Genç Dahiliyeciler
Genç Dahiliyecilerden Haberler
İç Hastalıkları ve Gençlerin Birlikteliği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu"İç Hastalıkları ve Gençlerin Birlikteliği" Dr. Mine Durusu TanrıöverTürk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Genç Dahiliyeciler Grubu Başkanı

Son yıllarda, tüm dünyada “İç Hastalıklarının yeniden canlandırılması (revitalization)” hareketi hız kazanmıştır. Geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişen teknolojiyi, ilerleyen bilimsel araştırmaları ve artan bilgi birikimini takiben yan dallar ve Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları gibi anabilim dalları İç Hastalıkları bünyesinden ayrılmaya başladı. Sağlık hizmetleri yataklı servislerden giderek daha fazla olarak ayaktan bakım hizmetlerine kaydı. Birinci basamak da ise aile hekimleri, acil uzmanları ve genel tıp hekimleri de İç Hastalıkları uzmanının hizmet verdiği hastalara hizmet vermeye başladı. İlave olarak girişimsel ve cerrahi işlemlerin daha fazla kar etmesi ve sağlık politikalarının da bunu desteklemesiyle İç Hastalıkları’nın sınırları belirsizleşti ve mesleğe olan ilgi azalmaya başladı. Oysa ki “erişkinlerin doktoru” olan İç Hastalıkları uzmanlarının maliyet-etkin, modern bir sağlık sisteminin her basamağındaki görevi, bütünleştirici ve lider konumu göz ardı edilemez. Genç dahiliyeciler ve İç Hastalıkları’nın birlikteliği işte tam da bu noktada başlamaktadır. İç Hastalıkları ruhunun diriltilebilmesi için tüm dünyada başlatılan değişim hareketinin temelden destek bulması, yani pratik olarak genç dahiliyecilerin birlik olmaları ve aktif olarak süreçte yer almaları gerekliliğine inanmaktayız.

Amerikan Hekimler Birliği (American College of Physicians - ACP) bünyesinde ve Avrupa’nın bir çok ülkesinde İç Hastalıkları Derneklerinin çatısı altında organize olan genç dahiliyeciler grupları mevcuttur. Avrupa İç Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (European Federation of Internal Medicine-EFIM), Mayıs 2006’da Yürütme Kurulu kararıyla “Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu (Young Internists Working Group)”nu bir çalışma grubu olarak onaylamış ve sonrasında Yürütme Kurulu toplantılarına katılan bir alt komite olarak görevlendirmiştir. Bütün bu gelişmelere paralel olarak Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği bünyesinde de bir “Genç Dahiliyeciler Grubu”nun kurulması Kasım 2006’da onaylanmıştır. Şu anda çekirdek ekibimiz Mine Durusu Tanrıöver, Funda Pepedil, Berivan Bitik, Ozan Yazıcı ve Hilal Tunçer Yılmaz’dan oluşmaktadır. Ankara’dan ve Ankara dışındaki illerden de birçok arkadaşımız çalışmalarımıza destek vermek için istekli olduklarını bildirmişlerdir.

Hekimlerin geçmekte olduğu uzun eğitimi ve kariyere başlamak için geçirdikleri süreyi de göz önüne alarak, Genç Dahiliyeciler Grubuna katılım için “Genç Dahiliyeci”yi 40 yaş ve altında, uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan veya eğitimini tamamlamış İç Hastalıkları uzmanı olarak tanımlamaktayız. Bu nedenle, esas hedef kitlemiz olan 25-35 yaş arası İç Hastalıkları asistan ve uzmanlarının gereksinimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Uzmanlık eğitimini, uzmanlık sonrası sürekli tıp eğitimini ve profesyonel ve kişisel gelişimi destekleyecek projeler oluşturmak bu anlamda vizyonumuzu oluşturmaktadır. Genç Dahiliyeciler Grubu’nun hedeflerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

- İç Hastalıkları’nın modern, akademik, erişkin sağlığının her alanında hizmet ve eğitim veren ve saygı duyulan bir branş olarak 21. yüzyılda hak ettiği yere geri gelmesi için harcanan çabalara katkıda bulunmak,

- İç Hastalıkları uzmanı olmanın gururunu taşıyan rol modelleri oluşturmak,

- Kişisel gelişimi desteklemek,

- Çağdaş, bilimsel ve çalışkan genç dahiliyecileri bu amaçlar doğrultusunda aktif hale getirmek.

Genç Dahiliyeciler Grubu bu hedeflere ulaşmak için bir program ve aktivite portföyü oluşturmuştur. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’ne bağlı olarak çalışan aktif bir çekirdek grup etrafında kurulacak olan Türkiye çapındaki genç dahiliyecileri kapsayacak bir iletişim ağı oluşturmak en temel hareket noktamızı oluşturmaktadır. Bunun yanında İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi, çalışma saatleri, zorunlu hizmet gibi esas olarak genç dahiliyecileri ilgilendiren sorunların tartışıldığı ortamlarda görüş bildirmek; Ulusal Kongre Genç Dahiliyeciler Buluşması, İç Hastalıklarına İlk Adım Okulları ve Aylık İç Hastalıkları Toplantıları düzenleyerek genç dahiliyecilerin birbirleriyle ve kıdemlileriyle görüş alışverişi sağlayacakları eğitsel ve sosyal ortamlar oluşturmak ve uluslar arası kurumların düzenlediği eğitim aktivitelerine katılım için koordinasyon sağlamak hedeflerimize ulaşabilmek için gerçekleştirdiğimiz aktiviteler arasındadır.

Şu ana kadar Astra Zeneca işbirliğiyle düzenlediğimiz, bilimsel çalışma temalı KİMERA toplantıları ve Abdi Ibrahim İlaç işbirliğiyle düzenlediğimiz Ankara Aylık İç Hastalıkları Toplantıları’nda koordinatörlük yaptık. İlk olarak bu yıl 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde düzenlediğimiz Genç Dahiliyeciler Buluşması’nda grubumuzu Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç meslektaşlarımıza tanıtma ve onlarla beraber güzel bir olgu tartışma fırsatı bulduk. Kongre katılımcılarına grubumuzun elemanları tarafından hazırlanmış olan 2008 literatüründen seçmeler CD’si, erişkin aşılama ve koruyucu hekimlik hizmetleri kılavuzları dağıttık. Bundan sonraki yıllarda da ulusal kongremizde bu aktivitelerimizi sürdürmeyi planlamaktayız. Çağımızın en önemli iletişim ve bilgi aracının internet olduğunun da bilincinde olarak, grubumuza özellikle Türkçe bilimsel ve eğitsel kaynaklar sağlamak amacıyla da derneğimizin web sitesinden yararlanmaktayız. Yenilenen dernek web sitesindeki sayfamızdan da güncel literatür özetlerini, kılavuzları, pratik bilgileri ve aktivite duyurularını genç dahiliyecilerle paylaşacağız.

Avrupa ile ilişkilerimiz bire bir devam etmektedir. İlk olarak 2005 yılında Paris’te fikri ortaya atılan “Young Internists Working Group” 2006 yılında EFIM tarafından onaylanmış ve Dr. Mine Durusu Tanrıöver grubun kurucu başkanı olmuştur ve halen de bu alt komitenin başkanlık görevini sürdürmektedir. Bu sayede genç dahiliyeciler Avrupa’da EFIM tarafından gerçekleştirilen her türlü idari, bilimsel ve eğitsel aktivitede tartışmalara katılabilmekte, her çalışma grubunda temsil edilmekte ve söz sahibi olabilmektedirler. European School of Internal Medicine (ESIM), EFIM tarafından İç Hastalıkları asistanlarına yönelik olarak düzenlenen çok ayrıcalıklı bir okuldur. Her yıl yoğun ilgi gören okula şimdiye kadar 13 Türk asistan Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin destekleriyle gönderilmiştir. Clinical Research Course EFIM-Servier işbirliğiyle her ilkbaharda Paris’te düzenlenmekte ve bu kursa kişisel olarak başvurulmaktadır. Daha önce ESIM’e katılmış olan asistanlardan 3 tanesi de bu kursa katılma başarısını göstermişlerdir. EFIM ile ilişkilerimiz karşılıklı olarak devam etmektedir; Genç Dahiliyeciler Alt Komitesi tarafından yürütülen “Common diagnosis in internal medicine survey- 2009” çalışmasına veri sağlayarak Avrupa çapındaki bir bilimsel çalışmaya doğrudan katılma fırsatı elde etmiş bulunmaktayız. Bu yıl Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenen EFIM-2009 kongresinde Türk Genç Dahiliyeciler Grubu, 4. Avrupa Genç Dahiliyeciler Günü’nde ev sahipliği yapmış ve düzenlenen bilimsel ve sosyal program beğeni kazanmıştır.

Genç dahiliyeciler, hem mesleğin içinde bulunduğu sorunları hem de meslek yaşamlarının daha başında olmalarından kaynaklanan sorunları yaşamaktadırlar. Sağlık politikaları İç Hastalıkları Uzmanlarının yetki ve haklarını giderek kısıtlamakta, reçete edebilecekleri ilaçlara, hasta için istenecek tetkiklere bile sınırlama getirmektedir. Bunun yanında artan çalışma saatleri ve hasta yükü, nitelik yerine niceliği öne çıkaran sağlık sistemi ve zorunlu hizmet yükümlülüğünün yaşamlarına getirdiği yük genç dahiliyecilerin şu anda yaşadıkları sorunların başında sıralanabilir.

Tüm dünyada İç Hastalıkları uzmanı olmayı seçen doktorların sayısı azalmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde genel dahiliyeci olmayı planlayan tıp öğrencilerinin oranı sadece %2’dir. Oysa ki, İç Hastalıkları uzmanlarının maliyet etkin bir modern sağlık sistemindeki yeri ve önemi yadsınamaz. Bu nedenle, tıp fakültesinden başlayarak doktorların 21. yüzyılın İç Hastalıkları uzmanları ile karşılaşmaları ve bu kişilerin kendilerine rol modeli olabilecekleri ortamlarda bulunmaları gerekmektedir. Genç Dahiliyeciler Grubu olarak bizden de genç meslektaşlarımız için rol modelleri oluşturmayı işte bu nedenle önemsiyoruz. Grubun devamlılığını sağlamak ancak somut ve genç meslektaşlarımız için faydalı olacak işler ortaya koyarak mümkün olacaktır.

Tüm genç meslektaşlarımızı, Genç Dahiliyeciler Grubuna katılmaya davet ederiz. Neden mi?

- ‘İç Hastalıkları’ uzmanlığına sahip çıkmak,

- Bilimsel gelişmeleri izleyen, kanıta dayalı tıbbı temel alan çağdaş hekimler olma yolunda bilgi ve deneyim paylaşımının gerçekleştiği bir platforma üye olmak,

- Profesyonel gelişime katkıda bulunacak Türkçe dökümanlara ulaşabilmek,

- EFIM tarafından Avrupa’da düzenlenen eğitsel aktivitelerden haberdar olmak,

- Bilimsel çalışmaların beraber yürütülebileceği bir iletişim ağı kurmak,

- Ve de en önemlisi farklı ortamlarda gerçekleşen buluşmalar sayesinde birbirini tanıyan ve sorunlarını beraber dile getirebilen bir topluluk oluşturmak için…

İç Hastalıkları uzmanı, erişkinlerin doktorudur. Bizler, genç dahiliyeciler, mesleğimizle gurur duyuyoruz ve de tüm zorluklarına rağmen bizden gençler için rol modelleri oluşturmak, meslektaşlarımızın profesyonel gelişimlerini sürekli destekleyecek işler yapmak ve İç Hastalıkları’nın 21. yüzyıldaki prestijli, modern yüzünü göstermek için çalışmak dileğindeyiz. Bu yolda bize katılmak isteyen tüm genç dahiliyecilerle birlikte çalışmaktan mutlu olacağız…