Haberler & Duyurular
TTB'den Duyurular
İyi Uygulama Örnekleri... Kitap/Dokuman Hazırlığı İçin Derneklerden Beklentiler..

Kasım 2011 tarihinde yapılmış genel kurul toplantısında aldığımız bir kararı sizlere hatırlatmak istiyoruz:

TTB-UDEK üyesi derneklerin alanlarında uzmanlık eğitimi ile ilgili özgün birçok uygulama yapmaktadır. Bu uygulamaların daha iyi tanıtımı ve diğer uzmanlık alanlarına örnek olması için uzmanlık derneklerinin uzmanlık eğitimi ile ilgili örnek olabilecek “İyi Uygulama” örneklerinin yer alacağı bir kitap hazırlanmasını planlamıştır.

Bu hazırlığa derneğiniz adına katkı sunabilmenizden mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.

Yazılarınızın aşağıdaki başlıklar yönlendirmesinde times new roman tür yazı karakteri, 12 punto, tek satır aralığı ile yazılarak bizlere iletilebilmesini bekliyoruz.

Etkinlik/deneyim adı:

Projenin tanıtım özeti:

Amacı:

Yöntemi (Aktif katılımlı, Kurs, Çalıştay, Web ortamlı vg):

Süresi/zamanlaması:

Uzmanlık eğitimini / Alana katkısı:

İçerik paylaşımı:

(Varsa) diğer dernekler için geliştirici öneriler:

Diğer (ek olarak belirtilmek istenen konu)

Derneğiniz adına yapacağınız değerlendirmede bizlerle birden fazla etkinlik de paylaşabilirsiniz. Bu paylaşımdaki amaçlardan birisinin de etkinliğinizin diğer dernekler için yol gösterici olabileceği ayrıntısıdır.

Hazırlayacağınız içeriğin etkinlik başına en fazla 1600 sözcüğü geçmemesini de önemle rica ederiz.

Hazırlığınızın bizlere ulaştırılma son tarihi: 15 Eylül 2012 (diaslan.dr@gmail.com ve gpe@ttb.org.tr adreslerine eş zamanlı olarak)

Saygılarımızla
TTB-UDEK Yürütme Kurulu