Tihudum
Anketler
Mesleki konular, Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler, üyelerin fikrini almaya ve katılımını sağlamaya yönelik konular dahil olmak üzere her alanda dernek tarafından anketler düzenlenmekte, 3 boyutlu grafiklerle desteklenen anket sonuçları üyelerle paylaşılmaktadır.