Genç Dahiliyeciler
EFIM Young Internists Assembly

Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu

(European Federation of Internal Medicine-EFIM)

Luzern, İsviçre, 23 Eylül 2010

İlk toplantı Norveç’in Oslo’ya bağlı Asker kasabasında Mart 2010’da gerçekleştirildi. On dört farklı ülkeden genç dahiliyecilerin temsilcileri bu toplantıya katıldı ve bu toplantıda her ülkedeki genç dahiliyeciler grubunun durumları, genç dahiliyeciler grubu olmayan ülkelerde nasıl bir yol takip edileceği, genç dahiliyeciler Avrupa komitesindeki temsilcilerin nasıl seçileceği ve Avrupa’daki tüm genç dahiliyecilerin katılabileceği araştırma projeleri ve aday proje sunumları yapılmıştı. Bu toplantıda Türkiye’deki Genç Dahiliyeciler Grubunun yaptığı faaliyetleri anlatan bir rapor Dr. Ozan Yazıcı tarafından sunuldu ve yazılı olarak tüm katılımcılara iletildi.

Birincisi düzenlenen ve başarıyla geçen bu toplantının ardından EFIM Yönetim Kurulu toplantısıyla eş zamanlı olarak 2. Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu, İsviçre’nin Luzern kentinde 13 ülkeden temsilcilerin katılımyla gerçekleştirildi. Türkiye’deki Genç Dahiliyecileri temsilen, Türk İç Hastalıkarı Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Başkanı Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve Dr. Ozan Yazıcı bu toplantıya katıldı.

Toplantı planına bağlı olarak ilk önce Norveç Asker’de tartışılan konuların kısaca üzerinden geçildi ve devam ettirilen görevlerin ne aşamada olduğu öğrenildi. Avrupa’daki Genç Dahiliyeciler Grubunun kurucusu ve eski başkanı ve grubumuzun ilham kaynağı olan Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve yine bu genel kurulun oluşturulmasında ve grupta bir çok çalışmada emeği geçen İsrail’den Dr. Moshe Vardi alt komitedeki temsilcilik görev sürelerini doldurdular ve dört kişinin aday olduğu seçim ile yerlerine Hollanda’dan Dr. Monique Slee-Valentijn ve İspanya’dan Dr. Ivan Moreno seçildi.

Her ülkedeki genç dahiliyecilerin ulusal bazda birbirleriyle nasıl iletişim ve işbirliği içinde olabileceği ve Avrupa’daki genç dahiliyecilerin bu iletişimi nasıl sürdürebileceği tartışıldı ve ortak bir noktada buluşma ve bu işbirliğini artırma konusunda tüm genç dahiliyecilerin istekli, hevesli ve çalışma azmiyle dolu olduğu görüldü. Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu’nda temsilcisi bulunmayan ülkelerle nasıl iletişime geçilip bir temsilci sağlanabileceği tartışıldı ve bu ülkelerin iç hastalıkları dernekleriyle tekrar iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.

EFIM bünyesinde oluşturulan ve çalışmalarına devam etmekte olan çalışma gruplarına da EFIM yürütme kurulundan onay alınarak genç dahiliyecilerin katılımı sağlandı ve her çalışma grubuna bir-iki genç dahiliyeci katıldı. “Asistan Değişimi” çalışma grubuna Dr. Ozan Yazıcı katıldı ve değişim programının başlatılması aşamasında Avrupa’daki diğer grup üyeleriyle çalışmalarına başladı. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ‘Profesyonel Konular Çalışma Grubunda’ ki temsilcilik ve görevine devam ediyor. Bu grubun çalışması olan “Avrupa’da İç Hastalıklarının Geleceği” isimli durum raporu European Journal Of Internal Medicine’da ve İç Hastalıkları Dergisi’nde yayınlanmıştı. Dr. Mine Durusu Tanrıöver tarafından çalışma hakkında bir sunum yapıldı.

Daha önce gerçekleştirilen “CDIME (Common Diagnosis In Internal Medicine Across Europea 2009)” projesinin de European Journal Of Internal Medicine’da yayınlandığı bildirildi. Dr. Moshe Vardi “Venöz Tromboemboli” ile ilgili yeni çalışma projesini sundu.

Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu Yönetim Kurulu’na, genç dahiliyeciler grubu olarak katılım sağlandı. Düzenlenen sosyal programlarda diğer genç dahiliyecilerle dahiliye eğitimin genel sorunları, çalışma şartları arasındaki farklılıklar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Yönetim kuruluyla ilişkili olarak bir sonraki Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu’nun Mart 2011’de Romanya’da yapılması kararlaştırıldı.

Bize, ülkemizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek için her türlü desteği sunan başta Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin değerli Başkanı Prof. Dr. Erdal Akalın, dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal ve diğer tüm yönetim kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu adına

Dr. Ozan Yazıcı