Derneğimizden
TİHUD Görüşleri
Erişkinlerin Doktoru

Biz iç hastalıkları ya da dahiliye uzmanları ERİŞKİNLERİN sağlık sorunlarını çözmek için eğitim aldık. Biz, iç hastaıkları uzmanları, yani erişkinlerin doktorları, gençlik çağından başlayıp yaşlılığa uzanan yetişkinlik sürecinde, en basit ve sık görülen sağlık sorunlarından, en karmaşık ve nadir rastlanan sağlık sorunlarına kadar her aşamada tüm erişkinlerin yanındayız, ömür boyu...

İç Hastalıkları Uzmanı Kimdir?

İç hastalıkları uzmanı olan doktorlar ERİŞKİNLERİN sağlık sorunları ile ilgilenirler. Bu doktorlar yetişkin hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi için eğitim görmüşlerdir. İç Hastalığı Uzmanlık eğitimi 4 yıl iken son senelerde 5 yıla çıkarılmıştır. Tüm iç hastalıkları uzmanı doktorlar 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra, 4 veya 5 yıl yetişkinleri etkileyen sağlık sorunlarının önlenmesi, tanı konulması ve tedavisi için ikinci bir eğitim almaktadırlar.
İç hastalıkları uzmanları “doktorların doktoru” olarak da tanımlanmaktadırlar, çünkü tanı koymakta güçlük çekilen hastalarda, bir ameliyat öncesi veya sonrasında sorunları olan hastaların tedavisinde pek çok diğer uzmanlık dalına mensup doktorlar tarafından konsültasyon için sıklıkla başvurulan hekimlerdir.

İç Hastalıkları uzmanları, ERİŞKİNLERİN DOKTORUDURLAR.

İç Hastalıkları Uzmanları, Dahiliye Uzmanı olarak da bilimektedirler.

İç Hastalıkları Uzmanları Hastaya Bir Bütün Olarak Yaklaşırlar.

İç hastalıkları uzmanları yetişkinlerin en basit ve sık görülen sağlık sorunlarından, en karmaşık ve nadir rastlanılan sağlık sorunlarına kadar tümü ile başaçıkabilecek becerilerle donanmışlardır. Özellikle zor tanı konulabilecek hastalıkları çözmede, ciddi kronik hastalıkların ve birden fazla hastalığı olan hastaların tedavisi ve izlenmesinde, aldıkları eğitim nedeni ile ilk seçilen ve en başarılı olan hekimler iç hastalıkları uzmanlarıdır. Kronik ve birden fazla hastalığı olan hastaların sağlık hizmetinin koordinatörü de iç hastalıkları uzmanlarıdır.

İç hastalıkları uzmanları aynı zamanda sağlıklı kalma, sağlığın idamesi, sağlıklı yaşam, erişkin aşılaması, sık görülen göz, kulak, burun ve boğaz hastalıkları gibi konularda da son derecede yeterlidirler.

Yaşam Boyu Süren Beraberlik

Bugünün karmaşık sağlık sistemi süreçlerinde, iç hastalıkları uzmanları hastalarına YAŞAM BOYU sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Bu hizmeti muayenehane, poliklinik, hastane, yoğun bakım ve huzur evlerinde verebilmektedirler. Yetişkin hastaların cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca tedavileri yapılırken ortaya çıkabilecek sorunların da çözümünde ve tedavisinde iç hastalıkları uzmanları önemli rol oynamaktadırlar.

İç Hastalıkları Uzmanlık Dalının Yan Dalları

Ülkemizde 4 veya 5 yıllık iç hastalıklarını tamamlayan hekimler, iç hastalıklarının “yan dalları” olarak bilinen belli dallarda 2 veya 3 yıllık bir eğitim süresinden sonra, “yan dal uzmanı” olurlar. Yan dal uzmanları da aslında birer iç hastalıkları uzmanıdırlar.

İç hastalıklarının yan dal uzmanlıkları ve ilgi alanları şunlardır:

Allerji ve immunoloji: Allerjik hastalıklar ve bağışıklık bozuklukları,
Endokrinoloji ve Metabolizma: Diyabet (şeker hastalığı), tiroid sorunları ve hormon bozuklukları,
Gastroenteroloji ve hepatoloji: Mide, barsaklar, karaciğer, pankreas ve safra yolları hastalıkları,
Geriatri: Yaşlı yetişkinlerin (65 yaş ve üstü) sorunları,
Hematoloji: Kan hastalıkları,
Nefroloji: Böbrek hastalıkları,
Romatoloji: Eklem ve kas hastalıkları,
Onkoloji: Kanser
Yoğun bakım: Ciddi ve hayatı tehdit eden sorunlar

Ayrıca, daha önce iç hastalıkları uzmanlık dalının bir yan dalı olan Kardiyoloji dalındaki (kalp ve damar hastalıkları) uzmanların pek çoğu de iç hastalıkları uzmanlarıdır. Bazı ülkelerde Göğüs ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının da temeli iç hastalıkları uzmanlığıdır.

İç hastalıkları uzmanları, hastalarının tanı ve tedavisinde, gerek duydukları takdirde yan dal uzmanı olan meslekdaşlarına danışırlar.
İç Hastalıkları Uzmanları ERİŞKİNLERİN DOKTORUDUR.