Haberler & Duyurular
TTB'den Duyurular
12 Ocak Akademisyen Yürüyüşü

Değerli meslektaşımız,

Öğretim üyelerine, üniversite emekçilerine ve öğrencilere uygulanan baskı ve yıldırma politikaları, üniversitelerde gericilikle birlikte çığ gibi büyüdü. Yeni YÖK taslağı ise özelleştirme, üniversiteleri doğrudan sermayeye bağlama, akademisyenlerin iş güvencesi ve akademik özerkliğini yok etme planlarını dışa vurdu. ODTÜ'de yaşananlar ise herşeye rağmen üniversitelerdeki direncin kırılamadığını gösterdi.

Aşağıda isimleri bulunan çağrıcı kurumlar 12 Ocak 2013 Cumartesi günü üniversitelerdeki baskı, yıldırma, YÖK Yasa Taslağı ve son dönemde ODTÜ özelinde cereyan eden akademiyi kişiliksizleştirme çabalarına karşı merkezi bir "akademisyen yürüyüşü ve basın açıklaması" düzenliyor.

Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde 12.30'da başlayacak olan yürüyüş Sakarya Meydanı'nda basın açıklaması ve halka bildiri dağıtılmasıyla son bulacaktır.

Türk Tabipler birliği olarak, üniversitenin direncini bir kez daha göstermek için tüm akademisyen üyelerimizi yürüyüş ve basın açıklamasına destek vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla.
TTB Merkez Konseyi

Çağrıcı Kurumlar:
Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği · Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği · Başka Hacettepe Yok İnisiyatifi · Ege Öğretim Elemanları Derneği · Hatay Üniversite Öğretim Elemanları Derneği · Isparta Öğretim Üyeleri Derneği · Mülkiyeliler Birliği Derneği · ODTÜ Mezunları Derneği · Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği · Trakya Üniversite Öğretim Elemanları Derneği · Üniversite Konseyleri Derneği · Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği

www.ttb.org.tr/index.php/Guncel/yok-3547.html