Haberler & Duyurular
TTB'den Duyurular
Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu

Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu’nun alana özgü sorunları tartışacağı “Özel Hekimlik Çalıştayı” 19 - 20 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

Çalıştay’da ele alınacak konular;

- Hekimlerin serbest meslek hakkı, yaşananlar ve geleceği; serbest meslek hakkı kavramı, muayenehane süreci, tıp merkezi ve poliklinikler, planlama

- Özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları; çalışma biçimleri, iş güvencesi, sözleşme, ücretlendirme, hak ediş/performans, mesleki tehlike ve riskler

- Özel sektörde çalışma alan sorunları; kadro, yan dal uzmanlığı, birden fazla ilde çalışma

- Hekimleri nasıl bir gelecek bekliyor ve örgütlenme / CEO yönetiminde sağlık sistemi

-Özel sağlık sektörüne özgü poster/bildiri çalışmaları.

Saygılarımızla
Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Çalıştay afişi.pdf
Çalıştay programı.pdf