Yeterlilik Kurulu
Sınav İçin Pratik Öneriler

Yeterlilik sınavı soruları, sadece teorik bilgiyi değil, klinik değerlendirme ve karar verme yeteneğini de sınamaktadır. Bu nedenle hem bellek hem de sorun çözme yeteneği geliştirilmelidir.

Sınava hazırlanma ve öğrenme aşamasında ezberden çok neden-sonuç ilişkileri öğrenilmelidir. Bu şekilde, sunulan hastanın bilgileri yorumlanırken sorunun cevabına ulaşma olasılığı artar.

Çalışma grupları oluşturulması, tartışma ortamı yaratması açısından faydalı olabilir. Bu şekilde hem teorik bilgiler beraberce gözden geçirilebilir, hem de örnek sorular üzerinde tartışma fırsatı doğar.

Sınav için bir çalışma programı yapmak yararlı olacaktır.

Sınav sırasında cevaplara yönlenmeden, öncelikle sorunun ne sormak istediğini tam olarak anlayın. Sonrasında sorunun içindeki ipuçlarını yakalamaya çalışın. Soru içindeki önemli noktaların altını çizmek, cevapları yorumlarken soruya dönmeyi kolaylaştıracaktır.

Önemli soru alanları

- Anamnez ve fizik muayene bulgularının önemini vurgulayan sorular
- Gereksiz tanı ve tedavi yöntemlerini irdeleyen sorular
- Kanıta dayanan tedavi yöntemlerini içeren sorular
- Halk sağlığına yönelik sorular
- Sık görülen bazı belirtilerin, klinik veya laboratuar bulguların nadir görülen hastalıklarla ilişkisini irdeleyen sorular

Örnek Sorular bölümünde yer alan sorular aracılığıyla, tek bir konu üzerinden belleğin ve sorun çözme yeteneğinin farklı sorularla ayrı ayrı nasıl değerlendirebileceğini göreceksiniz. Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi sadece belleğe yönelik sorular için değil, sorun çözme yeteneğini irdeleyen sorular için de teorik bilginizin kuvvetli olması gerekmektedir.