Genç Dahiliyeciler
Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu Üyeleri
Dr. Mine Durusu Tanrıöver

Genç Dahiliyeciler Grubu'nun başkanı. 1976 Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı fakültede İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi aldı. 2005 yılından beri Genel Dahiliye Ünitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları akut ve kritik hasta tanı – tedavisi ve osteoporozdur. European Federation of Internal Medicine Young Internists Subcommittee’nin kurucusudur ve 2006-2009 yılları arasında bu alt komitenin başkanlığını yürütmüştür. 2006 yılında Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu’nu kurmuştur ve halen başkanlığını yürütmektedir.Dr. Berivan Bitik

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 30 yaşında, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu, şu anda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları uzmanlık eğitiminin 4. yılında. İki yıldır Genç Dahiliyeciler Grubu'yla çalışmakta. Tıp eğitimi, enfeksiyon hastalıkları, koruyucu hekimlik ilgi alanlarını oluşturmakta. Genç Dahiliyecilerin oluşturduğu bilimsel ve sosyal platformun çağdaş hekimler olma yolunda önemli bir basamak olduğunu düşünüyor.Dr. Funda Pepedil

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 29 yaşında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve aynı üniversitede İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamladı. Avrupa’daki Genç Dahiliyecilerin aktivitelerine katıldı. Türkiye‘de Genç Dahiliyeciler Grubu'nun kurulmasında görev aldı. İç hastalıkları uzmanlarının asistanlık süreci ve sonrasında karşılaştıkları sorunların çözümünde dinamizmi ile gençlerin aktif rol alması gerektiğini düşünüyor.Dr.Ozan Yazıcı

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 1982 Bursa doğumlu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 4.yıl asistanı. Genç Dahiliyeciler Grubu’nda 2008 yılından beri aktif olarak çalışıyor. Onkolojik bilimsel araştırmalar ilgi alanları arasında. Türkiye'deki iç hastalıkları uzmanlarının tümünün genel dahiliye yaklaşımının etrafında toplanması ve iletişimlerini artırması gerekliliğini savunuyor.Dr. Hilal Tunçer Yılmaz

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 22.10.1979 Ankara doğumlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İng.) mezunu. Halen Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışıyor. İç hastalıkları doktorlarının dinamik, aktif, güncel ve iletişim içinde olmaları gerektiğine inandığı için Genç Dahiliyeciler Grubu’nda çalışıyor.Dr. Mehmet Özgür Niflioğlu

26 yaşında, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. İç Hastalıkları Kliniği, 3. yıl asistanı. Bilgi işlem sistemleri, tıp eğitimi ve özellikle asistan eğitimi ilgi alanları arasında. Genç Dahiliyeciler Grubu’na henüz yeni katıldı. Türkiye’deki iç hastalıkları asistanları arasındaki iletişim artışının, iç hastalıkları eğitiminde karşılaşılan sorunları çözeceğine inanıyor. Kendisine ulaşmak isteyenler için e-posta adresi: ozgurniflioglu@yahoo.comDr. Emel Işıktaş

Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi, 29 yaşında, 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda 4.yıl asistanı. 2008 yılında Genç Dahiliyeciler Grubuna katıldı. Yoğun bakım ve nefroloji ilgi alanları arasında. İç hastalıkları asistanlarının genel dahiliye yaklaşımından uzaklaşmadan eğitimlerine devam etmeleri gerektiğine inanıyor.Dr. Burçin Halaçlı

26 yaşında, Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2. yıl asistanı. Temel ve klinik bilimler entegrasyonu , İç Hastalıkları’nda laboratuar çalışmaları, tıp eğitimi, hekim hakları ilgi alanları arasında. İç Hastalıkları eğitiminde temel bilimlerle ortak çalışmanın, klinik çalışmalar ile birlikte hastalıklara farklı bakış açısı kazandıracağını ve tedavi başarısı noktasında daha verimli olunabileceğini düşünüyor.Dr. Handan Yarkan
Genç Dahiliyeciler Grubu üyesi. 26 yaşında , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 2. yıl asistanı. Kök hücre ve hedefe yönelik tedaviler ilgi alanları arasında . Tüm iç hastalıkları uzmanları ve uzmanlık eğitimi alanların bilgi, deneyim, güncel gelişmeleri paylaşabilmeleri ve ortak çalışmalar yapabilmeleri için iletişim içinde olmaları gerektiğine inanıyor.