Derneğimizden
Geçmiş Etkinlikler
8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Bilimsel Programı

14.09.2006 SALON E

Oturum 1: Kadın Erkek Cinsel Sağlığında Temel Bilgiler
09:00-09:20 Kadın/Erkek Genital Sistem Anatomisinde Benzerlikler

Yard. Doç. Dr. Sezgin GÜVEL
09:20-09:40 Kadın/Erkek Genital sistem Fizyolojisi

Doç.Dr. Ercan Yeni
09:40-10:00 Kadın/Erkek Cinsel Disfonksiyon Epidemiyolojisi

Prof.Dr.Rukiye PINAR
Konferans I

10:00-10:30 Kadın/Erkek Cinsel Sağlığında Endotel Disfonksiyonun Rolü

Yard. Doç.Dr. Mustafa Faruk USTA
Konferans II

10:30-11:00 Kalp Hastalıkları ve Cinsel Disfonksiyon

MSc. Hicran Yıldız
Konferans III
11:00-11:30 Antihipertansif İlaçlar ve Cinsel Disfonksiyon

Yard. Doç. Dr. Abdullah Armağan
Konferans IV
11:30-12:00 Diyabet ve Cinsel Disfonksiyon

Doç.Dr. Serdar Gürel

12:00-13:30 Öğle Yemeği

Oturum 2: Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

13:30-13:45 Anamnez alma ve cinsel Fonksiyon Değerlendirme Formları

MSc.Hicran Yıldız
13:45-14:00 Laboratuvar estleri ve Spesifik Testler

Doç. Dr. Murad Başar
14:00-14:15 Psikiyatrik Değerlendirme

Doç. Dr. Doğan Şahin
Oturum 3: Cinsel Disfonksiyon Tedavisi
14:15-14:30 Oral Farmakoterapi

Doç. Dr. Murad Başar
14:30-14:45 Cinsel Disfonksiyonda Diğer Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
14:45-15:00 Değerlendirme ve Kapanış

14.09.2006 SALON E
08:30-09:00 AÇILIŞ09:00-10:30 PANEL 1 . METOBOLİK SENDROM

OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Prof. Dr. Aytekin Oğuz

Dünyada ve ülkemizde metabolik sendrom

Yard. Doç. Dr. Mukadder Mollaoğlu

Metobolik sendromun Tıbbi Tedavisi

Prof. Dr. Aytekin Oğuz

Metoboloik Sendromda nonfarmakolojik yaklaşım

Yard. Doç. Dr. Sevgi Kızılcı


10:30-11:00 Kahve arası


11:00-12:00 Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feray Gökdoğan , Doç. Dr. Nermin Olgun


12:00-13:30 Öğle Yemeği


13:30-15:00 1. Gün Konferansları

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aynur Esen, Yard. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu

Konferans 1. Spor hemşireliği

Prof. Dr. Rukiye Pınar

Konferans 2. Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Yasası Ve Hemşireliğe Yansımaları

Prof. Dr. Nalan Albayrak


15:00-15:30 Kahve Arası


15:30-16:15 Panel 2. İç Hastalıklarında Güncel Konular

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülümser Argon,Doç.Dr. Gülten Karadeniz

Onkoloji Hemşireliği

Yard. Doç. Dr. Sultan Kav

Temel ve ileri kardiyak yaşam desteğinde yeni gelişmeler

Yard. Doç. Dr. Aysel Badır

Viral Pnömoniler (Sars, Kuş Gribi)

Uzm. Hemş. Havva Sert

15.09.2006 SALON E
09:00-10:30 PANEL 3. Diyabetik Ayak ve Yönetimi

Oturum Başkanları : Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu, Doç. Dr. Serdar Gürel

Diyabetik Ayağın epidemiyoloji ve patofizyolojisi

Doç. Dr. Serdar Gürel

Diyabetik ayak muayenesi

Prof. Dr. Ayşe Yüksel

Diyabetik Ayak komplikasyonlarının önlenmesi

Uzm. Hemş. Selda Çelik


10:30-11:00 Kahve Arası


11:00-12:00 Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Birsen Yürüğen, Yard. Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan


12:00-12:30 Öğle Yemeği


13:30-15:00 PANEL 4. Romatoid Artritli Hasta Yönetimi

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rukiye Pınar Prof. Dr. Hasan Yazıcı

Romatoid artrit tedavisinde Yenilikler

Prof. Dr. Hasan Yazıcı

Romatoid artritli hastalarda multidisipliner bakımın uzun süreli etkileri- maliyet etkili modeller

Dr. Yasemin Dokem

Tnf-alfa blokerleri kullanan hastaların tedavi ve izleminde hemşirenin rolü

Yard. Doç. Dr. Mehtap Tan


15:00-15:30 Kahve Arası


15:30-16:15 Uzmanı ile Buluşma

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nalan Albayrak, Yard. Doç. Dr. Nesrin Ural

Katılımcılar

Prof. Dr. Birsen Yürüğen, Yard. Doç. Dr. Asiye Durmaz Akyol, Uzm. Hemş. Ayşegül Karaman (Nefroloji)

Yard. Doç. Dr. Aysel Badır, Dr. Sıdıka Oğuz, Uzm. Hemş. Havva Öz (Kardiyoloji)

Yard.Doç.Dr. Sultan Kav, Yard. Doç. Dr. Fisun Şenuzun (Onkoloji)

Yard. Doç. Dr. Hatice Tel, Uzm. Hemş. Ayşe Çil (Göğüs Hastalıkları)

16.09.2006 SALON E
09:00-10:30 Olgu Sunumları

Oturum Başkaları: Doç. Dr. Hatice Fesci, Yard. Doç. Dr. Sezgi Çınar

KOAH

Uzm. Hemş. Ayşe Çil

SVO

Doç. Dr. Hatice Fesci

FMF

Yard. Doç. Dr. Sabire Yurtsever

Behçet Hastalığı

Prof. Dr. Aynur Esen


10:30-11:00 Kahve Arası


11:00-12:00 PANEL 5. Kronik Hastalıklarda Beslenme

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran Akdemir, Yard. Doç. Dr. Mehtep Tan

İç Hastalıkları kliniğinde Yatan Hastalarda Malmutrisyonun Değerlendirilmesi

Uzm. Hemş. Zeynep Kurtuluş

Malmutrisyonun Önlenmesi ve Tedavisinde Hemşirenin Rolü

Prof. Dr. Nuran Akdemir

Enteral beslenme, Paranteral Beslenme

Prof. Dr. Emel Alphan


12:00-13:30 Öğle Yemeği


13:00-14:30 Oturum Başkanı: Prof Dr. Gülseren Kocaman

Hemşirelikte Öncü Bir lider

Prof. Dr. Leman Birol


14:30-15:30 Kongre Değerlendirilmesi

Kapanış ve Dilekler