Derneğimizden
Yönetim Kurulu
Untitled DocumentProf. Dr. Kerim GÜLER / İç Hastalıkları ABD

Haydarpaşa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitiren Prof. Dr. Kerim Güler, 1981 - 1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda asistan olarak görev yaptı. 1987 - 1988 yıllarında Balıkesir Askeri Hastanesi'nde uzman olarak çalışan Güler, 1988 - 1989 yıllarında
Sinop Ayancık Devlet Hastanesi ve Bakırköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev aldı.

1989 - 1992 tarihleri arasında İç Hastalıkları Acil Servisi'nde başasistan olarak görev yapan Güler, 1992'den 1997'ye kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda acil servis sorumlusu ve doçent olarak, 1998 - 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi Yönetim Kurulu'nda profesör temsilcisi olarak, 2005 - 2006 yılları arasında ise İstanbul Tıp Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı olarak çalıştı.

Prof. Dr. Güler, 1998 yılından bu yana hem İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Dahili Acil Servis ve Yoğun Bakım Sorumlusu (Profesör), hem de Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı görevlerini yürütmektedir.

Güler'in Yerli ve yabancı olarak basılmış 100'ü aşkın makalesi ve Acil Dahiliye konusunda yazılmış 2 adet kitabı bulunmaktadır.Prof. Dr. Birol ÖZER / İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

1968 yılında Fethiye'de doğan Prof. Dr. Birol ÖZER ilk, orta öğrenimini Fethiye'de tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılında Şırnak İl Sağlık Müdür yardımcısı, 1993 yılında da İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı. 1994-1998 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. Gastroenteroloji ihtisasını 2001 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bitirdi. Aynı klinikte 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ünvanını aldı. Şubat 2013 tarihinde de Gastroenteroloji Profesörlük kadrosuna atandı. 2015 yılında Japonya Tokyo Ulusal Kanser Merkezi Endoskopi Ünitesi'nde observer olarak çalıştı. Türk Gastroenteroloji Derneği başkanlığı görevini yürütmektedir. Halen Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası dergilerde yayınlanmış 39 adet makalesi ve bunlara alınmış 500'ün üzerinde atıfı mevcuttur. Ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Türk Gastroenteroloji Yeterlilik Belgesi ve European Board of Gastroenterology and Hepatology Sertifikası sahibidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Endoskopi Derneği

İletişim

E-posta: birolozer@yahoo.comProf. Dr. M. Bülent ÖZİN / İç Hastalıkları ve Kardiyoloji

1962 yılında İskenderun'da doğdu. İlk öğrenimiminiİskenderun'da tamamladı. Ortaokul eğitimini Tarsus Amerikan Lisesi, lise eğitimini Ankara Fen Lisesi'nde tamamladı. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi hizmetin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitiine başlayarak 1992 yılında İç Hastalıkları Uzmanı ünvanını aldı. 1994 ve 1996 yılları arasında Harvard Üniversitesi, Massachusetts General Hospital ve Case Western Reserve University, Universi,ty Hospitals of Cleveland'da kardiyoloji üst ihtisası yaptı. Özel ilgi alanı aritmilerin girişimsel tedavisi alanı olan Dr. ÖZİN 1996 yılından beri Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde görev yapmaktadır. 1997 yılında doçent, 2004 yılında profesör ünvaını almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Prof. Dr. İhsan ERTENLİ / İç Hastalıkları ve Romatoloji

7 Haziran 1964'te Ankara'da doğan Prof. Dr. İhsan Ertenli'nin uluslarası "citation index"e giren 70'in üzerinde yayını ve bu yayınlara yapılmış 500'ün üzeri atfı mevcuttur.

Prof. Dr. Ertenli, halen Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği yönetim kurulu üyesidir.

1981 - 1988: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1988 - 1993: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı
1993 - 1996: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bölümü Araştırma görevlisi
1996 - 1998: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D., Romatoloj Bölümü
1998 - 2003: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Romatoloji Bölümü Doçenti
2003- ...: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Romatoloji Bölümü ProfesörüProf. Dr. Serhat ÜNAL / İç Hastalıkları ve İnfeksiyon Hastalıkları

24 Temmuz 1957 tarihinde Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde doğan Prof. Dr. Serhat Ünal, Kurtuluş Lisesi'ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. 1989'da doçent, 1995'te profesör oldu.

1990-1992 yılları arasında ABD'nin Boston kentindeki Harvard Tıp Fakültesi'nin New England Deaconess Hastanesi'nde infeksiyon hastalıkları üzerine çalıştı. 1977'de TÜBİTAK'ın Üniversite II. Kademe Bursu'nu, 1995'te Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü'nü, 1996'da TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü'nü ve 2002'de HIV/AIDS hastalığı alanında yaptığı çalışmalardan dolayı "Gönüllü Kuruluşlar Kadın Sağlık Komisyonu" (KASAKOM)- Milenyum Gönüllüleri Üstün Hizmet Ödülü'nü aldı.

Prof. Dr. Ünal, stafilokoklarda metisilin direnci, enterokoklarda vankomisin direnci, infeksiyon hastalıklarının tanısında PCR kullanımı, HIV infeksiyonu ve immunkompromize hastalarda görülen infeksiyonlar ile ilgilenmekte ve halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Diploma ve Sertifikalar

1981: Tıp Doktorluğu Diploması; 81 AA 076
1985: SSYB İç Hastalıkları Uzmanlık Diploması; 23965/31774
1986: Üniversiteler Arası Kurul Merkezi Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi
1988: FMGMS Sertifikası ; 422-541-3 (Valid indefinitely)
1989: Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Belgesi
1990: American Type Culture Collection Workshop, Recombinant DNA Technology
1991: Harvard Tıp Fakültesi Research Fellow'luk Belgesi
1992: Harvard Tıp Fakültesi, New England Deaconess Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Fellow'luk Belgesi
1992: Harvard Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Okulu, 'Clinical and Pathologic Aspects of Tropical Diseases' kursu

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

1981: Türk Tabipleri Birliği
1989: Ankara Mikrobiyoloji Derneği
1990: Türkiye Bilinçli Antibiyotik Kullanımı Topluluğu
1991: American Society for Microbiology
1991: Indiana Branch of American Society for Microbiology
1992: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
1992: Uluslararası İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
1992: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
1993: Ankara AIDS Savaşım Derneği
1993: Infectious Disease Society of America
1995: Iç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
1995: Toraks Derneği

Burs ve Ödüller

1974: Lise Ikinciliği, Kurtuluş Lisesi, ANKARA
1977: TUBITAK 1976-77 Yılı Üniversite II. Kademe Bursu
1980: İhsan Doğramacı Ödülü; Royal Hospital for Sick Children, Glasgow, Iskoçya
1995: Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü
1996: TUBITAK Tıp Teşvik Ödülü
2002: Milenyum Gönüllüleri Üstün Hizmet Ödülü
2006: Rotery Yılın Başarılı Adamı Ödülü

Patentler

- Skatrud P, Unal S. Rapid method for detection of methicillin-resistant staphylococci. 15 Ağustos 1991. Amerika, Kanada, Avrupa patenti - Alborn WE, Hoskins JA, Skatrud P, Unal S. FemA gene of Staphylococcus epidermidis, FemA protein, and vectors and microorganisms comprising the femA gene. 26 Nisan 1993. Amerika, Kanada, Avrupa patenti.

İletişim
Telefon:
0-312-3051296Prof. Dr. Sedat KİRAZ / İç Hastalıkları ve Romatoloji

1963 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Sedat Kiraz, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te tamamladı. 1985 yılında ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı ve 1993 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. 1993 yılında başladığı Romatoloji yan dal eğitimini, 1996 yılında tamamladı.

1999 yılında Romatoloji Doçenti, 2004 yılında da Romatoloji Profesörü olan Sedat Kiraz halen Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı'nda çalışmaktadır.

Prof. Dr. Kiraz'ın yabancı dergilerde yayınlanmış 70'ı aşkın yayını ve bunlara alınmış 500'ün üzerinde atıfı bulunmaktadır.Prof. Dr. Kubilay ÜKİNÇ / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ihtisaslarını 2003 yılında tamamladı, 2008 yılında başladığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarını kurdu ve ardından 2011 yılında Doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent, 2017 yılında ise Profesör ünvanını aldı.

Prof. Dr. Kubilay ÜKİNÇ'in başta Diyabet ve Tiroid hastalıklarına yönelik olmak üzere tüm hormonal hastalıklar üzerine yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış 100'ün üzerinde yayını mevcuttur.

Prof. Dr. Kubilay ÜKİNÇ, orta-iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.Uzm. Dr. Selma KARAAHMETOĞLU ÖZKAN / İç Hastalıkları

Doğum Tarihi ve Yeri: 23/2/1960

Medeni Durumu: Evli

Mezun olduğu Tıp Fakültesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1983

Varsa Mezuniyet Derecesi: 4

Görev Yerleri: Karaman Verem Savaş Dispanseri, Karaman Sağlık Ocağı, 1983 -1985
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, 1985-1989 Asistan Eğitimi
1989-1991 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, baş asistan
1991 yılından itaibaren eğitim görevlisi
Sağlık Bakanlığı anne ölümleri inceleme ön komisyon ve merkez komisyon üyesi

Dernek Üyelikleri: Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Diyabet Derneği , Eğitim Hastanesi Öğretim Elemanları Derneği

Yabancı Diller: İngilizce


Prof. Dr. Tufan TÜKEK / İç Hastalıkları

Pertevniyal Lisesini birincilikle 1984 yılında bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. Tıp Fakültesini dönem ikincisi olarak 1990 yılında bitirdim. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisas yaparak, 1996 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldum. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Araştırma ve Uygulama Merkezinde 5 yıl süre ile uzman doktor olarak çalıştım. İç Hastalıkları alanında 2002 yılında doçent ünvanı aldım. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik şefi ve başhekim yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine Klinik Şefi olarak atandım. İki yıl sonra 2012 yılında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına profesör olarak atandım. İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. İstanbul Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi yönetim kurulu üyeliği yanında son 10 yıldır etik kurul üyeliği yapmaktayım. Halen İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Dahiliye ünitesinde ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Evli ve 3 çocuk babasıyım.