Haberler & Duyurular
TTB'den Duyurular
Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgelerinin Doçentlik Sınav ve Atama Süreçlerinde kullanımı


Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TIPTA UZMANLIK YETERLİK BELGELERİNİN
DOÇENTLİK SINAV VE ATAMA SÜREÇLERİNDE KULLANIMI"

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 73112577-2141 Sayılı "Doçentlik Sınavı ve Unvanı Süreci hk." konulu yazısı ile doçentlik atama sürecinde yapılacak değişikliklerle ilgili üniversite ve öğretim üyelerinden görüş istenmektedir.

Doçentlik sınavı ve atama süreçlerinde meslek örgütü tıpta uzmanlık dernekleri tıpta uzmanlık yeterlik kurullarımız tarafından verilen Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgeleri'nin varlığı ve değeri hakkında görüş bildirilmesi, özellikle tıp yaşamımız boyunca sürekli mesleki gelişimin öneminin vurgulanması, bu belgelerin doçentlik atama süreçlerinde kullanımının önerilmesi nitelikli sağlık hizmeti sunumunda ortak çabamıza somut katkı sunacaktır.

Doç. TDr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri