Haberler & Duyurular
TTB'den Duyurular
Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım Raporu Hakkında

Sayın Başkan,

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası koordinatörlüğünde ilgili meslek örgütleri ile birlikte Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım başlıklı bir rapor hazırladı.

Rapor kapsamında başlıca bitkisel ürünler konusunda dünyada ve Türkiye’de kullanılan tanımlamaların derlenmesi ve değerlendirilmesi, dünyada ve ülkemizde bu ürünlerin kullanım sıklıklarının ortaya konulması, kullanımı etkileyen dinamiklerin tartışılması, mesleki, etik, hukuksal, toplumsal sorumlulukların çerçevesinin çizilmesi amaçlandı. Rapor 02.10.2012 tarihinde medya aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapora http://www.ttb.org.tr/kutuphane/bitkisel.pdf adresinden ulaşabilirsiniz:

Üyelerinizle paylaşabilmenizi dileriz.

Saygılarımızla,
TTB-UDEK Yürütme Kurulu