Genç Dahiliyeciler
Genç Dahiliyecilerden Haberler
Madrid Genç Dahiliyeciler Toplantı Raporu

23 Ekim 2012 tarihinde Madrid Palacio Municipal de Congresos’da EFIM Yönetim Kurulu toplantısı sonrası 11 farklı ülkeden genç dahiliyecilerin ulusal temsilcilerinin de bulunduğu toplam 18 kişinin katılımıyla Avrupa Genç Dahiliyeciler Genel Kurulu gerçekleştirildi. Türkiye’yi Doç. Dr. Mine Durusu Tanrıöver ve Dr. Burçin Halaçlı temsil etti.

Avrupa Genç Dahiliyeciler Başkanı olarak Lenka Bosenska tarafından İsrail’deki genel kuruldan Ekim 2012’e kadar kurul üyelerinin iki defa telekonferans ile iletişim kurduğu belirtildi. Temmuz 2012’de Paris’de Klinik Araştırma Kursu’nun 15 katılımcıyla gerçekleştirildiği anlatıldı. Madrid kongresinde Genç Dahiliyeciler gününde ilk defa en iyi üç vakanın sunulup tartışılacağı bahsedildi. Bir sonraki genel kurulun 9-11 Mayıs 2012’de Helsinki, Danimarka’da gerçekleştirileceği duyuruldu. Genel sekreter olarak Carla Araujo grup çalışmaları, bütçesi ve planlamaları, Portekiz’deki ulusal grup çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Avrupalı Genç Dahiliyeciler web sayfasıyla ilgili sorunlar tartışıldı. Yapılan değişiklerden bahsedildi. Web sayfasının güncellenmesi hakkında herkesten katkı istendi. Avrupa Genç Dahiliye Grubu ülke temsilcilerinden kendilerini tanıtan fotoğraflı kısa bir yazıyı siteye de yayımlanmak üzere göndermeleri istendi. Gelecekte e-Dergi olarak yazılı, fotoğraf ve video görüntülü vaka veya bilgilerin internet sitesinde yayımlanması önerildi.

Avrupa İç Hastalıkları Federasyonu çalışma grupları (Profesyonel konular, yeterlilikler, bakım kalitesi, nadir hastalıklar, değişim çalışma grupları) icraatları hakkında bilgiler verildi. Seyrek görülen hastalıklar çalışma grubu adına yapılan anket çalışmasının sonuçlandığı anlatıldı. Çalışma grubunda ayrıntıların bahsedileceği anlatıldı. Değişim grubu pilot çalışmasına İspanya ve Portekiz’den olmak üzere 6 araştırma görevlisinin katıldığı anlatıldı. Gidilen ülkelerin İsrail, İspanya, İtalya ve Portekiz olduğu vurgulandı. Ayrıntıların değişim grup toplantısında anlatılacağı belirtildi.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu adına Koruyucu Hekimlik Eğilimi ve Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA)&Behçet Hastalığı farkındalığını arttırmak amacıyla hazırlanan anket çalışmalarını sundum. Koruyucu hekimlik konusunda farklı ülkelerde farklı uygulamalar olduğu belirtildi. Bu nedenle öncelikle ülkemizde bu anketin açık uçlu sorularla denenmesi ve sonuçların bir sonra ki genel kurulda sonuçlarının tartışılıp yeniden değerlendirilmesi kararlaştırıldı. AAA ve Behçet Hastalığı konusunda sunulan çalışmanın çok ayrıntılı olduğu, bu nedenle pratik uygulanamayacağı söylendi. Nadir Hastalıklar çalışma grubunda değerlendirilmesi istendi.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu adına Dr Nadir Hastalıklar çalışma grubu toplantısına katıldım. Daha önceden yapılan dört soruluk anket çalışmasının sonuçları anlatıldı. Toplam 287 kişinin bu çalışmaya katıldığı, ancak bunlardan 143 kişinin Almanya’dan olduğu diğer ülkelerin katılımının nispeten homojen olduğu vurgulandı. Oluşacak bias için çözüm önerileri tartışıldı. Verilen cevaplarda 4. Soru dışında Almanya ve diğer ülkelerin doğru cevap oranı aynıydı. Nadir hastalıklar konusunda ulusal derneklerle iletişime geçilmesi istendi. Bu konuda veritabanı oluşturulması için ulusal derneklerin motive edilmesi konusunda hemfikir olundu. AAA&Behçet konusunda genel kurulda sunulan anket çalışması tartışıldı. Bu konuların yanına benzer şekilde coğrafi ve göçsel farklılık gösteren en az iki hastalıktan oluşan vaka sorularının eklenip bir çalışma yapılabileceği karara varıldı. Bu konuda Ocak 2013’de telekonferans yapılması ve sonuçta Helsinki toplantısında bir değerlendirme yapılması kararlaştırıldı.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu adına Değişim çalışma grubu toplantısına katıldım. Toplantıda uygulanan pilot projeye İspanya’den dört, Portekiz’den iki araştırma görevlisinin katıldığı belirtildi. İsrail, İspanya, Fransa ve İtalya’daki merkezlerde bir aylık rotasyonların yapıldığı bahsedildi. Mayıs 2013’e kadar pilot çalışmanın devam edeceği ve sonuçlara göre bir aylık rotasyondan daha uzun değişimlerin yapılabileceği vurgulandı. Araştırma görevlilerinden gittikleri ülke ile geldikleri ülkeleri sağlık sistemleri yönünden karşılaştıran bir sunum yapılabileceği önerildi, bu öneri kabul edildi. Değişim programına şimdilik Türkiye, İtalya, Fransa, Litvanya, Portekiz, İspanya, İsrail ve Slovakya’nın çeşitli merkezlerinin katıldığı anlatıldı. İngiltere ve Belçika’dan yeni merkezlerin katılmak istediği söylendi. İsviçre’deki ESIM kış okulunda ilgili ülkelerle bir görüşme yapılması kararlaştırıldı. Sonuçların Mayıs 2013’deki yönetim kurulu toplantısında konuşulması kararlaştırıldı. Daha önceden olduğu gibi her ülkeden en çok iki katılımcı olacak şekilde maksimum 10-12 araştırma görevlisine burs verileceği belirtildi.

6. Genç Dahiliyeciler Günü 25.10.12 günü yaklaşık yüz katılımcının katılımıyla yapıldı. Üç adet vaka sunumu yapıldı. Sonrası katılımcılardan küçük gruplar oluşturuldu. Her grup iç hastalıkları eğitimi, sorunları ve çözüm önerilerini içeren fikir paylaşımında bulundular. Sonrası grup sözcüleri önerilerini sundular. İnteraktif tartışmaların yapıldığı toplantının sonunda “Medikal Hatalar” konulu bir ders verildi. 2-5 Ekim 2013’de Avrupa İç Hastalıkları Kongre’sinde Prag’da yeniden buluşmak üzere toplantıya son verildi.


Türkiye Genç Dahiliyeciler Grubu adına
Dr. Burçin HALAÇLI