destekleriyle gönderilmiştir. Clinical Research Course EFIM-Servier işbirliğiyle her ilkbaharda Paris’te düzenlenmekte ve bu kursa kişisel olarak başvurulmaktadır. Daha önce ESIM’e katılmış olan asistanlardan 3 tanesi de bu kursa katılma başarısını göstermişlerdir. EFIM ile ilişkilerimiz karşılıklı olarak devam etmektedir; Genç Dahiliyeciler Alt Komitesi tarafından yürütülen “Common diagnosis in internal medicine survey- 2009” çalışmasına veri sağlayarak Avrupa çapındaki bir bilimsel çalışmaya doğrudan katılma fırsatı elde etmiş bulunmaktayız. Bu yıl Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen EFIM-2009 kongresinde Türk Genç Dahiliyeciler Grubu, 4. Avrupa Genç Dahiliyeciler Günü’nde ev sahipliği yapmış ve düzenlenen bilimsel ve sosyal program beğeni kazanmıştır.

Genç dahiliyeciler, hem mesleğin içinde bulunduğu sorunları hem de meslek yaşamlarının daha başında olmalarından kaynaklanan sorunları yaşamaktadırlar. Sağlık politikaları İç Hastalıkları Uzmanlarının yetki ve haklarını giderek kısıtlamakta, reçete edebilecekleri ilaçlara, hasta için istenecek tetkiklere bile sınırlama getirmektedir. Bunun yanında artan çalışma saatleri ve hasta yükü, nitelik yerine niceliği öne çıkaran sağlık sistemi ve zorunlu hizmet yükümlülüğünün yaşamlarına getirdiği yük genç dahiliyecilerin şu anda yaşadıkları sorunların başında sıralanabilir.

Tüm dünyada İç Hastalıkları uzmanı olmayı seçen doktorların sayısı azalmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde genel dahiliyeci olmayı planlayan tıp öğrencilerinin oranı sadece %2’dir. Oysa ki, İç Hastalıkları uzmanlarının maliyet etkin bir modern sağlık sistemindeki yeri ve önemi yadsınamaz. Bu nedenle, tıp fakültesinden başlayarak doktorların 21. yüzyılın İç Hastalıkları uzmanları ile karşılaşmaları ve bu kişilerin kendilerine rol modeli olabilecekleri ortamlarda bulunmaları gerekmektedir. Genç Dahiliyeciler Grubu olarak bizden de genç meslektaşlarımız için rol modelleri oluşturmayı işte bu nedenle önemsiyoruz. Grubun devamlılığını sağlamak ancak somut ve genç meslektaşlarımız için faydalı olacak işler ortaya koyarak mümkün olacaktır.

Tüm genç meslektaşlarımızı, Genç Dahiliyeciler Grubuna katılmaya davet ederiz. Neden mi?

- ‘İç Hastalıkları’ uzmanlığına sahip çıkmak,

- Bilimsel gelişmeleri izleyen, kanıta dayalı tıbbı temel alan çağdaş hekimler olma yolunda bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleştiği bir platforma üye olmak,

- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak Türkçe dökümanlara ulaşabilmek,

- EFIM tarafından Avrupa’da düzenlenen eğitsel aktivitelerden haberdar olmak,

- Bilimsel çalışmaların beraber yürütülebileceği bir iletişim ağı kurmak,

- Ve de en önemlisi farklı ortamlarda gerçekleşen buluşmalar sayesinde birbirini tanıyan ve sorunlarını beraber dile getirebilen bir topluluk oluşturmak için…

İç Hastalıkları uzmanı, erişkinlerin doktorudur. Bizler, genç dahiliyeciler, mesleğimizle gurur duyuyoruz ve de tüm zorluklarına rağmen bizden gençler için rol modelleri oluşturmak, meslektaşlarımızın profesyonel gelişimlerini sürekli destekleyecek işler yapmak ve İç Hastalıkları’nın 21. yüzyıldaki prestijli, modern yüzünü göstermek için çalışmak dileğindeyiz. Bu yolda bize katılmak isteyen tüm genç dahiliyecilerle birlikte çalışmaktan mutlu olacağız…

EFIM Young Internists Website

Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu Üyeleri

Dr. Mine Durusu Tanrıöver

Genç Dahiliyeciler Grubu'nun başkanı. 1976 Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı fakültede İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi aldı. 2005 yılından beri Genel Dahiliye Ünitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları akut ve kritik hasta tanı – tedavisi ve osteoporozdur. European Federation of Internal Medicine Young Internists Subcommittee’nin kurucusudur ve 2006-2009 yılları arasında bu alt komitenin başkanlığını yürütmüştür. 2006 yılında Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu’nu kurmuştur ve halen başkanlığını yürütmektedir.



Dr. Berivan Bitik

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 30 yaşında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu, şu anda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları uzmanlık eğitiminin 4. yılında. İki yıldır Genç Dahiliyeciler Grubu'yla çalışmakta. Tıp eğitimi, enfeksiyon hastalıkları, koruyucu hekimlik ilgi alanlarını oluşturmakta. Genç Dahiliyecilerin oluşturduğu bilimsel ve sosyal platformun çağdaş hekimler olma yolunda önemli bir basamak olduğunu düşünüyor.



Dr. Funda Pepedil

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 29 yaşında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve aynı üniversitede İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamladı. Avrupa’daki Genç Dahiliyecilerin aktivitelerine katıldı. Türkiye‘de Genç Dahiliyeciler Grubu'nun kurulmasında görev aldı. İç hastalıkları uzmanlarının asistanlık süreci ve sonrasında karşılaştıkları sorunların çözümünde dinamizmi ile gençlerin aktif rol alması gerektiğini düşünüyor.



Dr.Ozan Yazıcı

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 1982 Bursa doğumlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 4.yıl asistanı. Genç Dahiliyeciler Grubu’nda 2008 yılından beri aktif olarak çalışıyor. Onkolojik bilimsel araştırmalar ilgi alanları arasında. Türkiye'deki iç hastalıkları uzmanlarının tümünün genel dahiliye yaklaşımının etrafında toplanması ve iletişimlerini artırması gerekliliğini savunuyor.



Dr. Hilal Tunçer Yılmaz

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 22.10.1979 Ankara doğumlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng.) mezunu. Halen Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışıyor. İç hastalıkları doktorlarının dinamik, aktif, güncel ve iletişim içinde olmaları gerektiğine inandığı için Genç Dahiliyeciler Grubu’nda çalışıyor.



Dr. Mehmet Özgür Niflioğlu

26 yaşında, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, 3. yıl asistanı. Bilgi işlem sistemleri, tıp eğitimi ve özellikle asistan eğitimi ilgi alanları arasında. Genç Dahiliyeciler Grubu’na henüz yeni katıldı. Türkiye’deki iç hastalıkları asistanları arasındaki iletişim artışının, iç hastalıkları eğitiminde karşılaşılan sorunları çözeceğine inanıyor. Kendisine ulaşmak isteyenler için e-posta adresi: ozgurniflioglu@yahoo.com



Dr. Emel Işıktaş

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi, 29 yaşında, 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda 4.yıl asistanı. 2008 yılında Genç Dahiliyeciler Grubuna katıldı. Yoğun bakım ve nefroloji ilgi alanları arasında. İç hastalıkları asistanlarının genel dahiliye yaklaşımından uzaklaşmadan eğitimlerine devam etmeleri gerektiğine inanıyor.



Dr. Burçin Halaçlı

26 yaşında, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2. yıl asistanı. Temel ve klinik bilimler entegrasyonu , İç Hastalıkları’nda laboratuar çalışmaları, tıp eğitimi, hekim hakları ilgi alanları arasında. İç Hastalıkları eğitiminde temel bilimlerle ortak çalışmanın, klinik çalışmalar ile birlikte hastalıklara farklı bakış açısı kazandıracağını ve tedavi başarısı noktasında daha verimli olunabileceğini düşünüyor.



Dr. Handan Yarkan
Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 26 yaşında , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2. yıl asistanı. Kök hücre ve hedefe yönelik tedaviler ilgi alanları arasında . Tüm iç hastalıkları uzmanları ve uzmanlık eğitimi alanların bilgi, deneyim, güncel gelişmeleri paylaşabilmeleri ve ortak çalışmalar yapabilmeleri için iletişim içinde olmaları gerektiğine inanıyor.

Aktiviteler

TTB – UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekim Genel Kurulu Katılım Raporunu ekte bulabilirsiniz.

Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu, European Federation of Internal Medicine (EFIM)’de oluşturulan Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubuna paralel olarak 2006 yılında kurulmuştur. Grubun amacı, İç Hastalıklarının yeniden canlandırılmasını sağlamak amacıyla bu ortak paydada buluşan genç dahiliyeciler arasında iletişimi sağlamak ve bu alanda aktiviteler gerçekleştirmektir. Türkiye Genç Dahiliyeciler Grubu başkanlığını Türk ve Avrupa Genç Dahiliyeciler grubunun kurucusu olan Dr. Mine Durusu Tanrıöver yürütmektedir.

Grubun, 2006-2009 yılları arasındaki aktiviteleri daha çok dernek merkezi olan Ankara’da gerçekleştirildi. Bu aktiviteler; Ankara’da ki tüm dahiliye asistanlarının katılımını hedefleyen aylık vaka toplantıları, araştırma kursları ve EFIM aktivitelerinin koordinasyonuydu. 2009 yılında Genç Dahiliyeciler Grubu üyeleri Ankara dışında da organize olmaya başladı ve Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde “1.Genç Dahiliyeciler Buluşması”nı gerçekleştirerek ulusal anlamda bilinirliğini artırarak çalışmalarına devam etti.

1- Grubun yapısı ve iletişim:

Genç Dahiliyeciler Grubu’na gönüllük esasına göre katılım sağlanır, grubun devamlılığı ve ortaya koyduğu çalışmalar tamamen grup üyelerinin istek ve çalışma azimlerine bağlıdır. Halen grubumuzda aktif olarak çalışmalara katılan Türkiye’nin değişik illerinden, devlet ve üniversite hastanelerinden asistanlar ve uzmanlar mevcuttur. Grup üyelerinin birbirleriyle iletişimi internet üzerinden sağlanmaktadır. Her yıl Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde düzenlenen Genç Dahiliyeciler Buluşmasında bir araya gelmek hedeflenmektedir.

2- Aktiviteler:

a) Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Genç Dahiliyeciler Buluşması: 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde gerçekleştirilen “1.Genç Dahiliyeciler Buluşması” interaktif vaka sunumu, EFIM ve Avrupa’daki Genç Dahiliyeciler Çalışma Gruplarının tanıtımı ile ilgi çekti. Genç Dahiliyecilerin ulusal anlamda ilk toplantısı olan bu buluşmaya Türkiye’nin değişik illerinden 100 kadar katılımcı oldu. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde “2.Genç Dahiliyeciler Buluşması” kapsamında da Doç. Dr. Mine Durusu Tanrıöver tarafından “İç Hastalıklarının Geleceği” isimli bir konuşma yapıldı, ardından Prof. Dr. Hamdi Akan ‘’Bilgiye Nasıl Ulaşalım?” konu başlıklı bir sunum yaptı. Bu sunumda, bilimsel bilgiye en hızlı, en rafine ve en doğru şekilde nasıl ulaşılabilineceğine dair bilgiler ve ipuçları verildi. Diğer illerden katılan genç dahiliyecilerle ileride yapılması planlanan araştırma çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu ve bu çalışmaların planlamaları yapıldı. Her yıl ulusal kongrede benzeri etkinliklerin düzenlenmesi benimsendi.

b) Basılı Materyaller: 11. ve 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongrelerinde Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu tarafından türkçe olarak hazırlanan materyaller her yıl güncellendi ve tüm kongre katılımcılarına ücretsiz olarak dağıtıldı.

a. Erişkin Aşılama Rehberi,

b. Erişkinler İçin Koruyucu Hekimlik Önerileri

c. Grip Aşısı Önerileri

d. Sağlık İpuçları

e. Güncel Literatür

c) Genç Dahiliyeciler Kış Okulu: 20-21 Mart 2010 tarihinde İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğinin desteklediği, bilimsel ve sosyal programı Genç Dahiliyeciler Grubu tarafından oluşturulan “Genç Dahiliyeciler Kış Okulu 2010” gerçekleştirildi. Ankara’daki 7 farklı hastaneden 37 asistanın katılımı ile İç Hastalıkları’na ait temel bilimsel bilgiler sunuldu (bilimsel program için tıklayınız), İç Hastalıkları’nın günümüzdeki ve gelecekteki rolleri tartışıldı. Uygulamalı olarak güncel erişkin yaşam desteği kursu yapıldı.

d) İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Internet Sitesi: Derneğin sitesinin eğitsel ve bilimsel birçok materyali çalışma grubumuzca hazırlanmaktadır. Aylık olarak iç hastalıklarında öne çıkan makalelerin özetlerinin çevirileri dernek sitesine eklenmektedir. Birçok uygulama kılavuzu, ayın olgusu, klinik görüntüler, bilginizi sınayın bölümleri grubumuzca oluşturularak İç Hastalıkları uzmanları için güncel ve pratik bilgi sağlanmaktadır.

e) EFIM’de Temsil Edilme: 2006 yılında EFIM bünyesinde kurulmuş olan Genç Dahiliyeciler Grubu bir alt komite olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alt komitenin kuruculuğunu ve ilk başkanlığını 2006-2009 yıları arasında Dr. Mine Durusu Tanrıöver yapmıştır. Avrupa’daki genç dahiliyecileri daha etkili bir şekilde bir araya getirmek, daha demokratik bir yöntem ile grup üyelerini seçmek amaçları ile Genç Dahiliyeciler Kurulu oluşturulması için EFIM Yönetim Kurulundan onay alınmış ve 5-6 Mart 2010 Norveç’te 1. Avrupa Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu toplanmıştır. Bu toplantıda Türk Genç Dahiliyeciler Grubu’nu temsilen Dr. Ozan Yazıcı bir rapor sunmuştur. İsviçre’de düzenlenen 2. Avrupa Genç Dahiliyeciler Genel Kurulunda, alt komiteye seçim ile iki kişi alınmış ve eski başkan Dr. Mine Durusu Tanrıöver gruba veda etmiştir (rapora buradan ulaşabilirsiniz).

f) Genç Dahiliyeciler Araştırma Projeleri: Grubumuz ulusal çapta yapılabilecek basit araştırmalar planlamaktadır ve bu konuda gruptan gelecek her türlü öneriye açıktır.

GENÇ DAHİLİYECİLER GRUBUNUN ETKİNLİKLERİNDEN HABERDAR OLMAK VE AKTİF ROL ALMAK İSTİYORSANIZ LİNKTE BULACAĞINIZ KAYIT FORMUNU DOLDURUP drozanyazici@gmail.com ADRESİNE GÖNDERİNİZ !!!!!

Avrupalı Genç Dahiliyeciler



Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu

(European Federation of Internal Medicine-EFIM)

Luzern, İsviçre, 23 Eylül 2010

İlk toplantı Norveç’in Oslo’ya bağlı Asker kasabasında Mart 2010’da gerçekleştirildi. On dört farklı ülkeden genç dahiliyecilerin temsilcileri bu toplantıya katıldı ve bu toplantıda her ülkedeki genç dahiliyeciler grubunun durumları, genç dahiliyeciler grubu olmayan ülkelerde nasıl bir yol takip edileceği, genç dahiliyeciler Avrupa komitesindeki temsilcilerin nasıl seçileceği ve Avrupa’daki tüm genç dahiliyecilerin katılabileceği araştırma projeleri ve aday proje sunumları yapılmıştı. Bu toplantıda Türkiye’deki Genç Dahiliyeciler Grubunun yaptığı faaliyetleri anlatan bir rapor Dr. Ozan Yazıcı tarafından sunuldu ve yazılı olarak tüm katılımcılara iletildi.

Birincisi düzenlenen ve başarıyla geçen bu toplantının ardından EFIM Yönetim Kurulu toplantısıyla eş zamanlı olarak 2. Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu, İsviçre’nin Luzern kentinde 13 ülkeden temsilcilerin katılımyla gerçekleştirildi. Türkiye’deki Genç Dahiliyecileri temsilen, Türk İç Hastalıkarı Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Başkanı Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve Dr. Ozan Yazıcı bu toplantıya katıldı.

Toplantı planına bağlı olarak ilk önce Norveç Asker’de tartışılan konuların kısaca üzerinden geçildi ve devam ettirilen görevlerin ne aşamada olduğu öğrenildi. Avrupa’daki Genç Dahiliyeciler Grubunun kurucusu ve eski başkanı ve grubumuzun ilham kaynağı olan Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve yine bu genel kurulun oluşturulmasında ve grupta bir çok çalışmada emeği geçen İsrail’den Dr. Moshe Vardi alt komitedeki temsilcilik görev sürelerini doldurdular ve dört kişinin aday olduğu seçim ile yerlerine Hollanda’dan Dr. Monique Slee-Valentijn ve İspanya’dan Dr. Ivan Moreno seçildi.

Her ülkedeki genç dahiliyecilerin ulusal bazda birbirleriyle nasıl iletişim ve işbirliği içinde olabileceği ve Avrupa’daki genç dahiliyecilerin bu iletişimi nasıl sürdürebileceği tartışıldı ve ortak bir noktada buluşma ve bu işbirliğini artırma konusunda tüm genç dahiliyecilerin istekli, hevesli ve çalışma azmiyle dolu olduğu görüldü. Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu’nda temsilcisi bulunmayan ülkelerle nasıl iletişime geçilip bir temsilci sağlanabileceği tartışıldı ve bu ülkelerin iç hastalıkları dernekleriyle tekrar iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.

EFIM bünyesinde oluşturulan ve çalışmalarına devam etmekte olan çalışma gruplarına da EFIM yürütme kurulundan onay alınarak genç dahiliyecilerin katılımı sağlandı ve her çalışma grubuna bir-iki genç dahiliyeci katıldı. “Asistan Değişimi” çalışma grubuna Dr. Ozan Yazıcı katıldı ve değişim programının başlatılması aşamasında Avrupa’daki diğer grup üyeleriyle çalışmalarına başladı. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ‘Profesyonel Konular Çalışma Grubunda’ ki temsilcilik ve görevine devam ediyor. Bu grubun çalışması olan “Avrupa’da İç Hastalıklarının Geleceği” isimli durum raporu European Journal Of Internal Medicine’da ve İç Hastalıkları Dergisi’nde yayınlanmıştı. Dr. Mine Durusu Tanrıöver tarafından çalışma hakkında bir sunum yapıldı.

Daha önce gerçekleştirilen “CDIME (Common Diagnosis In Internal Medicine Across Europea 2009)” projesinin de European Journal Of Internal Medicine’da yayınlandığı bildirildi. Dr. Moshe Vardi “Venöz Tromboemboli” ile ilgili yeni çalışma projesini sundu.

Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu Yönetim Kurulu’na, genç dahiliyeciler grubu olarak katılım sağlandı. Düzenlenen sosyal programlarda diğer genç dahiliyecilerle dahiliye eğitimin genel sorunları, çalışma şartları arasındaki farklılıklar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Yönetim kuruluyla ilişkili olarak bir sonraki Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu’nun Mart 2011’de Romanya’da yapılması kararlaştırıldı.

Bize, ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek için her türlü desteği sunan başta Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin değerli Başkanı Prof. Dr. Erdal Akalın, dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal ve diğer tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu adına

Dr. Ozan Yazıcı

EFIM Young Internists Subcommittee



EFIM Young Internists Assembly

Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu

(European Federation of Internal Medicine-EFIM)

Luzern, İsviçre, 23 Eylül 2010

İlk toplantı Norveç’in Oslo’ya bağlı Asker kasabasında Mart 2010’da gerçekleştirildi. On dört farklı ülkeden genç dahiliyecilerin temsilcileri bu toplantıya katıldı ve bu toplantıda her ülkedeki genç dahiliyeciler grubunun durumları, genç dahiliyeciler grubu olmayan ülkelerde nasıl bir yol takip edileceği, genç dahiliyeciler Avrupa komitesindeki temsilcilerin nasıl seçileceği ve Avrupa’daki tüm genç dahiliyecilerin katılabileceği araştırma projeleri ve aday proje sunumları yapılmıştı. Bu toplantıda Türkiye’deki Genç Dahiliyeciler Grubunun yaptığı faaliyetleri anlatan bir rapor Dr. Ozan Yazıcı tarafından sunuldu ve yazılı olarak tüm katılımcılara iletildi.

Birincisi düzenlenen ve başarıyla geçen bu toplantının ardından EFIM Yönetim Kurulu toplantısıyla eş zamanlı olarak 2. Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu, İsviçre’nin Luzern kentinde 13 ülkeden temsilcilerin katılımyla gerçekleştirildi. Türkiye’deki Genç Dahiliyecileri temsilen, Türk İç Hastalıkarı Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Başkanı Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve Dr. Ozan Yazıcı bu toplantıya katıldı.

Toplantı planına bağlı olarak ilk önce Norveç Asker’de tartışılan konuların kısaca üzerinden geçildi ve devam ettirilen görevlerin ne aşamada olduğu öğrenildi. Avrupa’daki Genç Dahiliyeciler Grubunun kurucusu ve eski başkanı ve grubumuzun ilham kaynağı olan Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve yine bu genel kurulun oluşturulmasında ve grupta bir çok çalışmada emeği geçen İsrail’den Dr. Moshe Vardi alt komitedeki temsilcilik görev sürelerini doldurdular ve dört kişinin aday olduğu seçim ile yerlerine Hollanda’dan Dr. Monique Slee-Valentijn ve İspanya’dan Dr. Ivan Moreno seçildi.

Her ülkedeki genç dahiliyecilerin ulusal bazda birbirleriyle nasıl iletişim ve işbirliği içinde olabileceği ve Avrupa’daki genç dahiliyecilerin bu iletişimi nasıl sürdürebileceği tartışıldı ve ortak bir noktada buluşma ve bu işbirliğini artırma konusunda tüm genç dahiliyecilerin istekli, hevesli ve çalışma azmiyle dolu olduğu görüldü. Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu’nda temsilcisi bulunmayan ülkelerle nasıl iletişime geçilip bir temsilci sağlanabileceği tartışıldı ve bu ülkelerin iç hastalıkları dernekleriyle tekrar iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.

EFIM bünyesinde oluşturulan ve çalışmalarına devam etmekte olan çalışma gruplarına da EFIM yürütme kurulundan onay alınarak genç dahiliyecilerin katılımı sağlandı ve her çalışma grubuna bir-iki genç dahiliyeci katıldı. “Asistan Değişimi” çalışma grubuna Dr. Ozan Yazıcı katıldı ve değişim programının başlatılması aşamasında Avrupa’daki diğer grup üyeleriyle çalışmalarına başladı. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ‘Profesyonel Konular Çalışma Grubunda’ ki temsilcilik ve görevine devam ediyor. Bu grubun çalışması olan “Avrupa’da İç Hastalıklarının Geleceği” isimli durum raporu European Journal Of Internal Medicine’da ve İç Hastalıkları Dergisi’nde yayınlanmıştı. Dr. Mine Durusu Tanrıöver tarafından çalışma hakkında bir sunum yapıldı.

Daha önce gerçekleştirilen “CDIME (Common Diagnosis In Internal Medicine Across Europea 2009)” projesinin de European Journal Of Internal Medicine’da yayınlandığı bildirildi. Dr. Moshe Vardi “Venöz Tromboemboli” ile ilgili yeni çalışma projesini sundu.

Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu Yönetim Kurulu’na, genç dahiliyeciler grubu olarak katılım sağlandı. Düzenlenen sosyal programlarda diğer genç dahiliyecilerle dahiliye eğitimin genel sorunları, çalışma şartları arasındaki farklılıklar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Yönetim kuruluyla ilişkili olarak bir sonraki Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu’nun Mart 2011’de Romanya’da yapılması kararlaştırıldı.

Bize, ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek için her türlü desteği sunan başta Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin değerli Başkanı Prof. Dr. Erdal Akalın, dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal ve diğer tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu adına

Dr. Ozan Yazıcı