Derneğimizden
Hemşirelik Çalışma Grubu
İç Hastalıkları Hemşireliği Çalışma Grubu

Mart 2006 tarihinde Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği yönetim kurulunca tartışılan ve kurulması konusunda görüş birliğine varılan "İç Hastalıkları Hemşireliği Çalışma Grubu" gerekli ön hazırlıkları yaparak Aralık 2006 tarihinden itibaren çalışmalarına aktif olarak başlamıştır.
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğinin bünyesinde; çalışma grubu iç hastalıkları hemşireliğinde hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve bu çalışmalardan sağlık kurumlarının faydalanmasını sağlamayı; iç hastalıkları hemşirelerinin mesleki gelişimlerini ve sosyal dayanışmalarını artırmayı; iç hastalıkları hemşireliğinin gelişmesi için hemşirelere uygun eğitim imkanları sağlamayı ve yurt içi ve yurt dışı kongre, toplantı yada konferanslara hemşirelerin katılımına destek olmayı; iç hastalıkları hemşireliği ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmayı, yaptırmayı ve desteklemeyi, yayınlar yapmayı ve benzer yapıda yabancı kuruluşlarla ilişki kurarak birlikte çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. İç Hastalıkları Hemşireliği Çalışma Grubu belirtilen amaçlarına ulaşmak için öncelikli hedefi;

- Ankara ili dahilinde aylık "İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri"nin başlatılması ve sürdürülmesi,

- Her yıl düzenlenen Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Oturumlarının geliştirilerek sürdürülmesi,

- Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği yayın organı olan Dahili Tıp Bilimleri'nde düzenli olarak söyleşi, makale, duyuru, araştırma, çeviri, vaka sunumları gibi hemşirelik yayınlarının yapılması faaliyetlerinde bulunmaktır.

Çalışma grubu Ankara'daki bazı Hemşirelik Yüksekokulları ve Hastane temsilcilerinden oluşturulmuştur. Tamamen gönüllülük esasına göre çalışmalarını başlatan ve sürdürecek olan çalışma grubu daha sonraki yıllarda il temsilcilerini de belirleyerek çalışmalarını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Çalışma Grubu:
Başkan: Prof. Dr. Nuran AKDEMİR (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Başkan Yrd : Prof. Dr. Nalan AKBAYRAK (GATA H.Y.O.)
Sekreterler: Yrd.Doç.Dr. Nuran TOSUN (GATA H.Y.O.)
Öğr. Gör. Dr. Sevgisun KAPUCU (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Ar. Gör. Güler BALCI (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Üyeler:
Doç. Dr. Hatice FESCİ (Gazi Üniversitesi H.Y.O.)
Dr. Ayla ALBAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN (Gazi Üniversitesi H.Y.O.)
Dr. Melahat SAYLAM (Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Hemşirelik Müdürlüğü)
Ar.Gör. Yeliz AKKUŞ (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Ar.Gör.Leyla ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Ar.Gör.İmatullah AKYAR (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Ar.Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ (Gazi Üniversitesi H.Y.O.)
Uzm. Hem. Meltem MATRAK (Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi)

Çalışma grubu her ayın üçüncü perşembesi olmak üzere aylık bilimsel toplantılar planlamış ve aşağıdaki program doğrultusunda toplanmaya başlamıştır.
Toplantılar dernek merkezimizde ve ev sahipliği yapmak isteyen değişik hastanelerde sürdürülmektedir. Her toplantıda görüşler alınarak bir sonraki toplantıların ve gelecek yılın etkinliklerinin içeriği ve toplantı yöntemi düzenlenmektedir.

Çalışma grubu "İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri" adı ile aylık bilimsel toplantılarına Ocak 2007 tarihinde TİHUD toplantı salonunda Prof. Dr. Nuran Akdemir'in konuşmacı olduğu "İç Hastalıkları Hemşireliğine Genel Bakış" konusu ile başlamıştır. Toplantı Bayındır Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi, Özel Güven Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Mesa Hastanesi ve Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'lerinden olmak üzere toplam 35 hemşirenin aktif katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede katılımcılar beraberlik ve dayanışma oluşturmanın, bilgi ve beceri paylaşımının mesleki gelişmeye önemli katkılar sağlayacağı ve toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır.

İkinci toplantı Kalp Yetmezliği vaka tartışması şeklinde ile 30 hemşirenin katılımı ile yapılmış, farklı hastane uygulamalarının paylaşılması, interaktif yöntemlerin kullanılması açısından toplantı yararlı bulunmuştur. 

  İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve desteklemek, yayınlar yapma, benzer yapıda yabancı kuruluşlarla ilişki kurarak birlikte çalışmalar yapmak amacıyla Mart ayı etkinliği olarak "Hemşireler İçin Araştırma Kursu" düzenlenmiştir. Farklı hastanelerden gelen 52 katılımcı ile yürütülen kurs katılımcılar tarafından oldukça yararlı bulunmuş, kursun genişleterek tekrarlanması istenmiştir.

İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri'nin Nisan ayı toplantısı Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi ev sahipliğinde Enfeksiyon Kontrolü konusu ile 41 katılımcı ile yapılmıştır. Toplantı katılımcılar tarafından güncel olması ve gereksinime yönelik olması bakımından öğretici ve etkili bulunmuştur.
Temmuz, Ağustos, Eylül ayları dışında yapılacak olan toplantılar Ankara'daki tüm hastanelere afiş ile bildirilmiştir.