Derneğimizden
TİHUD Görüşleri
Yeni Bir Yıla Başlarken!

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 18 Kasım 2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulumuz ilk toplantısına görev dağılımı yapmış ve çalışmalarına başlamıştır.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği faaliyete geçtiği günden bu yana ülkemizdeki en büyük hekim topluluğunu temsil etme gayreti içine girmiştir. Bugüne kadar görev yapan yönetim kurullarımız ve başkanları, Sayın Prof. Dr. Dinçer Fırat ve Sayın Prof. Dr. Hasan Yazıcı, derneğin kuruluşunu ve gelişmesini sağlamışlar, bilimsel düzeyi yüksek kongre ve bölgesel toplantıların yerleşmesine öncülük etmişler ve dış etkenlerin üyelerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için mücadele yürütmüşlerdir. Yine bundan önceki yönetim kurullarımızın ileri görüşü ile derneğimiz, Avrupa İç Hastalıkları Dernekleri içinde ilk yeterlilik sınavı veren dernek olmuştur. Bunlar dernek yönetim kurullarımızın imza attığı başarıların sadece bir kısmını içermektedir. Bütün bu katkı ve hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

Yeterlilik Sınav Yürütme Kurulu 2002 yılından bu yana Dernek adına yeterlilik sınavlarını hazırlamakta ve uygulamaktadır. Her yıl verilen bu sınavın hem hazırlanmasında hem de uygulanmasında emeği geçen herkeze şükranlarımızı sunarız. Tüm üyelerimizin bu sınavlara gereken ilgiyi göstermesi en büyük isteğimizdir.

Kuruluş ve gelişme dönemlerini başarı ile tamamlayan derneğimizin bundan sonraki uğraşları da kolay olmayacaktır. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda hem branşımızı, hem de tüm sağlık sektörünü zor günlerin beklediğini hepimiz görmekteyiz. Derneğimiz, üyelerimizin bir bölümünün katılımı ile gerçekleşen “Arama Toplantısı”nda alınan sonuçlardan hangi alanlarda daha fazla uğraş vermemiz gerektiğini saptamaya çalışmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarını daha geniş bir şekilde tüm üyelerimiz ile yakın bir gelecekte paylaşacağız. Çıkan sonuçlar, iç hastalıkları uzmanı kimliği, eğitim programları, yan dal uzmanlıkları ile ilişkiler, kurumsal ve toplumla olan ilişkiler alanlarında ciddi çalışmalar yapmamızın gerekli olduğunu göstermektedir. Bunlara ek olarak etik ve profesyonel değerlerimizin gözden geçirilmesi, hasta bakımını iyileştirme alanında yapılacakların belirlenmesi, kamu ve özel sektörde iç hastalıkları uzmanlarının performans değerlendirmeleri ile ilgili sorunların tartışılması gibi konularda da çalışmalar yapacaktır. Ancak bu çalışmaların başarılı olabilmesi ve ses getirebilmesi için tüm üyelerimizin, sizlerin katkıları gerekmektedir.

2009 yılında da derneğimizin çalışmalarına olan ilginizin ve katkılarınızın devamını umut eder, sizlere sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl dileriz.


Dr. H. Erdal Akalın

Yönetim Kurulu Başkanı