Yeterlilik Kurulu
Soru Dağılımı ve Örnek Sorular
Disiplinlere ilişkin soru sayıları genellikle sabit tutulmaktadır. Ancak her disiplinin alt başlıklarına ait soru sayılarında yıllar içerisinde değişiklikler olabilir. Bunun yanında soruların yaklaşık % 30'u birden çok disiplini ilgilendirir tarzda hazırlanmaktadır. Örneğin yoğun bakım alanı sorusu nefrolojiyi, nefroloji sorusu endokrinolojiyi ilgilendirebilir.

KONU

SORU SAYISI

Kardiyoloji

Genel

Elektrokardiyogram

Koroner kalp hastalığı

Kalp yetmezliği

Kapak hastalıkları

Diğer

12 soru

2

2

3

3

1

1

Gastroenteroloji

Özofagus hastalıkları

Mide hastalıkları

Pankreas ve safra yolları hastalıkları

İnce barsak hastalıkları

Kolon hastalıkları

Kronik ve akut viral hepatit

Viral hepatit dışında karaciğer hastalıkları

Acil gastroenteroloji

Beslenme

12 soru

1

1

1

1

2

2

2

1

1

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım

Göğüs Hastalıkları

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Astım

Soliter Pulmoner Nodül / Akciğer Kanseri

Pulmoner Emboli

Plevral Efüzyon

Pnömoni

Tüberküloz

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Pulmoner Hipertansiyon

Yoğun Bakım

Akut respiratuar distres sendromu

Akut Solunum Yetersizliği

Şok

12 soru

9 soru

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3 soru

1

1

1

İnfeksiyon Hastalıkları

Bakteri

Virus

Mikobakteri

Parazit

Fungus

AIDS

Cerrahi konsültasyon- Yoğun bakım

Antibiyotikler

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Seyahat sağlığı

Genel

12 soru

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Romatoloji

Romatolojiye genel yaklaşım ve laboratuar bilgisi

Romatoid artrit

Bağ dokusu hastalıkları (1 tanesi SLE olmak üzere)

Non-inflamatuar, dejeneratif romatizmal hastalıklar ve yumuşak doku romatizmaları

Spondilartritler

Vaskülitler

Kristal artritler

11 soru

2

2

2

2

1

1

1

Endokrinoloji ve Metabolizma

Diabetes mellitus ve hipoglisemi

Tiroid hastalıkları

Metabolik kemik hastalıkları

Adrenal medulla hastalıkları

Hipofiz hastalıkları

12 soru

4

3

2

2

1

Onkoloji

Akciğer kanseri

Meme kanseri

Gastrointestinal kanserler

Lenfomalar

Kemoterapötikler

Tümör biyolojisi

Koruyucu onkoloji

Palyatif bakım

8 soru

1

1

1

1

1

1

1

1

Hematoloji

Anemiler

Hemostaz-tromboz

Lökosit sayı ve bozuklukları

Lösemiler

Diğer hematolojik maligniteler (miyelom, MDS vb)

12 soru

3

2

2

2

3

Nefroloji

Sıvı-Elektrolit Dengesi

Su/Sodyum/Potasyum

Asit-Baz Dengesi

Hipertansiyon

Primer

Sekonder-Renal

Akut Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

Glomerüler Hastalıklar

11 soru

3

(2)

(1)

3

(2)

(1)

2

2

1

Genel Dahiliye ve Diğer

Genel Dahiliye

Alerji

İstatistik

Etik

Nöropsikiyatri

18 soru

12

2

2

1

1

ÖRNEK SORULAR

Örnek 1:

Soru konusu: Behçet hastalığının ölümcül bir komplikasyonu olan pulmoner arter anevrizması kendini hemen daima hemoptizi ile belli eder. Aynı hastalarda %80 oranında derin ven trombozu da olur. Bu tablo, doğal olarak, pulmoner emboli ile karışır.


BELLEK'e yönelik soru:

Behçet hastalığında görülen pulmoner arter anevrizması kendini en sık nasıl belli eder?

A. Nefes darlığı

B. Öksürük

C. Hemoptizi

D. Yan ağrısı

E. Çomak parmak


SORUN'a yönelik soru:

30 yaşında bir erkek Behçet hastasında 3 ay evvel sol femoral vende tromboflebit oluşmuş. Aynı hastada 3 gündür hemoptizi var. İlk aklımıza gelmesi gereken tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Pulmoner emboli

B. Bronşiektazi

C. Pnömoni

D. Pulmoner arter anevrizması

E. Yaygın damar içi pıhtılaşması


Örnek 2:

Soru konusu: Böbrek tüberkülozuna tanı koymak


1. Soru:
Böbrek tüberkülozuna tanı koymakta aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?

A. Intravenöz piyelografi

B. Böbrek sintigrafisi

C. Böbreğin kontrastlı MR incelemesi

D. Böbreğin kontrastsız MR incelemesi

E. Böbreğin BT incelemesi

2. Soru: 65 yaşında kadın hastanın 10 yıldır tip II diyabeti ve 3 aydır sebebi bilinmeyen ateşi var. İdrar yollarına ait bir yakınması yok ancak son 2 idrar muayenesinde 1 protein ve bol lökosit çıkıyor. Azotemi ve idrar kültüründe üreme yok. Bu hastanın idrar yollarını görüntülemekte aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?

A. Intravenöz piyelografi

B. Böbrek sintigrafisi

C. Böbreğin kontrastlı MR incelemesi

D. Böbreğin kontrasız MR incelemesi

E. Böbreğin BT incelemesi

3. Soru: 65 yaşıında kadın hastanın 10 yıldır tip II diabeti ve 3 aydır sebebi bilinmeyen ateşi var. İdrar yollarına ait bir yakınması yok ancak son 2 idrar muayenesinde 1 protein ve bol lökosit çıkıyor. İdrar kültüründe üreme yok. Serum Kreatinin düzeyi 2.0 mg/dL. Bu hastanın idrar yollarını görüntülemekte aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?

A. Intravenöz piyelografi

B. Böbrek ultrasonografisi

C. Böbreğin kontrastlı MR incelemesi

D. Böbreğin kontrastsız MR incelemesi

E. Böbreğin BT incelemesi

Örnek 3:

Portal hipertansiyona bağlı asit tanısı koymada en güvenilir ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A. Serum albumin düzeyi ile asit sıvısındaki albumin düzeyi arasındaki farkın 1.1 g/dL'den büyük ya da eşit olması

B. Asit sıvısında albumin düzeyinin 2.5 gram/dL'den düşük olması

C. Asit sıvısındaki total protein düzeyinin 5 gr/dL'den düşük olması

D. Asit sıvısındaki total hücre sayısının 500/mm3'den düşük olması

E. Asit sıvısındaki glukoz düzeyinin 60 mg/dL'den yüksek olması

Örnek 4:

Yirmi dört yaşındaki erkek hasta, idrarında kan görmesi üzerine hastaneye başvuruyor. Öyküsünden bu şikayet başlamadan 1-2 gün önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği, geçmişte de grip-nezle durumlarında idrar renginin koyulaştığı, ilk defa kıpkırmızı kan gördüğü öğreniliyor. Fizik muayenede kan basıncı 120/76 mmHg olarak ve diğer sistem bulguları normal sınırlarda bulunuyor. Kan sayımı ve biyokimyasal tetkik sonuçları normal sınırlarda saptanıyor. Tam idrar tetkikinde dansite 1018, protein miktarı 25 mg/dL olarak bulunuyor ve mikroskopide bol miktarda eritrosit gözleniyor. Renal ultrasonografide her iki böbrek boyutunun ve parankim kalınlığının normal olduğu, taş görünümü olmadığı saptanıyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Membranoz glomerulonefrit

B. IgA nefropatisi

C. Akut poststreptokoksik glomerulonefrit

D. Hemolitik-üremik sendrom

E. Goodpasture hastalığı