Genç Dahiliyeciler
Aktiviteler
TİHUD Genç Dahiliyeciler Grubu Etkinlik Raporu

Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu, European Federation of Internal Medicine (EFIM)’de oluşturulan Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubuna paralel olarak 2006 yılında kurulmuştur. Grubun amacı, İç Hastalıklarının yeniden canlandırılmasını sağlamak amacıyla bu ortak paydada buluşan genç dahiliyeciler arasında iletişimi sağlamak ve bu alanda aktiviteler gerçekleştirmektir. Türkiye Genç Dahiliyeciler Grubu başkanlığını Türk ve Avrupa Genç Dahiliyeciler grubunun kurucusu olan Dr. Mine Durusu Tanrıöver yürütmektedir.

Grubun, 2006-2009 yılları arasındaki aktiviteleri daha çok dernek merkezi olan Ankara’da gerçekleştirildi. Bu aktiviteler; Ankara’da ki tüm dahiliye asistanlarının katılımını hedefleyen aylık vaka toplantıları, araştırma kursları ve EFIM aktivitelerinin koordinasyonuydu. 2009 yılında Genç Dahiliyeciler Grubu üyeleri Ankara dışında da organize olmaya başladı ve Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde “1.Genç Dahiliyeciler Buluşması”nı gerçekleştirerek ulusal anlamda bilinirliğini artırarak çalışmalarına devam etti.

1- Grubun yapısı ve iletişim:

Genç Dahiliyeciler Grubu’na gönüllük esasına göre katılım sağlanır, grubun devamlılığı ve ortaya koyduğu çalışmalar tamamen grup üyelerinin istek ve çalışma azimlerine bağlıdır. Halen grubumuzda aktif olarak çalışmalara katılan Türkiye’nin değişik illerinden, devlet ve üniversite hastanelerinden asistanlar ve uzmanlar mevcuttur. Grup üyelerinin birbirleriyle iletişimi internet üzerinden sağlanmaktadır. Her yıl Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde düzenlenen Genç Dahiliyeciler Buluşmasında bir araya gelmek hedeflenmektedir.

2- Aktiviteler:

a) Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Genç Dahiliyeciler Buluşması: 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde gerçekleştirilen “1.Genç Dahiliyeciler Buluşması” interaktif vaka sunumu, EFIM ve Avrupa’daki Genç Dahiliyeciler Çalışma Gruplarının tanıtımı ile ilgi çekti. Genç Dahiliyecilerin ulusal anlamda ilk toplantısı olan bu buluşmaya Türkiye’nin değişik illerinden 100 kadar katılımcı oldu. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresinde “2.Genç Dahiliyeciler Buluşması” kapsamında da Doç. Dr. Mine Durusu Tanrıöver tarafından “İç Hastalıklarının Geleceği” isimli bir konuşma yapıldı, ardından Prof. Dr. Hamdi Akan ‘’Bilgiye Nasıl Ulaşalım?” konu başlıklı bir sunum yaptı. Bu sunumda, bilimsel bilgiye en hızlı, en rafine ve en doğru şekilde nasıl ulaşılabilineceğine dair bilgiler ve ipuçları verildi. Diğer illerden katılan genç dahiliyecilerle ileride yapılması planlanan araştırma çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunuldu ve bu çalışmaların planlamaları yapıldı. Her yıl ulusal kongrede benzeri etkinliklerin düzenlenmesi benimsendi.

b) Basılı Materyaller: 11. ve 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongrelerinde Genç Dahiliyeciler Çalışma Grubu tarafından türkçe olarak hazırlanan materyaller her yıl güncellendi ve tüm kongre katılımcılarına ücretsiz olarak dağıtıldı.

a. Erişkin Aşılama Rehberi,

b. Erişkinler İçin Koruyucu Hekimlik Önerileri

c. Grip Aşısı Önerileri

d. Sağlık İpuçları

e. Güncel Literatür

c) Genç Dahiliyeciler Kış Okulu: 20-21 Mart 2010 tarihinde İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğinin desteklediği, bilimsel ve sosyal programı Genç Dahiliyeciler Grubu tarafından oluşturulan “Genç Dahiliyeciler Kış Okulu 2010” gerçekleştirildi. Ankara’daki 7 farklı hastaneden 37 asistanın katılımı ile İç Hastalıkları’na ait temel bilimsel bilgiler sunuldu (bilimsel program için tıklayınız), İç Hastalıkları’nın günümüzdeki ve gelecekteki rolleri tartışıldı. Uygulamalı olarak güncel erişkin yaşam desteği kursu yapıldı.

d) İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Internet Sitesi: Derneğin sitesinin eğitsel ve bilimsel birçok materyali çalışma grubumuzca hazırlanmaktadır. Aylık olarak iç hastalıklarında öne çıkan makalelerin özetlerinin çevirileri dernek sitesine eklenmektedir. Birçok uygulama kılavuzu, ayın olgusu, klinik görüntüler, bilginizi sınayın bölümleri grubumuzca oluşturularak İç Hastalıkları uzmanları için güncel ve pratik bilgi sağlanmaktadır.

e) EFIM’de Temsil Edilme: 2006 yılında EFIM bünyesinde kurulmuş olan Genç Dahiliyeciler Grubu bir alt komite olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alt komitenin kuruculuğunu ve ilk başkanlığını 2006-2009 yıları arasında Dr. Mine Durusu Tanrıöver yapmıştır. Avrupa’daki genç dahiliyecileri daha etkili bir şekilde bir araya getirmek, daha demokratik bir yöntem ile grup üyelerini seçmek amaçları ile Genç Dahiliyeciler Kurulu oluşturulması için EFIM Yönetim Kurulundan onay alınmış ve 5-6 Mart 2010 Norveç’te 1. Avrupa Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu toplanmıştır. Bu toplantıda Türk Genç Dahiliyeciler Grubu’nu temsilen Dr. Ozan Yazıcı bir rapor sunmuştur. İsviçre’de düzenlenen 2. Avrupa Genç Dahiliyeciler Genel Kurulunda, alt komiteye seçim ile iki kişi alınmış ve eski başkan Dr. Mine Durusu Tanrıöver gruba veda etmiştir (rapora buradan ulaşabilirsiniz).

f) Genç Dahiliyeciler Araştırma Projeleri: Grubumuz ulusal çapta yapılabilecek basit araştırmalar planlamaktadır ve bu konuda gruptan gelecek her türlü öneriye açıktır.

GENÇ DAHİLİYECİLER GRUBUNUN ETKİNLİKLERİNDEN HABERDAR OLMAK VE AKTİF ROL ALMAK İSTİYORSANIZ LİNKTE BULACAĞINIZ KAYIT FORMUNU DOLDURUP drozanyazici@gmail.com ADRESİNE GÖNDERİNİZ !!!!!