Yeterlilik Kurulu
Yeterlilik Sınavı Hakkında
Untitled Document

Sürekli Değişen ve Gelişen Bir Alan Olarak İç Hastalıkları ve İç Hastalıkları Uzmanlığı

İç Hastalıkları Uzmanlığı, erişkin bireyin sağlık sorunlarına sürekli ve bütüncül bir yaklaşım sergileme, diğer disiplinlerle sürekli bilgi alışverişinde bulunma, liderlik ve profesyonellik özellikleri ile modern sağlık sisteminin merkezinde yer almaktadır. İç Hastalıkları Uzmanlığı, güncel tıptaki bilgi birikimi nedeniyle sürekli değişen ve gelişen dinamik bir alandır. İç Hastalıkları Uzmanları, günlük klinik uygulamalarında hizmet kalitelerini artırmak için çok geniş bir klinik bilgi birikimine gereksinim duymalıdırlar. Uzmanlar sürekli devam eden eğitim ve yeterlilik sınavları ile bu gereksinimi başarı ile sağlayabilirler.

Yeterlilik (Board) Sınavı Nedir ?

ABD'de 1936'da başlayan ve daha sonra dünyanın değişik ülkelerinde uygulanan yeterlilik (board) sınavları, sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını oluşturarak İç Hastalıkları Uzmanlarının mesleki bilgi,

yetenek ve davranışlarını değerlendirip sertifikalandırmaktadır. Bu sertifika, yaşam boyu öğrenme çabasına kendini adayarak, her hastanın hak ettiği en yüksek tıbbi bakımı vermeye gönüllü hekimleri belirlemektedir.

Yeterlilik (Board) Sertifikalı Olmak Neden Önemlidir ?

Yeterlilik sertifikası, bir İç Hastalıkları Uzmanının her yönden yeterli bir merkezde uzmanlık eğitimini tamamlayarak, bu eğitimine ilişkin bilgi, deneyim ve klinik beceriler açısından değerlendirildiği bir sınav sürecinden geçtiğini belgelemektedir.
Yeterlilik sertifikası, bir İç Hastalıkları Uzmanının en yüksek kalitede sağlık hizmeti verebilecek yetkinlik, güvenilirlik ve sorumluluk düzeyinde olduğunun kanıtı olacaktır. Böylece sağlık planlayıcıları, sağlık kurumları ve yöneticileri ile hastalar, seçtikleri hekimin bu kriterleri taşıdığından emin olacaklardır.

Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik (Board) Sınavı Nedir ?

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, ülkemizde hizmet veren İç Hastalıkları Uzmanlarının eğitim standartlarının oluşturulması ve geliştirilmesi ile İç Hastalıkları Uzmanlarının en yüksek kalitede sağlık hizmeti verebilecek yetkinlik, güvenilirlik ve sorumluluk düzeyinde olduğunun belirlenmesi için 2002 yılından bu yana her yıl Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı düzenlemektedir.Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı, ülke çapında hizmet veren çok sayıda İç Hastalıkları uzmanının hazırladığı sorularla oluşturulmaktadır. Değişik alanlardan toplanan sorular Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Yürütme Kurulu tarafından son haline getirildikten sonra adaylara uygulanmaktadır. Sınav çoktan seçmeli 120 sorudan oluşmaktadır. Sorular, ezber bilgiden daha çok klinik yaklaşım ağırlıklı ve adayların hasta karşısında karar verme beceri ve yeteneklerini sınamaya yöneliktir.

Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik (Board) Sınavına Kimler Girebilir?

Sınava, İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamlamış bütün İç Hastalıkları Uzmanları ve eğitiminin son yılında olan İç Hastalıkları Araştırma Görevlileri/Asistanları girebilir. Sınav sonucunda başarılı olan adaylara İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince Ulusal İç Hastalıkları Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Başarı Sertifikası verilir. Sınavı başaran Araştırma Görevlileri/Asistanlar sertifikalarını uzmanlık eğitimini tamamladıklarını belgeledikten sonra alırlar.

Yeterlilik Sınavı Yürütme Kurulu Kurul, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kuruluna bağlı, kendi iç yönergesi ile çalışan 17 üyeden oluşmaktadır. Kurul, Tıp Fakülteleri ile Eğitim Hastanelerinde görev yapan ve İç Hastalıklarının tüm yan dallarını temsil eden İç Hastalıkları Uzmanlarından oluşmaktadır.

Board Kurulu Listesi

M. AKİF KARAN - Başkan (Genel Dahiliye-Geriatri) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Geriatri Bilim Dalı
TEVFİK ECDER (Nefrolog) İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
ÖZCAN YILDIZ (Onkoloji) İstanbul Medipol Üniversitesi
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
GÖKHAN KESER (Romatolog) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Romatoloji Bilim Dalı
SEDAT BOYACIOĞLU (Gastroenteroloji) Başkent Ünivertesi Ankara Hastanesi,
Gastroentoroloji Bilim Dalı
HALDUN MÜDERRİSOĞLU (Kardiyolog) Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi,
Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
HALİL YAZICI (Nefrolog) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Nefroloji Bilim Dalı
ALİ MERT (Enfeksiyon) Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
NURSEL ÇALIK BAŞARAN (Genel Dahiliye) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Genel Dahiliye Anabilim Dalı
A. ÖMER ÖZÜTEMİZ (Gastroenteroloji) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Gatroenteroloji Bilim Dalı Başkanı
SERDAL UĞURLU (Romatoloji) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Romatoloji Bilim Dalı
YILDIZ OKUTURLAR (Genel Dahiliye) İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
CENGİZ KIRMAZ (İmmünoloji) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
İmmünoloji Bilim Dalı
SEVGİ KALAYOĞLU BEŞIŞIK (Hematoloji) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı
GÜL KARAKAYA (Göğüs Hastalıkları) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
AYŞE KUBAT ÜZÜM (Endokrin) İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,
Endokrinoloji Bilim Dalı
MİNE ADAŞ (Endokrin) SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Endokrinoloji Kliniği
DEFNE ALTINTAŞ (Yoğun Bakım) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Ayrıntılı Bilgi :
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Cemal Nadir Sok. No:12/6
Çankaya-ANKARA
Tel: 0 312 441 98 23
Fax: 0 312 441 99 83

Sekreterya:
Şeniz Doğan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
34303 Aksaray-İSTANBUL
Cep : 0 532 333 02 83
Faks : 0 212 589 08 08
Email : senizdogan585@hotmail.com