Genç Dahiliyeciler
Genç Dahiliyeciler
Son yıllarda, tüm dünyada “İç Hastalıklarının yeniden canlandırılması (revitalization)” hareketi hız kazanmıştır. Bu hareketin değerli ve önemli olduğuna inanan bizler, İç Hastalıkları ruhunun diriltilebilmesi için hareketin temelden destek bulması, yani pratik olarak genç dahiliyecilerin aktif olarak süreçte yer almaları gerekliğine inanmaktayız. Günümüzde Avrupa’nın bir çok ülkesinde İç Hastalıkları Derneklerinin çatısı altında organize olan genç dahiliyeciler grupları mevcuttur. European Federation of Internal Medicine (EFIM), bu gruplar arasındaki koordinasyonu sağlamak ve İç Hastalıkları’nın genç neslinin çabalarına destek olmak için Mayıs 2006’ da Yürütme Kurulu kararıyla “Young Internists Workgroup”u bir çalışma grubu olarak onaylamış ve görevlendirmiştir. Türkiye’de ise EFIM Young Internists Workgroup ile iletişim içerisinde olacak bir oluşum bulunmamaktadır. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi gibi sıcak, önemli ve genç nesli ilgilendiren konularda sorun ve görüş bildiremiyor olmamız da bu eksikliğin göstergesidir. Tüm bu nedenlerle, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’ne, dernek bünyesinde bir çalışma grubunun kurulması için öneri götürülmüş ve öneri Yönetim Kurulu’nda onaylanarak “Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu” kurulmuştur.

“Genç dahiliyeci”, İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri, yan dal eğitimi almakta olan İç Hastalıkları Uzmanları ve genç İç Hastalıkları uzmanı fakülte elemanları olarak tanımlanabilir.