Derneğimizden
TİHUD Görüşleri
Enfeksiyon Hastalıkları İkinci Uzmanlığı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanlık dalının, iç hastalıkları uzmanlarına ikinci bir uzmanlık dalı eğitimi olarak kapatılması bilimsel dayanağı olmayan bir karardır. Tıbbın her dalında uzmanlık eğitim sürelerini ve içeriklerini uzun süreler önce halletmiş olan ülkelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada gibi, enfeksiyon hastalıkları uzmanlık eğitiminin ön şartı, iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlamış olmaktır.

ABD’deki uygulamalara göre iç hastalıkları uzmanlık eğitimi süresi 36 aydır. Bu sürenin sonunda isteyen iç hastalıkları uzmanı aşağıdaki uzmanlık dallarından birisinde yan dal uzmanlık eğitimi yapabilir. Bu uzmanlık alanları:

  1. İç hastalıkları (internal medicine),
  2. Adölesan hastalıkları (adolescent medicine)
  3. Kardiyoloji (cardiovascular disease)
       a. İleri kalp yetmezliği ve transplant kardiyolojisi (advanced heart failure and transplant cardiology)
       b. Klinik kardiak elektrofizyoloji (clinical cardiac electrophysiology)
       c. Girişimsel kardiyoloji (interventional cardiology)
  4. Yoğun bakım (critical care medicine)
  5. Endokrinoloji, diyabet ve metabolizma (endocrinology, diabetes and metabolism)
  6. Gastroenteroloji (gastroenterology)
       a. Transplant hepatolojisi (transplant hepatology)
  7. Geriatri (geriatric medicine)
  8. Hematoloji (hematology)
  9. Hospis ve paliyatif tıp (hospice and palliative medicine)
  10.Enfeksiyon Hastalıkları (infectious disease)
  11. Tıbbi (medikal) onkoloji (medical oncology)
  12. Nefroloji (nephrology)
  13. Göğüs hastalıkları (pulmonary disease)
       a. Uyku tedavisi (sleep medicine)
  14. Romatoloji (rheumatology)
  15. Spor hekimliği (sports medicine)

Görüldüğü gibi iç hastalıkları uzmanlık dalı eğitimi alan bir hekim 15 yan dalda (alt yan dallarla birlikte toplam 20) ikinci bir eğitim yapabilme hakkına sahiptir.

Avrupa ülkelerinin yaklaşık 8’sinde (Fransa, Avusturya, Finlandiya, İspanya, ve diğerleri) enfeksiyon hastalıkları eğitimi iç hastalıkları uzmanlığı eğitimini tamamlamış hekimlere verilmektedir. Bazı politik baskılara rağmen (European Union of Medical Specialists, UEMS gibi), çoğu Avrupa ülkesi kendi sistemlerini değiştirmemekte veya ülke şartlarına göre değişiklikler yapmaktadır. Avrupa Birliği sağlık hizmeti sunumu ve eğitiminde hiçbir zaman katı ve yaptırıcı kurallar kabul etmemiş ve getirmemiştir. Aldığı kararların hemen hepsi öneri çerçevesinde kalmaktadır.

Bütün bu nedenlerle, daha önceden de olduğu gibi, iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimlerin, enfeksiyon hastalıkları uzmanlık eğitimi alma yolları kapanmamalı, tam tersine, daha kaliteli ve güvenli sağlık ve hasta hizmeti sunmak için, açılmalıdır.