Derneğimizden
Basın Bültenleri
TİHUD BASIN BÜLTENİ: ERİŞKİNLERİN DOKTORU

Sayın Basın Mensupları,

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin toplantısına katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. Derneğimiz, çoğunuzun daha önceden de tanıdığı bir uzmanlık derneğidir. Kısaca hatırlatmak gerekirse, 1995 yılında resmen kurulmuş, bugün 1300 üyesi olan, daha çok üyelerinin eğitimi ile ilgilenen bir dernektir. Kuruluşundan bu yana daha çok iç hastalıkları uzmanları ve iç hastalıkları ile ilgilenen diğer dalların uzmanları arasında önemli bir yeri olmuş, özellikle düzenlediği kongrelerin bilimsel kalitesi ve katılan sayısı ile dikkati çekmiştir.

Son genel kurulumuz sonrasında yönetim kurulumuz yaptığı genişletilmiş toplantılarla derneğimizin bundan sonraki hedefleri ve stratejileri konusunda bazı önemli kararlar almıştır. Bu çalışmalar sırasında iç hastalıkları uzmanı tanımı ve kimliğinde bazı aşınmalar olduğu saptanmış ve bu konunun özellikle ele alınmasına karar verilmiştir. Derneğin bundan sonraki 5 yıllık misyon ve vizyonu yeniden belirlenmiştir.

Bu basın toplantısının amacı; kısa süre içinde yaptığımız çalışmaların sonucu ortaya çıkan yeni misyon ve vizyon tanımlarımız ile iç hastalıkları uzmanı kimliği ve kavramını yeniden canlandırma çabalarımızı sizinle paylaşmaktır.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, iç hastalıkları ve yan dalları uzman hekimlerinin ulusal derneğidir.

Derneğin misyonu; nitelikli iç hastalıkları ve yan dalları uzman hekimlerinin eğitim ve gelişmesinde ve ülkemizde erişkinlere kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasında liderlik yapmaktır.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği vizyonunu öncelikle; “İç hastalıklarını yeniden canlandırarak, iç hastalıkları uzmanlarına eğitim desteği veren, erişkinlere sağlık hizmeti verilen her basamakta, iç hastalıkları uzmanlarının saygın, takım lideri ve bütünleştirici konuma gelmesini gerçekleştiren bir kurum olmak”, daha sonra da “İç Hastalıkları ve onun yan dallarına mensup uzmanların üyeleri olduğu, tüm üyelerinin ve toplumun sağlık eğitiminde, erişkinlerin sağlık kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde lider, üyelerinin ve sağlık hizmeti sunduklarının haklarını savunan, ulusal ve uluslararası saygınlığı ve etkileyiciliği belirlenmiş, üyeleri ile ilgili insan gücü planlamasını çözme yolunda katkılarda bulunmuş bir kurum olmak”
şeklinde belirlemiştir.

Bu çalışmaların ilk adımında “İç Hastalıkları Uzmanı Kimdir?” kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmadaki amacımız toplumda “iç hastalıkları uzmanı” tanımını daha anlaşılabilir bir hale getirmektir.

İç Hastalıkları Uzmanı, Erişkinlerin Doktoru!” deyimi iç hastalıkları uzmanını gayet güzel anlatmaktadır.

1. İç hastalıkları uzmanları 6-7 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra, iç hastalıkları uzmanlık öğrencisi, asistan, olarak 4-5 yıl daha eğitim almaktadırlar.
2. Bu eğitim süresinde, uzmanlık öğrencisi, asistan, “iç hastalıkları uzmanlığının yan dalları” olarak tanımlanan (allerji ve immunoloji, endokrinoloji ve metabolizma, gastroenteroloji ve hepatoloji, geriatri, hematoloji, nefroloji, romatoloji, onkoloji ve yoğun bakım) bilim dallarında, bunlara ek olarak kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları ana bilim dallarında eğitilmektedirler.
3. Bu eğitim süresince erişkinlerin (16 yaş ve üzeri) sağlıklı kalmasını sağlamak, özellikle kronik hastalıkların gelişmesini önlemek, sağlık sorunlarının tanısını koymak ve tedavi etmek üzerine eğitim almaktadırlar.
4. İç hastalıkları uzmanı hastayı bir bütün olarak görür.
5. İç hastalıkları uzmanları, en basit ve sık görülen sağlık sorunlarından, en karmaşık ve nadir rastlanılan sağlık sorunlarına kadar tüm erişkin hastalıkları ile başa çıkmada, hem kronik hem de birden fazla hastalığı olan hastalara yönelik hasta hizmetlerinde, tanı konmakta güçlük çekilen hastalıkları anlamada, ameliyat öncesi veya sonrası sorunlar yaşayan hastaların tedavisinde yetkin ve donanımlı doktorlardır.
6. İç hastalıkları uzmanlarına “doktorların doktoru” denmektedir. Çünkü diğer uzman doktorlar sıklıkla konsültasyon, danışma için iç hastalıkları uzmanlarına başvurmaktadırlar.
7. Yan dal uzmanları da birer iç hastalıkları uzmanıdırlar. İç hastalıkları uzmanlık eğitiminden sonra 2-3 yıllık ek bir eğitim alarak, yan dal uzmanı olma hakkı kazanılabilmektedirler.

Tüm dünyada iç hastalıkları uzmanlığı ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar iç hastalıkları uzmanlarının konumlandırılmasından, görev tanımlarına, tanımlandırılmalarından ücretlendirilmelerine kadar uzamaktadır. Son 10-20 yılda özellikle kronik hastalıkların görülme sıklığındaki artış, (Türkiye’de 22 milyon erişkinde bir veya daha fazla kronik hastalık olduğu bildirilmektedir) yan dal uzman sayısının kısıtlı oluşu, bu hastaların sağlık hizmetlerinin koordinasyonundaki büyük sorunlar, iç hastalıkları uzmanlarının önemini yeniden gündeme getirmiştir.

Ülkemizde de bu konunun öneminin bir an önce anlaşılması en büyük dileğimizdir. İç hastalıkları uzmanlarının eğitiminden, dağılımına, görev tanımlarından, konumlandırılmalarına, sağlık sistemindeki yerlerinden, performans değerlendirmelerine kadar tartışılması gereken çok önemli konular vardır. Dernek olarak bu konuların hemen hepsinde çözüm üretici öneriler hazırlama çabaları içindeyiz. En kısa sürede görüşlerimizi paylaşacağız.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin hedefleri arasında, üyelerinin eğitiminde lider olmak önemli konulardan birisidir. Ancak en az bunun kadar önemli bir diğer konu da toplumun sağlık eğitimde lider olma konusudur. “Sağlık okuryazarlığının” tüm dünyada çok önemli bir yer kazandığı bugünlerde, derneğimiz de en kısa sürede “sağlık okuryazarlığı” ve toplumun sağlık eğitimi konularında üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaktır.

Toplantıya katıldığınız için hepinize tekrar çok teşekkür ederiz.


“İç Hastalıkları Uzmanı, Erişkinlerin Doktoru!”


Dr. H. Erdal Akalın              Dr. Serhat Ünal
Yönetim Kurulu Başkanı       Genel Sekreter