Derneğimizden
TİHUD Görüşleri
İç Hastalıkları Uzmanı: Kimlik Tanımı

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği ve İç Hastalıkları Uzmanı: Misyon, Vizyon ve Kimlik Tanımı

Sayın Üyelerimiz,

Yönetim Kurulumuz Derneğimizin bundan sonraki 5 yılda nerede olması, neler yapması konularında çalışmalar yapmaktadır. Bunun sonucunda Derneğimizin Misyon, Vizyon ve Değerleri belirlenmiş, İç Hastalıkları Uzmanı kimliği ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu yazıda çalışmalarımızın bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları ve Yan Dalları Uzman Hekimlerinin Ulusal Derneğidir.

Bu hekimler, yani iç hastalıkları uzmanları, erişkinlerin sağlıklarını koruyan ve hastalıklarının tanısını koyup, tedavisini yapan hekimlerdir.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) olarak MİSYONUMUZ; nitelikli iç hastalıkları ve yan dalları uzman hekimlerinin eğitim ve gelişmesinde ve ülkemizde erişkinlere kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasında liderlik yapmaktır.


TİHUD olarak seçtiğimiz Vizyon/Hedef ise iki şekilde ifade edilmiştir, bunlarda ilki kısa süreli hedefimiz, ikincisi ise daha geniş anlamda ulaşmaya çalışacağımız hedef olarak belirlenmiştir. Buna göre TİHUD’un VİZYONU/ HEDEFİ;

“İç hastalıklarını yeniden canlandırarak, iç hastalıkları uzmanlarına eğitim desteği veren, erişkinlere sağlık hizmeti verilen her basamakta, iç hastalıkları uzmanlarının saygın, takım lideri ve bütünleştirici konuma gelmesini gerçekleştiren bir kurum olmak”,

“İç Hastalıkları ve onun yan dallarına mensup uzmanların üyeleri olduğu, tüm üyelerinin ve toplumun sağlık eğitiminde, erişkinlerin sağlık kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde lider, üyelerinin ve sağlık hizmeti sunduklarının haklarını savunan, ulusal ve uluslararası saygınlığı ve etkileyiciliği belirlenmiş, üyeleri ile ilgili insan gücü planlamasını çözme yolunda katkılarda bulunmuş bir kurum” olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulumuz özellikle iç hastalıklarını yeniden canlandırmak, tanımını ve önemini anlatmak için bir dizi uygulamalara başlamıştır. “VIIIth European Federation of Internal Medicine” toplantısının İstanbul’da olmasını da göz önüne alarak, 21-30 Mayıs 2009 tarihleri arasında görsel ve yazılı media aracılığı ile iç hastalıkları uzmanının kimliği çevresinde toplumu aydınlatıcı bir tanıtım programına başlama kararı almıştır. Bu aydınlatıcı bilgilerin, aynı zamanda hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere tüm toplum üyelerine verilebilecek şekilde broşürleri de hazırlanmıştır. Tüm üyelerimize istedikleri takdirde ulaştırılabilecektir. Bu broşürlerde, İç Hastalıkları doktorunun erişkinlerin doktoru olduğu, bunun için gerekli eğitimi aldığı, hastayı bir bütün olarak gördüğü, hasta, hasta yakını ve tüm erişkinlerle yaşam boyu süren bir beraberliği olduğu, yan dal uzmanlarının da iç hastalıkları uzmanı oldukları gibi bilgiler yer almaktadır. Amacımız iç hastalıkları uzmanlarını diğer hekimlerden farklılaştırmaktır.

Yine bu çalışmalar çerçevesinde İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Derneklerinin temsilcileri ile bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda tüm yan dal uzmanlık derneklerinin temsil edildiği bir kurul kurulması, ortak konuların belirlenip, bu konularda çalışmalar yapılması benimsenmiştir.

Bu yıl 30 Eylül-4 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılacak 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde bu konularda sizleri daha fazla aydınlatacağımızı sanıyoruz.

Unutmayınız,

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları ve Yan Dalları Uzman Hekimlerinin Ulusal Derneğidir.

İç Hastalıkları uzmanı, erişkinlerin doktoru!


Saygılarımızla,

Prof. Dr. H. Erdal Akalın
Yönetim Kurulu Başkanı