Derneğimizden

Hakkımızda

Derneğin Tanımı

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD); İç Hastalıkları ve Yan Dalları Uzman Hekimlerinin Ulusal Derneğidir.
Bu hekimler, erişkinlerin sağlıklarını koruyan ve hastalıklarının tanısını koyup, tedavisini yapan hekimlerdir.


Tarihçe

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), üyelerinin iç hastalıkları bilim dalında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlama ve iç hastalıkları eğitiminde, hasta bakımında teknik ve bilimsel imkânların geliştirilmesine katkıda bulunma amaçları ile 1995 yılında Ankara'da kurulmuştur.

Derneğin kurucu üyeleri arasında Dr. Dinçer Fırat, Dr. H. Erdal Akalın, Dr. Emin Kansu, Dr. Figen Batman, Dr. N. Sema Akalın, Dr. Gürbüz Erdoğan, Dr. Fikri İçli, Dr. Serhat Ünal, Dr. Murat Akova, Dr. Lütfi Çöplü, Dr. Lale Tokgözoğlu ve Dr. İbrahim Güllü yer almaktadırlar.


Misyon

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği olarak misyonumuz; nitelikli iç hastalıkları ve yan dalları uzman hekimlerinin eğitim ve gelişmesinde ve ülkemizde erişkinlere kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasında liderlik yapmaktır.


Vizyon

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, öncelikli vizyon olarak, ,iç hastalıklarını yeniden canlandırarak, iç hastalıkları uzmanlarına eğitim desteği veren, erişkinlere sağlık hizmeti verilen her basamakta, iç hastalıkları uzmanlarının saygın, takım lideri ve bütünleştirici konuma gelmesini gerçekleştiren bir kurum olmak istemektedir.

Derneğin 2015 ve ötesi için öngördüğü vizyon ise aşağıda belirtildiği gibidir:

"İç Hastalıkları ve onun yan dallarına mensup uzmanların üyeleri olduğu, tüm üyelerinin ve toplumun sağlık eğitiminde, erişkinlerin sağlık kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde lider, üyelerinin ve sağlık hizmeti sunduklarının haklarını savunan, ulusal ve uluslararası saygınlığı ve etkileyiciliği belirlenmiş, üyeleri ile ilgili insan gücü planlamasını çözme yolunda katkılarda bulunmuş bir kurum olmak."


İç hastalıkları Uzmanının Tanımı

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'nin belirlediği "İç Hastalıkları Uzmanı Tanımı" aşağıda sunulmuştur.

"Etik ve profesyonel değerlerine sahip, eğitim ve yetkinlikleri belirlenmiş, hasta bakımında hasta-odaklı, kalite iyileştirme ve hasta güvenliğini ön plana çıkarmış, kronik hastalık yönetimini ve koordinasyonunu üstlenmiş, profesyonelliği, sürekli eğitim ve gelişmeyi benimsemiş, genel dahiliye-yan dal işbirliğini en üst düzeye getirmiş, takım liderliği yapan, sağlık okur-yazarlığı konusunu sahiplenmiş, informasyon teknolojisini yoğun kullanan uzman hekim."


Değerler

- Liderlik: Sağlık hizmeti sunumunda, kalite iyileştirme, topluma yararlı olma konularında liderlik,

- Profesyonellik: Mükemmeliyetçi, hesap verebilir, ulaşılabilir, dürüst ve eşitlik ilkesine sahip profesyonel,

- Hasta bakımında uzmanlık: Hasta merkezli, sürekli ve ayrıntılı hasta bakımı,

- Yaşam boyu bilgi edinme ve paylaşma: Geniş ve ayrıntılı bilgi edinme, kanıta dayalı tıp uygulaması, edinilen bilgileri birlikte çalışılanlar, hasta ve hasta yakınları ve toplumla paylaşma.


Hedefler ve Stratejiler

- İç hastalıkları uzmanı kimliğinin yeniden belirlenmesi ve tanıtılması: "İç Hastalıkları Uzmanı, Erişkinlerin Doktoru!"

- İç hastalıkları uzmanlarının eğitiminde, eğitim kurumlarının akreditasyonunda belirleyici, standart koyucu, eğiticileri de eğiten, klinik standartlar ve etik değerleri belirleyen ve uygulayan bir kurum olmak için strateji geliştirilmesi,

- İç hastalıkları uzmanlarının tek çatı altında toplanması ve üye sayısının her yıl artırılması,

- Üyelerin sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesi (performans sistemi dahil),

- İç hastalıkları ve yan dallarının tek ses haline gelmesi için uzmanlık dernekleri arasında yakın işbirliğinin sağlanması,

- İç hastalıkları uzmanları ile ilgili araştırma projelerinin desteklenmesi,

- Dernek ile kamu, akademik ve özel sektör kurumları arasında saygın bir ilişkinin sürekliliğinin sağlanması.

Yönetim Kurulu

Untitled DocumentProf. Dr. Serhat ÜNAL / İç Hastalıkları ve İnfeksiyon Hastalıkları

24 Temmuz 1957 tarihinde Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde doğan Prof. Dr. Serhat Ünal, Kurtuluş Lisesi'ni ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Uzmanlık eğitimini, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamladı. 1989'da doçent, 1995'te profesör oldu.

1990-1992 yılları arasında ABD'nin Boston kentindeki Harvard Tıp Fakültesi'nin New England Deaconess Hastanesi'nde infeksiyon hastalıkları üzerine çalıştı. 1977'de TÜBİTAK'ın Üniversite II. Kademe Bursu'nu, 1995'te Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü'nü, 1996'da TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü'nü ve 2002'de HIV/AIDS hastalığı alanında yaptığı çalışmalardan dolayı "Gönüllü Kuruluşlar Kadın Sağlık Komisyonu" (KASAKOM)- Milenyum Gönüllüleri Üstün Hizmet Ödülü'nü aldı.

Prof. Dr. Ünal, stafilokoklarda metisilin direnci, enterokoklarda vankomisin direnci, infeksiyon hastalıklarının tanısında PCR kullanımı, HIV infeksiyonu ve immunkompromize hastalarda görülen infeksiyonlar ile ilgilenmekte ve halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

Diploma ve Sertifikalar

1981: Tıp Doktorluğu Diploması; 81 AA 076
1985: SSYB İç Hastalıkları Uzmanlık Diploması; 23965/31774
1986: Üniversiteler Arası Kurul Merkezi Yabancı Dil Sınavı Başarı Belgesi
1988: FMGMS Sertifikası ; 422-541-3 (Valid indefinitely)
1989: Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Belgesi
1990: American Type Culture Collection Workshop, Recombinant DNA Technology
1991: Harvard Tıp Fakültesi Research Fellow'luk Belgesi
1992: Harvard Tıp Fakültesi, New England Deaconess Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Fellow'luk Belgesi
1992: Harvard Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Okulu, 'Clinical and Pathologic Aspects of Tropical Diseases' kursu

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

1981: Türk Tabipleri Birliği
1989: Ankara Mikrobiyoloji Derneği
1990: Türkiye Bilinçli Antibiyotik Kullanımı Topluluğu
1991: American Society for Microbiology
1991: Indiana Branch of American Society for Microbiology
1992: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
1992: Uluslararası İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
1992: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
1993: Ankara AIDS Savaşım Derneği
1993: Infectious Disease Society of America
1995: Iç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
1995: Toraks Derneği

Burs ve Ödüller

1974: Lise Ikinciliği, Kurtuluş Lisesi, ANKARA
1977: TUBITAK 1976-77 Yılı Üniversite II. Kademe Bursu
1980: İhsan Doğramacı Ödülü; Royal Hospital for Sick Children, Glasgow, Iskoçya
1995: Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü
1996: TUBITAK Tıp Teşvik Ödülü
2002: Milenyum Gönüllüleri Üstün Hizmet Ödülü
2006: Rotery Yılın Başarılı Adamı Ödülü

Patentler

- Skatrud P, Unal S. Rapid method for detection of methicillin-resistant staphylococci. 15 Ağustos 1991. Amerika, Kanada, Avrupa patenti - Alborn WE, Hoskins JA, Skatrud P, Unal S. FemA gene of Staphylococcus epidermidis, FemA protein, and vectors and microorganisms comprising the femA gene. 26 Nisan 1993. Amerika, Kanada, Avrupa patenti.

İletişim
Telefon:
0-312-3051296Prof. Dr. Kerim GÜLER / İç Hastalıkları ABD

Haydarpaşa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitiren Prof. Dr. Kerim Güler, 1981 - 1986 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda asistan olarak görev yaptı. 1987 - 1988 yıllarında Balıkesir Askeri Hastanesi'nde uzman olarak çalışan Güler, 1988 - 1989 yıllarında
Sinop Ayancık Devlet Hastanesi ve Bakırköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev aldı.

1989 - 1992 tarihleri arasında İç Hastalıkları Acil Servisi'nde başasistan olarak görev yapan Güler, 1992'den 1997'ye kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda acil servis sorumlusu ve doçent olarak, 1998 - 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesi Yönetim Kurulu'nda profesör temsilcisi olarak, 2005 - 2006 yılları arasında ise İstanbul Tıp Fakültesi'nde Dekan Yardımcısı olarak çalıştı.

Prof. Dr. Güler, 1998 yılından bu yana hem İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Dahili Acil Servis ve Yoğun Bakım Sorumlusu (Profesör), hem de Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcısı görevlerini yürütmektedir.

Güler'in Yerli ve yabancı olarak basılmış 100'ü aşkın makalesi ve Acil Dahiliye konusunda yazılmış 2 adet kitabı bulunmaktadır.Prof. Dr. İhsan ERTENLİ / İç Hastalıkları ve Romatoloji

7 Haziran 1964'te Ankara'da doğan Prof. Dr. İhsan Ertenli'nin uluslarası "citation index"e giren 70'in üzerinde yayını ve bu yayınlara yapılmış 500'ün üzeri atfı mevcuttur.

Prof. Dr. Ertenli, halen Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği yönetim kurulu üyesidir.

1981 - 1988: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
1988 - 1993: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı
1993 - 1996: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bölümü Araştırma görevlisi
1996 - 1998: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D., Romatoloj Bölümü
1998 - 2003: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Romatoloji Bölümü Doçenti
2003- ...: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Romatoloji Bölümü ProfesörüProf. Dr. Sedat KİRAZ / İç Hastalıkları ve Romatoloji

1963 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Sedat Kiraz, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te tamamladı. 1985 yılında ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları uzmanlık eğitimine başladı ve 1993 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldu. 1993 yılında başladığı Romatoloji yan dal eğitimini, 1996 yılında tamamladı.

1999 yılında Romatoloji Doçenti, 2004 yılında da Romatoloji Profesörü olan Sedat Kiraz halen Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı'nda çalışmaktadır.

Prof. Dr. Kiraz'ın yabancı dergilerde yayınlanmış 70'ı aşkın yayını ve bunlara alınmış 500'ün üzerinde atıfı bulunmaktadır.Prof. Dr. Tufan TÜKEK / İç Hastalıkları

Pertevniyal Lisesini birincilikle 1984 yılında bitirdikten sonra İstanbul Tıp Fakültesini kazandım. Tıp Fakültesini dönem ikincisi olarak 1990 yılında bitirdim. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında ihtisas yaparak, 1996 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldum. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Araştırma ve Uygulama Merkezinde 5 yıl süre ile uzman doktor olarak çalıştım. İç Hastalıkları alanında 2002 yılında doçent ünvanı aldım. Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Klinik şefi ve başhekim yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine Klinik Şefi olarak atandım. İki yıl sonra 2012 yılında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalına profesör olarak atandım. İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. İstanbul Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi yönetim kurulu üyeliği yanında son 10 yıldır etik kurul üyeliği yapmaktayım. Halen İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Dahiliye ünitesinde ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Prof. Dr. M. Bülent ÖZİN / İç Hastalıkları ve Kardiyoloji

1962 yılında İskenderun'da doğdu. İlk öğrenimiminiİskenderun'da tamamladı. Ortaokul eğitimini Tarsus Amerikan Lisesi, lise eğitimini Ankara Fen Lisesi'nde tamamladı. 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi hizmetin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitiine başlayarak 1992 yılında İç Hastalıkları Uzmanı ünvanını aldı. 1994 ve 1996 yılları arasında Harvard Üniversitesi, Massachusetts General Hospital ve Case Western Reserve University, Universi,ty Hospitals of Cleveland'da kardiyoloji üst ihtisası yaptı. Özel ilgi alanı aritmilerin girişimsel tedavisi alanı olan Dr. ÖZİN 1996 yılından beri Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde görev yapmaktadır. 1997 yılında doçent, 2004 yılında profesör ünvaını almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
Uzm. Dr. Selma KARAAHMETOĞLU ÖZKAN / İç Hastalıkları

Doğum Tarihi ve Yeri: 23/2/1960

Medeni Durumu: Evli

Mezun olduğu Tıp Fakültesi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - 1983

Varsa Mezuniyet Derecesi: 4

Görev Yerleri: Karaman Verem Savaş Dispanseri, Karaman Sağlık Ocağı, 1983 -1985
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, 1985-1989 Asistan Eğitimi
1989-1991 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, baş asistan
1991 yılından itaibaren eğitim görevlisi
Sağlık Bakanlığı anne ölümleri inceleme ön komisyon ve merkez komisyon üyesi

Dernek Üyelikleri: Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Diyabet Derneği , Eğitim Hastanesi Öğretim Elemanları Derneği

Yabancı Diller: İngilizce


Prof. Dr. Birol ÖZER / İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

1968 yılında Fethiye'de doğan Prof. Dr. Birol ÖZER ilk, orta öğrenimini Fethiye'de tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılında Şırnak İl Sağlık Müdür yardımcısı, 1993 yılında da İl Sağlık Müdürü olarak görev yaptı. 1994-1998 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. Gastroenteroloji ihtisasını 2001 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bitirdi. Aynı klinikte 2004 yılında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent ünvanını aldı. Şubat 2013 tarihinde de Gastroenteroloji Profesörlük kadrosuna atandı. 2015 yılında Japonya Tokyo Ulusal Kanser Merkezi Endoskopi Ünitesi'nde observer olarak çalıştı. Türk Gastroenteroloji Derneği başkanlığı görevini yürütmektedir. Halen Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası dergilerde yayınlanmış 39 adet makalesi ve bunlara alınmış 500'ün üzerinde atıfı mevcuttur. Ulusal ve uluslararası dergilerde hakemlik yapmaktadır.

Türk Gastroenteroloji Yeterlilik Belgesi ve European Board of Gastroenterology and Hepatology Sertifikası sahibidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

Türk Gastroenteroloji Derneği

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Endoskopi Derneği

İletişim

E-posta: birolozer@yahoo.comProf. Dr. Kubilay ÜKİNÇ / Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ihtisaslarını 2003 yılında tamamladı, 2008 yılında başladığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarını kurdu ve ardından 2011 yılında Doçentlik sınavında başarılı olarak Doçent, 2017 yılında ise Profesör ünvanını aldı.

Prof. Dr. Kubilay ÜKİNÇ'in başta Diyabet ve Tiroid hastalıklarına yönelik olmak üzere tüm hormonal hastalıklar üzerine yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış 100'ün üzerinde yayını mevcuttur.

Prof. Dr. Kubilay ÜKİNÇ, orta-iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.Kurullar ve Komisyonlar

DENETLEME VE DİSİPLİN KURULLARI

 

TİHUD Deneteleme ve Disiplin Kurulu üyelerini aşağıda bulabilirsiniz:

DENETLEME KURULU:
Dr. Umut Kalyoncu
Dr. Mustafa Nuri Yenerel
Dr. Şükrü Palandüz

DİSİPLİN KURULU
Dr. Erdal Eskioğlu
Dr. Hasan Yazıcı
Dr. Bülent Altun

 

 

DERNEK KOMİSYONLARIMIZ

 

GENEL SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONU

1. Dr. Ahmet Demirkazık - TİHUD Yönetim Kurulu Adına Komisyon Temsilcisi
2. Dr. Yaşar Küçükardalı - Komisyon Sekreteri
3. Dr. Mücahit Altuntaş
4. Dr. Füsun Erdenen
5. Dr. Kadir Kayataş
6. Dr. Fettah Sametoğlu
7. Dr. Gülbüz Sezgin
8. Dr. Dede Şit


ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN İÇ HASTALIKLARI UZMANLARI KOMİSYONU

1. - TİHUD Yönetim Kurulu Adına Komisyon Temsilcisi
2. Dr. Adil Solaz - Komisyon Sekreteri


İTİBAR/GÖREV TANIMI KOMİSYONU

Dr. İhsan Ertenli - TİHUD Yönetim Kurulu Adına Komisyon Temsilcisi


SUT: İLAÇ GERİ ÖDEMESİ KOMİSYONU

Dr. Tufan Tükek - TİHUD Yönetim Kurulu Adına Komisyon Temsilcisi


PERFORMANS DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

1. Dr. Erdal Eskioğlu - Başkan
2. Dr. Sedat Kiraz - TİHUD Yönetim Kurulu Adına Komisyon Temsilcisi
3. Dr. M.Erdem Alagüney
4. Dr. Fatih Eren
5. Dr. Cihangir Ergün
6. Dr. Uğur Gönenç
7. Dr. Emrah Günay
8. Dr. Hatice Kayıkçıoğlu
9. Dr. Yaşar Sertbaş


EĞİTİM KOMİSYONU

1. Prof.  Dr.  Kerim Güler- Eş Başkan
2. Prof.  Dr.  Kadir Biberoğlu- Eş Başkan
3. Doç. Dr. İbrahim Şahin
4. Doç. Dr. İdris Şahin
5. Dr. Yavuz Eryılmaz
6. Doç. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu
7. Prof. Dr. Muzaffer Demir
8. Doç. Dr. Sibel Güldiken
9. Doç. Dr. Betül Uğur Altun
10. Prof. Dr. Zahit Bolaman
11. Dr. Cüneyt Müderrisoğlu
12. Prof. Dr. Mustafa Arıcı
13. Prof. Dr. Tevfik Ecder
14. Prof. Dr. İsmail Çelik
15. Dr. Melih Aktan
16. Prof. Dr. Bülent Altun
17. Prof. Dr. Tekin Akpolat
18. Prof. Dr. Muhammed Güven
19. Doç. Dr. Melike Melikoğlu
20. Prof. Dr. Celalletin Usalan
21. Dr. Mine Durusu Tanrıöver
22. Prof. Dr. Sedat Kiraz
23. Doç. Dr. Tufan Tükek


SAĞLIK POLİTİKALARI KOMİSYONU

1. Dr. Erdal Akalın - Başkan
2. Prof. Dr. Ali Arıcan
3. Doç. Dr. Serap Demir
4. Prof. Dr. Abdullah Sonsuz
5. Dr. Ömer Dönderici
6. Doç. Dr. Baki Kumbasar
7. Prof. Dr. Mehdi Yeksan
8. Prof. Dr. Serhat Ünal
9. Yrd. Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran


ETİK VE PROFESYONEL DEĞERLER KOMİSYONU

1. Prof. Dr. Erdal Akalın - Başkan
2. Doç. Dr. Murat Aladağ
3. Doç. Dr. Mehmet Sayarlıoğlu
4. Dr. Erdal Eskioğlu
5. Doç. Dr. Selim Nalbant
6. Prof. Dr. Hasan Yazıcı
7. Prof. Dr. Semra Çalangu
8. Prof. Dr. Ahmet Demirkazık


KLİNİK UYGULAMALAR KOMİSYONU

1. Doç. Dr. Hülya Taşkapan
2. Doç. Dr. Hüseyin Engin
3. Prof. Dr. Gülşen Yakupoğlu
4. Prof. Dr. Ender Terzioğlu
5. Prof. Dr. Hasan Yazıcı
6. Prof. Dr. Ali Mert
7. Prof. Dr. M. Akif Karan
8. Doç. Dr. Sezai Vatansever
9. Prof. Dr. Kerim Güler
10. Doç. Dr. Tufan Tükek
11. Doç. Dr. Ali Serdar Fak
12. Doç. Dr. Selim Nalbant
13. Doç. Dr. Oğuzhan Deyneli
14. Prof. Dr. Nurol Arık
15. Prof. Dr. Erdal Akalın
16. Doç. Dr. Şerife Gül Öz
17. Doç. Dr. Yahya Büyükaşık
18. Prof. Dr. Nilüfer Güler
19. Prof. Dr. Sedat Kiraz


FİNANS KOMİSYONU

1. Prof. Dr. Sedat Kiraz - Başkan
2. Prof. Dr. Serhat Ünal
3. Prof. Dr. İhsan Ertenli
4. Prof. Dr. Erdal Akalın
5. Prof. Dr. Yunus Erdem
6. Doç. Dr. Sezai Vatansever
7. Dr. Ali Akdoğan


STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

1. Prof. Dr. Erdal Akalın - Başkan
2. Dr. Erdal Eskioğlu
3. Prof. Dr. Serhat Ünal
4. Prof. Dr. Sedat Kiraz
5. Prof. Dr. Kerim Güler
6. Prof. Dr. İhsan Ertenli
7. Prof. Dr. Ahmet Demirkazık
8. Prof. Dr. Kadir Biberoğlu
9. Doç. Dr. Tufan Tükek


KURUMSAL İLİŞKİLER ve İLETİŞİM KOMİSYONU

1. Prof. Dr. Serhat Ünal - Başkan
2. Dr. Erdal Eskioğlu
3. Doç. Dr. Tufan Tükek
4. Prof. Dr. Erdal Akalın
5. Prof. Dr. İhsan Ertenli


DIŞ İLİŞKİLER (ULUSLAR ARASI) KOMİSYONU

1. Prof. Dr. Serhat Ünal - Başkan
2. Prof. Dr. Erdal Akalın
3. Dr. Mine Durusu Tanrıöver
4. Doç. Dr. Teslime Atlı


BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KOMİSYONU

1. Prof. Dr. Hasan Yazıcı - Başkan
2. Prof. Dr. İhsan Ertenli
3. Doç. Dr. Birol Özer
4. Yrd. Doç. Dr. Sibel Aşçıoğlu Hayran
5. Prof. Dr. Vedat Hamuryudan
6. Doç. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya
7. Prof. Dr. Mustafa Arıcı
8. Prof. Dr. İsmail Çelik
9. Prof. Dr. Şükrü Palandüz
10.Dr. Mehmet Yıldız

Ana Bilim Dalları

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
ADANA
Prof. Dr.HİKMET AKKIZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
AFYON
Doç. Dr. SERAP DEMİR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ana bilim dalı  
ANKARA
Prof. Dr. SELİM KARAYALÇIN
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
ANKARA
Prof. Dr. EFTAL YÜCEL  
Gata İç Hastalıkları AD 
ANKARA
Prof. Tabip Kd. Albay KENAN SAĞLAM
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD 
ANKARA
Prof. Dr. ŞÜKRÜ SİNDEL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD     
ANKARA
Prof. Dr. SERHAT ÜNAL
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
ANTALYA
Prof. Dr. RAMAZAN SARI
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
AYDIN
Prof. Dr. ENGİN GÜNEY
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
BOLU
Prof. Dr. MEHMET SOY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
BURSA
Prof. Dr. ŞAZİ İMAMOĞLU
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
DENİZLİ
Prof. Dr. ALİ KESKİN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
DİYARBAKIR
Prof. Dr. EKREM MÜFTÜOĞLU
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
DÜZCE
Doç. Dr.HAKAN CİNEMRE
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
EDİRNE
Prof. Dr.ARMAĞAN TUĞRUL
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
ELAZIĞ
Prof. Dr.EMİR DÖNDER
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
ERZURUM
Prof. Dr. MEHMET GÜNDOĞDU
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD
ESKİŞEHİR
Prof. Dr. MEHMET SOYDAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
ISPARTA
Prof. Dr. MEHMET NUMAN TAMER
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. İç Hastalıkları abd.  
İSTANBUL
Prof. Dr. HASAN YAZICI
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fak. İç Hastalıkları abd.  
İSTANBUL
Prof. Dr KERİM GÜLER
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
İSTANBUL
Prof. Dr. Dilek GOGAS YAVUZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
İZMİR
Prof. Dr.İLKAY ŞİMŞEK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
İZMİR
Prof. Dr. FEHMİ AKÇİÇEK
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
KIRIKKALE
Doç. Dr. SEFA GÜLİTER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
KOCAELİ
Prof. Dr. AHMET YILMAZ
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
KONYA
Prof. Dr. ALİ DEMİR
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
MALATYA
Prof. Dr. HÜLYA TAŞKAPAN
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
MANİSA
Prof. Dr. HAKAN YÜCEYAR
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
MERSİN
Prof. Dr. KAMURAN KONCA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
SAMSUN
Prof. Dr. TÜLAY BAKIR
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
SİVAS
Prof. Dr. MEHMET ŞENCAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
ŞANLIURFA
Doç. Dr. MEHMET HOROZ
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
TRABZON
Prof. Dr. ŞÜKRÜ ULUSOY
Yüzüncüyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
VAN
Prof. Dr. REHA ERKOÇ
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
ZONGULDAK
Prof. Dr. YÜCEL ÜSTÜNDAĞ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
KAYSERİ
Prof. Dr. MURAT SUNGUR
Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
KAHRAMANMARAŞ
Doç. Dr.MEHMET SAYARLIOĞLU
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD  
GAZİANTEP
Prof. Dr. CELALETTİN USALAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD  
ÇANAKKALE
Yrd. Doç. Dr. KUBİLAY ÜKİNÇ

İç Hastalıkları Hemşireliği Çalışma Grubu

Mart 2006 tarihinde Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği yönetim kurulunca tartışılan ve kurulması konusunda görüş birliğine varılan "İç Hastalıkları Hemşireliği Çalışma Grubu" gerekli ön hazırlıkları yaparak Aralık 2006 tarihinden itibaren çalışmalarına aktif olarak başlamıştır.
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğinin bünyesinde; çalışma grubu iç hastalıkları hemşireliğinde hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı ve bu çalışmalardan sağlık kurumlarının faydalanmasını sağlamayı; iç hastalıkları hemşirelerinin mesleki gelişimlerini ve sosyal dayanışmalarını artırmayı; iç hastalıkları hemşireliğinin gelişmesi için hemşirelere uygun eğitim imkanları sağlamayı ve yurt içi ve yurt dışı kongre, toplantı yada konferanslara hemşirelerin katılımına destek olmayı; iç hastalıkları hemşireliği ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmayı, yaptırmayı ve desteklemeyi, yayınlar yapmayı ve benzer yapıda yabancı kuruluşlarla ilişki kurarak birlikte çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. İç Hastalıkları Hemşireliği Çalışma Grubu belirtilen amaçlarına ulaşmak için öncelikli hedefi;

- Ankara ili dahilinde aylık "İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri"nin başlatılması ve sürdürülmesi,

- Her yıl düzenlenen Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Oturumlarının geliştirilerek sürdürülmesi,

- Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği yayın organı olan Dahili Tıp Bilimleri'nde düzenli olarak söyleşi, makale, duyuru, araştırma, çeviri, vaka sunumları gibi hemşirelik yayınlarının yapılması faaliyetlerinde bulunmaktır.

Çalışma grubu Ankara'daki bazı Hemşirelik Yüksekokulları ve Hastane temsilcilerinden oluşturulmuştur. Tamamen gönüllülük esasına göre çalışmalarını başlatan ve sürdürecek olan çalışma grubu daha sonraki yıllarda il temsilcilerini de belirleyerek çalışmalarını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Çalışma Grubu:
Başkan: Prof. Dr. Nuran AKDEMİR (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Başkan Yrd : Prof. Dr. Nalan AKBAYRAK (GATA H.Y.O.)
Sekreterler: Yrd.Doç.Dr. Nuran TOSUN (GATA H.Y.O.)
Öğr. Gör. Dr. Sevgisun KAPUCU (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Ar. Gör. Güler BALCI (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Üyeler:
Doç. Dr. Hatice FESCİ (Gazi Üniversitesi H.Y.O.)
Dr. Ayla ALBAYRAK
Yrd. Doç. Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN (Gazi Üniversitesi H.Y.O.)
Dr. Melahat SAYLAM (Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Hemşirelik Müdürlüğü)
Ar.Gör. Yeliz AKKUŞ (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Ar.Gör.Leyla ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Ar.Gör.İmatullah AKYAR (Hacettepe Üniversitesi H.Y.O.)
Ar.Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ (Gazi Üniversitesi H.Y.O.)
Uzm. Hem. Meltem MATRAK (Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Hemşiresi)

Çalışma grubu her ayın üçüncü perşembesi olmak üzere aylık bilimsel toplantılar planlamış ve aşağıdaki program doğrultusunda toplanmaya başlamıştır.
Toplantılar dernek merkezimizde ve ev sahipliği yapmak isteyen değişik hastanelerde sürdürülmektedir. Her toplantıda görüşler alınarak bir sonraki toplantıların ve gelecek yılın etkinliklerinin içeriği ve toplantı yöntemi düzenlenmektedir.

Çalışma grubu "İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri" adı ile aylık bilimsel toplantılarına Ocak 2007 tarihinde TİHUD toplantı salonunda Prof. Dr. Nuran Akdemir'in konuşmacı olduğu "İç Hastalıkları Hemşireliğine Genel Bakış" konusu ile başlamıştır. Toplantı Bayındır Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi, Özel Güven Hastanesi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Başkent Üniversitesi Hastanesi, Mesa Hastanesi ve Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'lerinden olmak üzere toplam 35 hemşirenin aktif katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede katılımcılar beraberlik ve dayanışma oluşturmanın, bilgi ve beceri paylaşımının mesleki gelişmeye önemli katkılar sağlayacağı ve toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır.

İkinci toplantı Kalp Yetmezliği vaka tartışması şeklinde ile 30 hemşirenin katılımı ile yapılmış, farklı hastane uygulamalarının paylaşılması, interaktif yöntemlerin kullanılması açısından toplantı yararlı bulunmuştur. 

  İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve desteklemek, yayınlar yapma, benzer yapıda yabancı kuruluşlarla ilişki kurarak birlikte çalışmalar yapmak amacıyla Mart ayı etkinliği olarak "Hemşireler İçin Araştırma Kursu" düzenlenmiştir. Farklı hastanelerden gelen 52 katılımcı ile yürütülen kurs katılımcılar tarafından oldukça yararlı bulunmuş, kursun genişleterek tekrarlanması istenmiştir.

İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri'nin Nisan ayı toplantısı Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi ev sahipliğinde Enfeksiyon Kontrolü konusu ile 41 katılımcı ile yapılmıştır. Toplantı katılımcılar tarafından güncel olması ve gereksinime yönelik olması bakımından öğretici ve etkili bulunmuştur.
Temmuz, Ağustos, Eylül ayları dışında yapılacak olan toplantılar Ankara'daki tüm hastanelere afiş ile bildirilmiştir.

Geçmiş Etkinlikler

Aralık 2006 yılından bu yana TİHUD bünyesinde çalışmalarını yürüten çalışma grubu 2007 yılında olduğu gibi 2008 yılında da "İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri" aylık bilimsel toplantılarına devam etmektedir.

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, Mesa Hastanesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi ve TİHUD ev sahipliğinde aylık toplantılar kapsamında;

 • "Hemşireler İçin Araştırma Kursu",
 • "Kalp Yetmezliği, Böbrek Yetmezliği, Endokrin Bozukluklar ve Karaciğer Yetmezliği" interaktif vaka sunumları,
 • "İç Hastalıkları Hemşireliğine Genel Bakış", "Enfeksiyon Kontrolü", "Teknolojinin Hemşirelikte Kullanımı", "Hastane Kayıt Sistemleri" konferansları yapılmıştır.

İç Hastalıkları Hemşireliği Günleri aylık faaliyetlerimizin metinleri web sayfamızda yer almaya devam etmektedir. Prof. Dr. Nuran Akdemir'in "İç Hastalıkları Hemşireliğine Genel Bakış" konulu sunumuna ek olarak Yrd. Doç. Dr. Cengizhan Açıkel ve Yrd. Fahriye Oflaz'ın Hemşireler İçin Araştırma Kursu sunumları, Öğr. Gör. Dr. Leyla Ceyran Özdemir, Ar. Gör. Yeliz Akkuş, Ar. Gör. Güler Balcı Alparslan ve Hem. Filiz Ünsal'ın interaktif vaka sunumları sitemizde ulaşılabilir durumdadır.

Konuyla ilgili bilgilere aşağıdaki dökümandan ulaşabilirsiniz.

30 EYLÜL 2009 Çarşamba

   09.00-16.00 Diyabet Eğitimi

   Dr. Nermin Olgun

   Dr. Ayla Demirtaş

   Hem. Ayşe İlhan

   Hem. Nuran Metinarıkan

1 EKİM 2009 Perşembe

   09.00-09.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

   09.30-10.00 KONFERANS

   KONU: Hasta Güvenliği

   Oturum Başkanı: Dr. Nalan Akbayrak

   Konuşmacı: Hem. Sevgi Bakır

   10.00-10.30 Kahve Arası

   10.30- 11.00 KONFERANS

   KONU: Geriatrik Bireye Yaklaşım

   Oturum Başkanı: Dr. Çiçek Fadıloğlu

   Konuşmacı: Dr. Nuran Akdemir

   11.00-12.00 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI

   Oturum Başkanları: Dr. Mukadder Mollaoğlu – Dr. Hicran Aydın Bektaş

   12.00-12.30 POSTER TARTIŞMASI

   12.30-13.30 Öğle Yemeği

   13.30-15.00 PANEL

   KONU: Kateter Uygulamalarına İlişkin Sorunlar ve Yeni Yaklaşımlar

   Oturum Başkanları: Dr. Feray Gökdoğan - Dr. Sevgi Kızılcı

   Konuşmacı:

   Rektal ve Üriner Kateterler Hem. Neslihan Ünal

   Port Kateterler Hem. Nurten Kalender

   Santral Venöz Kateterler Hem. Fatma Gündoğdu

   15.00-15.30 Kahve Arası

   15.30-16.00 KONFERANS

   KONU: Onkoloji Hastasına Güncel Yaklaşımlar

   Oturum Başkanı: Dr. Ayfer Karadakovan

   Konuşmacı: Dr. Sevinç Kutlutürkan

   16.00-16.45 PANEL

   KONU: Vaka Yönetimi

   Oturum Başkanları: Dr. Leman Birol – Dr. Zehra DURNA

   Konuşmacı:

   Kalp Yetmezliğinde Sıvı-Elektrolit Dengesizliği Dr. Leyla Özdemir

   Osteoartrit Dr. Nesrin Nural

   Araş. Gör. Yeliz Akkuş

2 EKİM 2009 Cuma

   09.00-10.00 İNTERAKTİF ZIT PANEL

   KONU: Terminal Dönemde Bakım Yaklaşımları

   Agresif Tedavi mi? Palyatif Bakım mı?

   Panelistler: Dr. Nalan Akbayrak

   Dr. Sakine Memiş

   Raportör: Dr. Hatice Çiçek

   10.00-10.30 Kahve Arası

   10.30-11.00 KONFERANS

   KONU: Erişkin Immunizasyonu

   Oturum Başkanı: Dr. Rukiye Pınar

   Konuşmacı: Dr. Mustafa Cankurtaran

   11.00-12.00 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI

   Oturum Başkanları: Dr. Hatice Tel - Dr. Nuran Tosun

   12.00-12.30 POSTER TARTIŞMASI

   12.30-13.30 Öğle Yemeği

   13.30-15.00 PANEL

   KONU: Hipertansiyona İnterdisipliner Yaklaşım

   Oturum Başkanları: Dr. Nuran Akdemir, Dr. Zeynep Canlı Özer

   Konuşmacı:

   Yeni Tedavi Yaklaşımları Dr. Mustafa Arıcı

   Beslenme Yaklaşımı Dr. Perihan Arslan

   Yaşam Kalitesi Öğr. Gör. Nurhan Özpancar

   15.00-15.30 Kahve Arası

   15.30-16.30 KONFERANS

   KONU: Kritik Düşünme - Hemşirelikte Araştırma (olumlu-olumsuz örnekler)

   Oturum Başkanı: Dr. Hatice Fesçi

   Konuşmacı: Dr. Rukiye Pınar

3 EKİM 2009 Cumartesi

   09.00-10.00 PANEL

   KONU: Klinik Ortamda Öğrenci Eğitimi

   Oturum Başkanları: Dr. Aynur Esen, Dr. Zöhre Irmak

   Konuşmacı:

   Öğrenci Gözüyle 8. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Sözel Bildiri Birincisi

   Hemşire Gözüyle Hem. Canan Eğin

   Eğitimci Gözüyle Dr. Sultan Taşçı

   10.00-10.30 Kahve Arası

   10.30-11.30 KONFERANS

   KONU: Zor Hasta ve Başetme Yöntemleri

   Oturum Başkanı: Dr. Nimet Ovayolu

   Konuşmacı: Dr. Gülsüm Ançel

   Dr. Sevgi Sun Kapucu

   11.30-12.30 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI

   Oturum Başkanları: Dr. Sabire Yurtsever, Dr. Leyla Özdemir

   12.30-13.30 Öğle Yemeği

   13.30-15.00 PANEL

   KONU: İç Hastalıklarında Hasta Eğitimi

   Oturum Başkanları: Dr. Asiye Durmaz Akyol, Dr. Emine Kıyak

   Konuşmacı:

   SVO Dr. Mukadder Mollaoğlu

   KBY Dr. Sabire Yurtsever

   KOAH Dr. Hatice Çiçek

   15.00-15.30 Kahve Arası

   15.30-16.00 KONFERANS

   KONU: Örneklerle Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları

   Oturum Başkanları: Dr. Nuran Akdemir

   Konuşmacı: Dr. Hasan Yazıcı

   16.00-16.30 KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME

15 EKİM 2008

   09.00-16.00 “HEMŞİRELER İÇİN GENEL FİZİK MUAYENE KURSU”

   Konuşmacılar: Prof. Dr. Nurgün Platin

   Yrd. Doç. Dr. Nuran Tosun

   Ar. Gör. Ülkü Görgülü

   Ar. Gör. İmatullah Akyar

16 EKİM 2008

   09.00-09.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

   09.30-10.30 KONFERANS 1

   Hemşirelik Kanunu ve Yönetmelik Çalışmalarındaki Gelişmeler

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nalan Akbayrak, Doç. Dr. Fisun Şenuzun

   Konuşmacı : Doç. Dr. Aytolan Yıldırım

   10.30-11.00 KAHVE MOLASI

   11.00-12.00 Temaya Uygun Sözel Bildiri Sunumları

   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feray Gökdoğan, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Kızılcı

   12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

   13.30-14.30 PANEL 1

   Endokrin Hastalıklarında Vaka Yönetimi

   Oturum Başkanları: Prof. Dr.Gülümser Argon, Doç.Dr. Asiye Durmaz Akyol

   Metabolik Sendrom Prof. Dr. Rukiye Pınar

   Tiroid Hastalıkları Yard.Doç Dr. Hicran Aydın Bektaş

   Cushing Sendromu Arş.Gör.Güler Balcı Alparslan

   14.30- 15.00 KAHVE MOLASI

   15.00-16.00 Temaya Uygun Sözel Bildiri Sunumları

   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zehra Durna, Yard. Doç. Dr. Şeyda Özcan

   16.00-17.00 KONFERANS 2

   Onkolojik Hastalıklarda Palyatif Bakım

   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu, Yrd. Doç. Dr. Zöhre Irmak

   Konuşmacı: Hem.Hatice Karabuğa

17 EKİM 2008

   09.00-10.30 PANEL 2

   Nörolojik Hastalıklarda Vaka Yönetimi

   Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hatice Fesci, Yard. Doç. Dr. Gülbeyaz Can

   Alzheimer HastalığıÖğr.Gör.Dr. Leyla Özdemir

   Multipl Skleroz Ar.Gör. Yeliz Akkuş

   Epilepsi Yrd. Doç. Dr. Sakine Memiş

   10.30-11.00 KAHVE MOLASI

   11.00-12.00 Temaya Uygun Sözel Bildiri Sunumları

   Oturum Başkanları: Doç .Dr. Zeynep Canlı Özer, Doç. Dr. Hatice Tel

   12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

   Sempozyum

   Sağlık Çalışanlarında Yorgunluk

   Konuşmacı: Dr. Hatice Çiçek

   Sağlık Çalışanlarında Motivasyon

   Konuşmacı: Öğr.Gör.Dr. Sevgisun Kapucu

   13.30-14.30 KONFERANS 3

   Hasta Güvenliği

   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Birsen Yürügen, Yard. Doç. Dr. Sultan Taşçı

   Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Aysel Badır

   14.30-15.00 KAHVE MOLASI

   15.00-16.00 Temaya Uygun Sözel Bildiri Sunumları

   Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mehtap Tan, Yard. Doç.Dr. Sabire Yurtsever

18 EKİM 2008

   09.00-10.30 PANEL 3

   Yoğun Bakım Hemşireliğinde Yaşanan Sorunların Paylaşılması

   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuray Enç, Yard. Doç. Dr. Nimet Ovayolu

   İş Güvenliği Hem. Sevgi Yalçınkaya

   Yoğun Bakım Kliniklerinde Teknolojinin Kullanımı Hem. Emine İnce

   Yoğun Bakım Kliniklerinde Yaşanan Bakım Sorunları

   Hem. Yeşim Kökoğuz

   10.30-11.00 KAHVE MOLASI

   11.00-12.00 Temaya Uygun Sözel Bildiri Sunumları

   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aynur Esen, Yard. Doç. Dr. Nesrin Nural

   12.00-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

   13.30-14.30 PANEL 4

   Ağrı Yönetimi

   Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Dr. Melahat Saylam

   Ağrı Doç.Dr. İbrahim Aşık

   Ağrısı Olan Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı Hem. Yasemin Dumlupınar

   Opiofobi Yard.Doç.Dr.Sevinç Kutlutürkan

   14.30-15.00 KAHVE MOLASI

   15.00-16.00 KONFERANS 4

   İç Hastalıkları Kliniklerinde Psikososyal Sorunlara Yaklaşım

   Oturum Başkanları: Doç.Dr. Mukadder Mollaoğlu, Uzm.Hem. Fatma Gündoğdu

   Konuşmacı: Prof. Dr. Besti Üstün

   16.00-16.30 KAPANIŞ KONUŞMASI

5 Eylül 2007

ARAŞTIRMA KURSU
Konuşmacı:
Dr. Cengiz Han AÇIKEL
09.00-09.45 Araştırma planlamasına giriş
- Araştırma nedir, niçin yapılır?
- Epidemiyoloji nedir?
- Bilimsel araştırma planlama
10.00-10.45 Araştırma yöntemleri
- Tanımlayıcı araştırmalar
- Kesitsel araştırmalar
- Vaka kontrol araştırmaları
- Kohort araştırmaları
11.00-12.00 Araştırma planlama  uygulama
12.00-13.15 Öğle arası
13:15-14:00 Sağlık araştırmalarında istatistik kullanımı
Temel istatistik kavramlar
14:15-15:00 SPSS paket programı genel özellikleri
Veri tabanı oluşturma
15:15-16:00 Tanımlayıcı istatistikler
Kesikli verilerin karşılaştırılması
16:15-17:00 Sürekli verilerin analizi


1. Kurs araştırma planlamaya yönelik temel epidemiyolojik bilgiler ve araştırmaların istatistiksel analizlerine yönelik biyoistatistik uygulamalarına yönelik olmak üzere iki kısımda yürütülecektir.

2. Biyoistatistik yöntemler dersinin tamamı SPSS for Windows paket programı üzerinden uygulamalı yürütülecektir. Katılımcıların uygulamalara daha etkin katılabilmeleri için kişisel dizüstü bilgisayarlarını getirmeleri yararlı olacaktır.

3. Kongre düzenleme komitesinin görüşlerine göre ders saatlerinde küçük değişiklikler olabilir.

6 Eylül 2007

TEMA: İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE LİDERLİK VE KRİTİK DÜŞÜNME
09:00-09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:30-10:30 KONFERANS 1
İç Hastalıkları Hemşireliğinde Dayanışma ve Liderlik
Oturum Başkanları : Dr. Aynur ESEN, Dr. Sabire YURTSEVER
Konuşmacı : Dr. Sevgi OKTAY
Dr. Saadet ÜLKER
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:00 Temaya Uygun Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları :
Dr. Feray GÖKDOĞAN, Dr. Sultan TAŞÇI
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 KONFERANS 2
İç Hastalıkları Hemşireliğinde Kritik Düşünme
Oturum Başkanları :
Dr. Leman BİROL, Dr. Şeyda ÖZCAN
Konuşmacı : Dr. Zehra DURNA
15:00-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:30 Temaya Uygun Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları :
Dr. Hatice FESÇİ, Dr. Zeynep CANLI ÖZER7 Eylül 2007

TEMA: SAĞLIK RİSKLERİ
09:00-10:30 PANEL 1
Sağlık Çalışanlarını Tehdit Eden Riskler ve Baş Etme Yolları
Oturum Başkanları:
Dr. Çiçek FADILOĞLU, Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN
Kas-İskelet Sistemi Sorunları Dr. Rukiye PINAR
İlaç Uygulamaları Uzm. Hem. Fatma GÜNDOĞDU
Mobbing Dr. Nesrin NURAL
Zor Hasta Ar. Gör. Özgül TAŞÇIKAN
Kan ve Kan Ürünleriyle Bulaşan Hastalıklar Ar. Gör. Güler BALCI
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:00 Temaya Uygun Sözel Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları :
Dr. Ayfer KARADAKOVAN, Dr. Zöhre IRMAK
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
Sempozyum
Fungal Pnömonilerden Korunma ve Tedavide Hemşirelik Uygulamaları
Konuşmacı:
Ar. Gör. Leyla ÖZDEMİR
13:30-15:00 PANEL 2
İç Hastalıkları Acilleri ve Hemşirelik Yaklaşımları
Oturum Başkanları :
Dr. Birsen YÖRÜGEN, Dr. Gülten KARADENİZ
Nörolojik Aciller Dr. Sakine MEMİŞ, Ar. Gör. Ülkü GÖRGÜLÜ
Hematolojik ve Onkolojik Aciller Dr. Hicran BEKTAŞ
Endokrin Aciller Hem. Zülbiye ANIL
Solunum Acilleri Hem. Nurhayat ÇETİN
15:00-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:30 Serbest Bildiri Sunumları
Oturum Başkanları :
Dr. Sevgi KIZILCI, Dr. Sevgisun KAPUCU8 Eylül 2007

TEMA: HASTA VE AİLE EĞİTİMİ
09:00-10:30 PANEL 3
Diyabette Vaka Yönetimi ve Önemi
Oturum Başkanları :
Dr. Nalan AKBAYRAK, Dr. Nuran TOSUN
Diyabette Vaka Yönetimi Dr. Nermin OLGUN
Diyabet ve Egzersiz Dr. Neslihan BAŞCIL TÜTÜNCÜ
Dr. Nevin DOĞAN
Hem. Zümrüt TARAKÇI
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-12:00 KONFERANS 3
Demanslı Hastaya Hemşirelik Yaklaşımı ve Bakım Verenin Yükü
Oturum Başkanları :
Dr. Fisun ŞENUZUN, Dr. Mehtap TAN
Konuşmacı : Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 KONFERANS 4
Yaşlı Bireyin Değerlendirmesi
Oturum Başkanları :
Dr. Nuray ENÇ, Dr. Asiye DURMAZ AKYOL
Konuşmacı : Dr. Nuran AKDEMİR
14:00-15:00 KONFERANS 5
İlaç Etkileşimleri
Oturum Başkanları :
Dr. Mukadder MOLLAOĞLU, Dr. Aysel BADIR
Konuşmacı : Dr. Kutay DEMİRKAN
15:00-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:30 KONFERANS 6
Stres Yönetimi
Oturum Başkanları :
Dr. Hatice TEL, Dr. Ayla ALBAYRAK
Konuşmacı : Dr. Meral DEMİRALP
16:30-17:00 KONGRENİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Ar. Gör. Yeliz AKKUŞ, Ar. Gör. İmatullah AKYAR
17:00-17:30 KAPANIŞ KONUŞMASI
Dr. Nuran AKDEMİR
14.09.2006 SALON E

Oturum 1: Kadın Erkek Cinsel Sağlığında Temel Bilgiler
09:00-09:20 Kadın/Erkek Genital Sistem Anatomisinde Benzerlikler

Yard. Doç. Dr. Sezgin GÜVEL
09:20-09:40 Kadın/Erkek Genital sistem Fizyolojisi

Doç.Dr. Ercan Yeni
09:40-10:00 Kadın/Erkek Cinsel Disfonksiyon Epidemiyolojisi

Prof.Dr.Rukiye PINAR
Konferans I

10:00-10:30 Kadın/Erkek Cinsel Sağlığında Endotel Disfonksiyonun Rolü

Yard. Doç.Dr. Mustafa Faruk USTA
Konferans II

10:30-11:00 Kalp Hastalıkları ve Cinsel Disfonksiyon

MSc. Hicran Yıldız
Konferans III
11:00-11:30 Antihipertansif İlaçlar ve Cinsel Disfonksiyon

Yard. Doç. Dr. Abdullah Armağan
Konferans IV
11:30-12:00 Diyabet ve Cinsel Disfonksiyon

Doç.Dr. Serdar Gürel

12:00-13:30 Öğle Yemeği

Oturum 2: Cinsel Disfonksiyonun Değerlendirilmesi

13:30-13:45 Anamnez alma ve cinsel Fonksiyon Değerlendirme Formları

MSc.Hicran Yıldız
13:45-14:00 Laboratuvar estleri ve Spesifik Testler

Doç. Dr. Murad Başar
14:00-14:15 Psikiyatrik Değerlendirme

Doç. Dr. Doğan Şahin
Oturum 3: Cinsel Disfonksiyon Tedavisi
14:15-14:30 Oral Farmakoterapi

Doç. Dr. Murad Başar
14:30-14:45 Cinsel Disfonksiyonda Diğer Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
14:45-15:00 Değerlendirme ve Kapanış

14.09.2006 SALON E
08:30-09:00 AÇILIŞ09:00-10:30 PANEL 1 . METOBOLİK SENDROM

OTURUM BAŞKANLARI: Prof. Dr. Ayfer Karadakovan, Prof. Dr. Aytekin Oğuz

Dünyada ve ülkemizde metabolik sendrom

Yard. Doç. Dr. Mukadder Mollaoğlu

Metobolik sendromun Tıbbi Tedavisi

Prof. Dr. Aytekin Oğuz

Metoboloik Sendromda nonfarmakolojik yaklaşım

Yard. Doç. Dr. Sevgi Kızılcı


10:30-11:00 Kahve arası


11:00-12:00 Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feray Gökdoğan , Doç. Dr. Nermin Olgun


12:00-13:30 Öğle Yemeği


13:30-15:00 1. Gün Konferansları

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aynur Esen, Yard. Doç. Dr. Sevgisun Kapucu

Konferans 1. Spor hemşireliği

Prof. Dr. Rukiye Pınar

Konferans 2. Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Yasası Ve Hemşireliğe Yansımaları

Prof. Dr. Nalan Albayrak


15:00-15:30 Kahve Arası


15:30-16:15 Panel 2. İç Hastalıklarında Güncel Konular

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülümser Argon,Doç.Dr. Gülten Karadeniz

Onkoloji Hemşireliği

Yard. Doç. Dr. Sultan Kav

Temel ve ileri kardiyak yaşam desteğinde yeni gelişmeler

Yard. Doç. Dr. Aysel Badır

Viral Pnömoniler (Sars, Kuş Gribi)

Uzm. Hemş. Havva Sert

15.09.2006 SALON E
09:00-10:30 PANEL 3. Diyabetik Ayak ve Yönetimi

Oturum Başkanları : Prof. Dr. Çiçek Fadıloğlu, Doç. Dr. Serdar Gürel

Diyabetik Ayağın epidemiyoloji ve patofizyolojisi

Doç. Dr. Serdar Gürel

Diyabetik ayak muayenesi

Prof. Dr. Ayşe Yüksel

Diyabetik Ayak komplikasyonlarının önlenmesi

Uzm. Hemş. Selda Çelik


10:30-11:00 Kahve Arası


11:00-12:00 Sözlü Bildiriler

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Birsen Yürüğen, Yard. Doç. Dr. Sevinç Kutlutürkan


12:00-12:30 Öğle Yemeği


13:30-15:00 PANEL 4. Romatoid Artritli Hasta Yönetimi

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rukiye Pınar Prof. Dr. Hasan Yazıcı

Romatoid artrit tedavisinde Yenilikler

Prof. Dr. Hasan Yazıcı

Romatoid artritli hastalarda multidisipliner bakımın uzun süreli etkileri- maliyet etkili modeller

Dr. Yasemin Dokem

Tnf-alfa blokerleri kullanan hastaların tedavi ve izleminde hemşirenin rolü

Yard. Doç. Dr. Mehtap Tan


15:00-15:30 Kahve Arası


15:30-16:15 Uzmanı ile Buluşma

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nalan Albayrak, Yard. Doç. Dr. Nesrin Ural

Katılımcılar

Prof. Dr. Birsen Yürüğen, Yard. Doç. Dr. Asiye Durmaz Akyol, Uzm. Hemş. Ayşegül Karaman (Nefroloji)

Yard. Doç. Dr. Aysel Badır, Dr. Sıdıka Oğuz, Uzm. Hemş. Havva Öz (Kardiyoloji)

Yard.Doç.Dr. Sultan Kav, Yard. Doç. Dr. Fisun Şenuzun (Onkoloji)

Yard. Doç. Dr. Hatice Tel, Uzm. Hemş. Ayşe Çil (Göğüs Hastalıkları)

16.09.2006 SALON E
09:00-10:30 Olgu Sunumları

Oturum Başkaları: Doç. Dr. Hatice Fesci, Yard. Doç. Dr. Sezgi Çınar

KOAH

Uzm. Hemş. Ayşe Çil

SVO

Doç. Dr. Hatice Fesci

FMF

Yard. Doç. Dr. Sabire Yurtsever

Behçet Hastalığı

Prof. Dr. Aynur Esen


10:30-11:00 Kahve Arası


11:00-12:00 PANEL 5. Kronik Hastalıklarda Beslenme

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuran Akdemir, Yard. Doç. Dr. Mehtep Tan

İç Hastalıkları kliniğinde Yatan Hastalarda Malmutrisyonun Değerlendirilmesi

Uzm. Hemş. Zeynep Kurtuluş

Malmutrisyonun Önlenmesi ve Tedavisinde Hemşirenin Rolü

Prof. Dr. Nuran Akdemir

Enteral beslenme, Paranteral Beslenme

Prof. Dr. Emel Alphan


12:00-13:30 Öğle Yemeği


13:00-14:30 Oturum Başkanı: Prof Dr. Gülseren Kocaman

Hemşirelikte Öncü Bir lider

Prof. Dr. Leman Birol


14:30-15:30 Kongre Değerlendirilmesi

Kapanış ve Dilekler

Dernek Üyeliği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği'ne üye olmak isteyen iç hastalıkları uzmanı meslektaşlarımızın aşağıdaki başvuru formunu yazdırıp doldurarak 2 adet fotoğraf ve üyelik ücretinin (10 TL) yatırıldığına dair dekont, İç Hastalıkları Uzmanlık belgesi fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte dernek merkezine göndermeleri gerekmektedir. (Ayrıca dernek üye kimliği için de 10 TL nin yine ilgili hesaplara yatırılarak dekontunun evraklara eklenmesi gerekmektedir) Yönetim Kurulu, yeni üyelerin başvuru formlarını geliş sırasına göre Yönetim Kurulu toplantılarında görüşmekte ve karara bağlamaktadır. 2 ay içerisinde üye olduğunuza dair bilgi elinize ulaşmazsa tihudernek@gmail.com adresine mail atınız. Dernek kayıt ücreti 10 TL, sonraki yıllar için aidat ücreti ise 6 TL'dir.

DERNEK HESAP NUMARALARI:

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Yapı-Kredi Bankası- Ankara Özel Bankacılık Merkezi Şubesi
Hesap No: 71090955
IBAN: TR30 0006 7010 0000 0071 0909 55

Dernek Üyeliği Sorgulama

TİHUD Görüşleri

Artık alışkanlık haline geldi “Tıp Bayramı” kutlaması yerine, sorunları paylaşma, dertleşme toplantıları yapmak, yazıları yazmak 14 Mart’larda. Uzun yıllardan beri bunu yapıyoruz. Ancak insanlar mutlu oldukları, umutlu oldukları, yaşama daha bağlı oldukları zaman daha iyi çalışırlar. Bu nedenle geleceğe yine de umutla bakmak zorundayız.

İç Hastalıkları uzmanları olarak bizim de oldukça önemli sorunlarımız var. Bunların bir kısmı yakın zaman içinde çözümlenmesi gereken sorunlar. Bazıları ise gelecekte bize önemli yükler getirecek olanlar. Bunlara hazır olmaz isek, sadece İç Hastalıkları uzmanları olarak değil, tüm sağlık sistemi ve toplum olarak ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğiz.

Bir kaç konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum. İç Hastalıkları uzmanlarının kimliği ile ilgili ciddi sorunlar var. Bazı kurumların aldığı kararlarda, her ne hikmet ise, İç Hastalıkları uzmanları, aile hekimi ve genel pratisyen hekim meslektaşlarımız ile aynı kefeye konuyor. Halbuki İç Hastalıkları uzmanlarının aldığı eğitim, eğitimin süresi, klinik becerileri ve sorumlulukları adı geçen diğer hekimlerden çok farklıdır. Tüm dünyada İç Hastalıkları uzmanları “doktorların doktoru” olarak tanımlanmaktadırlar. Gerek hastanelerde, gerekse hastane dışında görevli uzman arkadaşlarımız, diğer uzmanlık dalları mensuplarının çözemediği sorunlarda yardımcı olmaktadırlar. Bu önemli farklılığı bazı kurumların görmezden gelmesi kabul edilemez.

Bir diğer konu, tedavi ile ilgili kararların sanki hastalıkların/organların uzmanı olanlara ait olduğu kanısının gittikçe yaygınlaşmasıdır. Daha önceleri toplumda görülen bu yanlış algılamanın, son yıllarda bazı kurumlar tarafından da benimsendiğini kaygı ve üzüntü ile gözlemliyoruz. Tüm dünya “hastalık/organ uzmanlığına dayalı” tedavi sisteminin çok pahalı bir hizmet sunumu sistemi olduğunu kabul ederken, bizde bazı tedavi uygulamalarının sadece bazı hastalıkların/organların uzmanlarına bırakılması ne kadar doğrudur, sorgulanmalıdır. İç Hastalıkları Uzmanları Hastaya Bir Bütün Olarak Yaklaşırlar.

Bugünün ve geleceğin en önemli sorunu kronik hastalıklardır. Sağlık Bakanlığının Şubat 2006’da yayınladığı rapora göre Türkiye’de 22 milyon kronik hastalıklı kişi vardır. Bunlara hastalıklar/organlar uzmanları mı hizmet verecektir? Bütün dünya kronik hastalıklarla ilgili hastalık yönetim modelleri geliştirmektedir. Bunun ortasına da “İç Hastalıkları uzmanı”nı yerleştirmektedir. Kronik ve birden fazla hastalığı olan hastaların sağlık hizmetinin koordinatörü İç Hastalıkları uzmanlarıdır. İç Hastalıkları uzmanları kronik hastalıkların sahibidir.

Bir diğer sorun, iç hastalıkları uzmanlık eğitimidir. Eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde “genel dahiliye” eğitimine önem verilmesi gerekmektedir. Yan dal uzmanlarının sorumluluğunu üstlendiği yataklı servisler, genel dahiliye eğitimine önemli derecede engel olmaktadır. Bunun yanı sıra ana görevi eğitim olan kurumların mutlaka öncelikle bu görevlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Maalesef son zamanlarda çoğu eğitim kurumunda hizmet her şeyin önüne geçmiş durumdadır.

Son olarak, performans sistemine değinmek istiyorum. “Hizmet başı” veya “Parça başı” performans ölçümü ve buna bağlı ücretlendirme tüm dünyada ciddi bir şekilde sorgulanmaktadır. “Hizmet başı” veya “Parça başı” performans sistemlerinin olumsuz yönleri şu şekilde özetlenmektedir:

1. Her türlü volümü arttırır
a. Daha fazla test,
b. Daha fazla görüntüleme,
c. Daha fazla yan dal konsültasyonu,
d. Daha fazla hastane yatışı.

2. Ancak kalite ve değeri düşürür.
a. Kalite ölçümü yoktur.
b. Gereksiz test ve görüntüleme sorgulaması yoktur.
c. Klinik sonuçlar sorgulanmaz (değerlendirilmes).
d. Daha fazla hasta güvenliği ihlallerine (tıbbi hataya) yol açar.
e. Daha kaliteli hizmet vermek isteyen ve veren hekimleri cezalandırır.
(Spotlight on payment reform, Health reform, Robert Wood Johnson Foundation, 23.09.2009). Bu sistem sağlık harcamalarını arttırırken, sağlık hizmeti kalitesinin azaltmaktadır. Tüm dünya “volüme dayalı” (hacime dayalı) sağlık hizmeti sunumundan “değere dayalı” sağlık hizmetine yönelmektedir. Kalite indikatörleri performans ölçümü sistemlerine entegre edilmektedir.

Unutulmaması gereken; sabit ücret ve kanıta dayalı sağlık hizmeti kalitesinin ölçülmesi sonrası terfi, EN ETİK ve etkin ücretlendirme yöntemidir (ABIM, ACP-ASIM, EFIM, Medical professionalism in the new millenium, Ann Intern Med, 2002).

Bütün bu sorunlara rağmen, yönetim kurulu olarak, tüm üyelerimizin, İç Hastalıkları uzmanlarının, yan dal uzmanlarının ve meslektaşlarımızın daha iyi günlerde bir arada olmasını diler, TIP BAYRAMINIZI kutlarız.

İç Hastalıkları uzmanı, erişkinlerin doktoru!


Saygılarımızla,

Dr. H. Erdal Akalın
Yönetim Kurulu Başkanı

Şu anda kış mevsimine girmekte olan Kuzey yarım kürede hızla yayılmakta olan pandemi (salgın), influenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu bir grip infeksiyonudur.

H1N1 virüsünün neden olduğu salgının boyutu nedir?

Şu anda kış mevsimine girmekte olan Kuzey yarım kürede hızla yayılmakta olan pandemi (salgın), influenza A (H1N1) virüsünün neden olduğu bir grip infeksiyonudur. Bu virüs, insan, kuş ve domuz virüslerinin genetik materyallerinin bir karışımı olarak ortaya çıkmış yeni bir tür olduğundan dolayı, insanlarda virüse karşı daha önceden oluşmuş bir bağışıklık yoktur, bu nedenle de infeksiyonun dünya nüfusunun büyük bir kısmının etkilemesi beklenmektedir. 1 Kasım 2009 tarihi itibariyle 199 ülkeden vakalar bildirilmiştir ve infeksiyon yayılmaya devam etmektedir. Yine bu tarih itibariyle, dünyada tanısı kesinleştirilebilmiş olan 6000 ölüme neden olmuştur.

Grip aşılarının hastalıktan korunma konusuda etkisi nedir?

Grip aşıları, gripten korunmanın en etkili yoludur ve esas olarak iki çeşittirler:
1. Canlı zayıflatılmış aşılar
2. İnaktive aşılar

1. Canlı zayıflatılmış aşılar, grip virüsünün zayıflatılmış da olsa canlı halini içerdiği için, kullanımları çok kısıtlıdır ve koruyucu etkinliği inaktive aşılara göre daha az olabilmektedir. Küçük çocuklarda, gebelerde, 50 yaşın üstündeki kişilerde ve birçok başka durumda kullanılamaz. Burun içine sıkılarak (intranasal) kullanılan bu aşı, halen çok az miktarda üretilmekte ve çok kısıtlı sayıda kullanılmaktadır, ülkemizde kullanılmamaktadır.

2. İnaktif aşılar, tamamiyle cansız hale getirilmiş ölü virüs içerirler, kol kası içine enjekte edilerek uygulanırlar. Dünyada kullanılan grip aşılarının çok büyük kısmı inaktif aşıdır. Ülkemizde kullanılmakta olan aşılar da bu tür inaktif aşıdır. İnaktif aşılar da adjuvanlı ve adjuvansız olmak üzere 2 çeşittir.

Adjuvanlı aşı nedir, adjuvansız aşı nedir?

Adjuvanlar, aşıların içine bağışıklık sisteminin verdiği yanıtı arttırmak için konulan yardımcı maddelerdir. İçinde adjuvan olan aşılar 80 yıldan bu yana bir çok aşıda kullanılmaktadır, örneğin çocuklara yapılan karma, hepatit gibi aşılarda da adjuvan vardır. Uzun yıllardır en çok kullanılmış olan adjuvanlar alüminyum tuzlarıdır. Son 20 yıl içinde ise daha etkili adjuvanlar geliştirilmiştir, bunlardan en sık kullanılanları su ve yağ karışımından oluşanlardır. Adjuvansız aşılar grip infeksiyonunun en kötü etkilediği gruplar olan yaşlı ve küçük çocuklara uygulandığında, aşılananların yaklaşık %50'sinde korunma sağlarken, bu tür yeni adjuvanların kullanıldığı aşılar %90'ın üzerinde korunma sağlamaktadır. Adjuvanlı grip aşısı, 1997 yılından bu yana, 12'si Avrupa'da olmak üzere 23 ülkede kullanılmaktadır. Ayrıca adjuvanlı aşılar bağışıklık sistemini daha iyi uyarabildiklerinden dolayı, çok daha az miktarda ölü virus parçaları (antijen) içerirler. Bilimsel veriler, adjuvanlı ve adjuvansız aşılar arasında güvenlik açısından bir fark olmadığını göstermektedir, her iki tip aşının da çok iyi güvenlik kaydı vardır.

Aşı öncelikle kimlere yapılmalıdır?

Bugüne kadar H1N1 gribiyle ilgili tüm dünyadan toplanan verilere göre, bu hastalık bazı kişilerde daha ağır seyretmektedir, bunların öncelikli olarak ve hızlıca aşılanması gerekir. Hastalığın daha ağır seyretme riski olanlar aşağıda sıralanmıştır:

1. Gebeler
2. Sağlık çalışanları
3. Altı ay-24 yaş arasındaki çocuk ve gençler
4. Altı aydan küçük çocuklara bakım verenler ve aynı evde yaşayanlar
5. Kronik hastalığı olanlar (Solunum yolu, kalp, diyabet, karaciğer, böbrek hastalıkları gibi
6. Bağışıklık sistemini baskılayan hastalıkları olanlar (Kanser, AIDS, romatolojik hastalıklar gibi)
7. Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar alanlar (Transplantasyon hastaları, uzun süreli kortizon kullananlar gibi) Bu grupların yanında, toplumda düzeni sağlayan işlerde çalışanların da aşılanması gereklidir (Asker, polis, belediye görevlileri gibi)

Aşı kaç doz yapılmalıdır ve ne zaman korumaya başlar?

On yaşından itibaren tek doz aşı yeterlidir. Tam etkinliğin sağlanabilmesi için 9 yaş ve altındaki çocuklara, en az 3 hafta ara ile 2 doz yapılması gerekli görülse de, bütün çocukların tek doz bile aşılanması korunma açısından çok önemlidir. Aşı yapıldıktan 8-10 gün sonra koruyuculuk başlar, tam korunma 2 haftayı bulabilmektedir.

Hastalığı geçirmiş olanlar aşılanmalı mıdır?

Kişinin H1N1 gribini geçirdiği, Türkiye'de şu anda sadece 2 merkezde (Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ve İstanbul Tıp Fakültesi) yapılan PCR tanı testleriyle kesinleştirildiyse, o kişinin aşı olmasına gerek yoktur. Bunun dışındaki kişiler, eğer aşı indikasyonları varsa aşı olmalıdırlar. Hastalığı geçirmiş olsa bile, kişinin aşı olmasının hiç bir sakıncası yoktur.

Yapılan aşı mevsimsel gripten de korur mu?

H1N1 gribi için üretilmiş aşı mevsimsel grip infeksiyonundan korunma sağlamayacağı gibi, mevsimsel grip aşısı da, H1N1 gribinden korunma sağlamaz.

Grip aşılarının yan etkileri nelerdir?

Adjuvanlı veya adjuvansız olsun grip aşılarının bilinen yan etkileri benzerdir ve şunlardır:

1. Aşı yapılan yerde, ağrı, şişlik, kızarıklık
2. Ateş, eklem ağrıları, halsizlik, başağrısı, başdönmesi, ellerde ayaklarda uyuşma
3. Vücutta döküntü, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar
4. Ciddi alerjik reaksiyon, anafilaksi (görülme sıklığı 1 milyon dozda bir vaka: 1/1,000,000)

Bu yan etkiler aşı yapıldıktan sonra bir kaç saat ile 1-2 gün içinde ortaya çıkar ve yine bir kaç gün içinde kaybolurlar.

Kimlere aşı YAPILMAMALIDIR?

1. 6 aydan küçük çocuklara
2. Yumurta alerjisi olanlara
3. Daha önce grip aşısı olduktan sonra ciddi alerjik reaksiyonu olanlara
4. Daha önce grip aşısı olduktan sonraki 6 hafta içinde Guillain-Barré sendromu geçirenlere
5. Ağır, ateşli bir hastalık geçirmekte olanlara

Grip aşılarının içinde cıva var mıdır, bu tehlikeli bir madde midir?

Dünya büyük bir salgınla karşı karşıya olduğundan dolayı, çok fazla miktarda aşı gerekmektedir. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de dahil olmak üzere tüm dünyada şu anda kullanılmakta olan aşılar çoklu dozlarda üretilmiştir, yani aşı ambalajları içinde birden fazla kişiye yetecek miktarda aşı bulunmaktadır. Bu tür çoklu dozlu aşılarda, aşının başka mikroorganizmalarla kontaminasyonunu (kirlenmesini) önlemek için, cıvalı bir madde (thiomersal) kullanılmaktadır. Bu madde uzun yıllar boyunca, tüm dünyada, çocukluk çağı aşılarının içinde kullanılmıştır, son yıllarda aşılar büyük oranda tekli dozlarda üretildiğinden, bu maddenin kullanımı da azalmıştır. Thiomersal'in yoğun olarak kullanıldığı yıllarda aşılanan çocuklarla ilgili bilgiler kullanılarak yapılan birçok bilimsel araştırma, bu maddenin hiçbir istenmeyen etkisinin olmadığını göstermiştir. Ayrıca bu araştırmalar, farklı birçok bilimsel kuruluş (CDC, FDA, NIH, IOM, ACIP, AAP*) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, yakın dönemde tekrar gözden geçirilmiş ve thiomersal maddesinin aşılarda kullanılabilir, güvenli bir madde olduğuna karar verilmiştir. Bu maddeyi içeren aşıların, bebeklerde, çocuklarda ve gebelerde kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde içinde cıva olmayan aşı mı kullanılmaktadır?

Hayır, ABD de nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan 200 milyon kişiyi aşılamayı planladığından dolayı, içinde cıvalı koruyucu madde (thiomersal) olan çoklu dozlu inaktive aşı kullanmaktadır. Az miktarda, tek kişilik doz içeren ve bu nedenle içinde thiomersal bulunmayan aşı da ısmarlamış olmasına rağmen, aşı üretecileri, tüm dünyaya çok miktarda aşı yetiştirmek zorunda olduklarından, tek dozluk aşıları çok az miktarda üretebilmişler ve ABD'nin ısmarladığı sayıyı da üretemeyecekleri anlaşılmıştır.

Grip aşısına bağlı meydana geldiği söylenen Guillain-Barré Sendromu nedir?

Guillain-Barré Sendromu (GBS) nadir görülen bir hastalıktır, kişinin bağışıklık sistemi, kendi sinir hücrelerine zarar verir ve bunun sonucunda kas güçsüzlüğü ve felç ortaya çıkabilir. Bu belirtiler bir kaç hafta ile bir kaç ay arasında devam edebilir, bir çok kişi tamamiyle düzelirken, bazı hastalarda bu sinir harabiyeti kalıcı olabilir. Erişkinlerde, özellikle 50 yaş üzerindekilerde, gençlere göre daha sık görülür.

Grip aşısı Guillain-Barré Sendromu'na neden olur mu?

Guillain-Barré Sendromu'nun nedeni bilinmemektedir, ancak, bu hastaların üçte ikisi (2/3) hastalık başlamadan önceki bir kaç hafta içinde soğuk algınlığı, grip, ishal gibi hastalıklar geçirmişlerdir. Her yıl ABD'de 6000 ile 9000 GBS vakası görülmektedir (her hafta yaklaşık 140 vaka). 1976 yılında, ABD'de bir salgın başlayacağı düşünülerek, çok sayıda insana uygulanan bir grip aşısı sonrasında, GBS vakalarında artış olduğunu gösteren bir çalışma mevcuttur. Bu artış her 100,000 aşı sonrasında fazladan 1 vaka olarak bildirilmiştir. O tarihten bu yana, bu konuyu araştıran bir çok, uzun süreli çalışma yapılmış ve bunların büyük çoğunluğu, grip aşısı ile GBS arasında bir ilişki bulamamışlardır. Sadece 2 çalışma, 1 milyon doz aşı sonrasında 1 vaka olarak, risk bildirmişlerdir. Konu hala araştırılmaya devam etmektedir. Ancak, şu anda karşı karşıya olunan grip salgını bu sayılarla karşılaştırılamaz ölçüde riskler taşımaktadır.

Hastalıklara karşı koruyucu olan aşı uygulaması bir RİSK taşır mı?

Her türlü ilaç ya da aşı istenmeyen ve beklenmeyen etkilere yol açabilir. Toplumda çok sık kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar için bile bu geçerlidir. Bu nedenle ilaçlar ve aşılar, ancak sağlayacakları yararlar, ortaya çıkma ihtimali olan yan etkilere göre çok daha fazlaysa, onaylanır ve kullanıma sunulurlar. Bununla birlikte ruhsatlı ve kullanımdaki tüm ilaç ve aşılar yeni belirlenecek yan etkiler yönünden yakından izlenir, önemli bir bulgu ortaya çıkarsa ciddi önlemler alınır. Şu an kullanılmakta olan grip aşılarını kullanan bir çok gelişmiş ülke, EMEA (European Medicines Evaluation Agency) ve DSÖ, bu tür bir riske karşı yakın izlem yapmaktadırlar.

Halen ülkemizde kullanılmakta olan aşılar, tüm dünyada kullanılmaktadır. Bu aşıları kullanmakta olan her ülkenin kendi sağlık otoritesi (Türkiye'de Sağlık Bakanlığı) ve Avrupa'da ilaç ve aşılara lisans veren kuruluş olan EMEA, bu aşıların güvenlik ve etkinliğini değerlendirerek kullanımlarını onaylamıştır. Dünya Sağlık Örgütü de, şu an ülkemizde kullanılmakta olan aşıların kullanımını onaylamakta ve desteklemektedir.

Amerika'da neden adjuvansız aşı kullanılmaktadır?

ABD bu salgından en erken ve en ağır etkilenen ülkeler arasındadır. Bu nedenle aşı siparişini çok erken dönemde vermiş ve her zaman kullanmakta olduğu mevsimsel grip aşıları gibi üretilen adjuvansız H1N1 grip aşılarından ısmarlamıştır. ABD'de kullanılan bu aşıların üretimi için kişi başına 15µg antijen (ölü virüs parçacıkları) gerekmektedir. Fakat H1N1 salgınının bir pandemiye dönüşmesi ve tüm dünya ülkeleri için çok hızlı aşı üretilmesi gereği ortaya çıkınca, bir çok ülke, içinde daha az antijen bulunan ve buna rağmen daha iyi korunma sağlayan adjuvanlı aşılardan ısmarlamıştır. DSÖ de bu karara ön ayak olmuş ve ülkeleri bu tür aşı kullanmaları açısından desteklemiştir. Bütün Avrupa Birliği ülkeleri de adjuvanlı aşı kullanmaya karar verdiği için, EMEA bu aşıları, etkinlik ve güvenlik açısından değerlendirmiş ve onaylamıştır. Halen ABD ve Avusturalya hariç, diğer ülkelerin kullandığı aşıların çok büyük çoğunluğu adjuvanlı aşılardır. Sadece gebelerde yeterli deneyim olmadığı için adjuvansız aşı kullanılmasına çalışılmaktadır. Bununla birlikte DSÖ gebelerde de adjuvanlı aşıların rahatlıkla kullanılabileceğini belirtmektedir.
ABD'de, aşıların büyük miktarda antijen gerektirmesi dolayısıyla aşılama çok yavaş gitmektedir, halen aşılanması gereken kişilerin çok büyük çoğunluğu aşılanamamış durumdadır. Aşı üretiminin bu kadar yetersiz ve yavaş olması nedeniyle ABD'de kayıpların beklenenin üzerinde olacağı korkusuna yol açmışır ve adjuvansız aşı kararı nedeniyle ülkede önemli tartışmalar olmaktadır. Bu nedenle ABD 700 milyon dolar harcayarak adjuvan satın almış ve salgının gidiş hızına göre her an kullanıma hazır olarak bekletmektedir. Ayrıca, ABD'nin adjuvansız aşı kullanma kararı, kararı diğer dünya ülkelerini de olumsuz etkilemektedir çünkü aşı üreticilerinin üretmekte olduğu kısıtlı miktardaki antijenin yaklaşık %50'sini ABD tek başına tüketecektir.

*CDC (US Centers for Disease Control), FDA (US Food and Drug Administration), NIH (US National Health Institute), IOM (US Institute of Medicine), ACIP (US Advisory Committee on Immunization Practices), AAP (American Academy of Pediatrics)


Dr. Sibel Aşçıoğlu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim dalı
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Biz iç hastalıkları ya da dahiliye uzmanları ERİŞKİNLERİN sağlık sorunlarını çözmek için eğitim aldık. Biz, iç hastaıkları uzmanları, yani erişkinlerin doktorları, gençlik çağından başlayıp yaşlılığa uzanan yetişkinlik sürecinde, en basit ve sık görülen sağlık sorunlarından, en karmaşık ve nadir rastlanan sağlık sorunlarına kadar her aşamada tüm erişkinlerin yanındayız, ömür boyu...

İç Hastalıkları Uzmanı Kimdir?

İç hastalıkları uzmanı olan doktorlar ERİŞKİNLERİN sağlık sorunları ile ilgilenirler. Bu doktorlar yetişkin hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi için eğitim görmüşlerdir. İç Hastalığı Uzmanlık eğitimi 4 yıl iken son senelerde 5 yıla çıkarılmıştır. Tüm iç hastalıkları uzmanı doktorlar 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra, 4 veya 5 yıl yetişkinleri etkileyen sağlık sorunlarının önlenmesi, tanı konulması ve tedavisi için ikinci bir eğitim almaktadırlar.
İç hastalıkları uzmanları “doktorların doktoru” olarak da tanımlanmaktadırlar, çünkü tanı koymakta güçlük çekilen hastalarda, bir ameliyat öncesi veya sonrasında sorunları olan hastaların tedavisinde pek çok diğer uzmanlık dalına mensup doktorlar tarafından konsültasyon için sıklıkla başvurulan hekimlerdir.

İç Hastalıkları uzmanları, ERİŞKİNLERİN DOKTORUDURLAR.

İç Hastalıkları Uzmanları, Dahiliye Uzmanı olarak da bilimektedirler.

İç Hastalıkları Uzmanları Hastaya Bir Bütün Olarak Yaklaşırlar.

İç hastalıkları uzmanları yetişkinlerin en basit ve sık görülen sağlık sorunlarından, en karmaşık ve nadir rastlanılan sağlık sorunlarına kadar tümü ile başaçıkabilecek becerilerle donanmışlardır. Özellikle zor tanı konulabilecek hastalıkları çözmede, ciddi kronik hastalıkların ve birden fazla hastalığı olan hastaların tedavisi ve izlenmesinde, aldıkları eğitim nedeni ile ilk seçilen ve en başarılı olan hekimler iç hastalıkları uzmanlarıdır. Kronik ve birden fazla hastalığı olan hastaların sağlık hizmetinin koordinatörü de iç hastalıkları uzmanlarıdır.

İç hastalıkları uzmanları aynı zamanda sağlıklı kalma, sağlığın idamesi, sağlıklı yaşam, erişkin aşılaması, sık görülen göz, kulak, burun ve boğaz hastalıkları gibi konularda da son derecede yeterlidirler.

Yaşam Boyu Süren Beraberlik

Bugünün karmaşık sağlık sistemi süreçlerinde, iç hastalıkları uzmanları hastalarına YAŞAM BOYU sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Bu hizmeti muayenehane, poliklinik, hastane, yoğun bakım ve huzur evlerinde verebilmektedirler. Yetişkin hastaların cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca tedavileri yapılırken ortaya çıkabilecek sorunların da çözümünde ve tedavisinde iç hastalıkları uzmanları önemli rol oynamaktadırlar.

İç Hastalıkları Uzmanlık Dalının Yan Dalları

Ülkemizde 4 veya 5 yıllık iç hastalıklarını tamamlayan hekimler, iç hastalıklarının “yan dalları” olarak bilinen belli dallarda 2 veya 3 yıllık bir eğitim süresinden sonra, “yan dal uzmanı” olurlar. Yan dal uzmanları da aslında birer iç hastalıkları uzmanıdırlar.

İç hastalıklarının yan dal uzmanlıkları ve ilgi alanları şunlardır:

Allerji ve immunoloji: Allerjik hastalıklar ve bağışıklık bozuklukları,
Endokrinoloji ve Metabolizma: Diyabet (şeker hastalığı), tiroid sorunları ve hormon bozuklukları,
Gastroenteroloji ve hepatoloji: Mide, barsaklar, karaciğer, pankreas ve safra yolları hastalıkları,
Geriatri: Yaşlı yetişkinlerin (65 yaş ve üstü) sorunları,
Hematoloji: Kan hastalıkları,
Nefroloji: Böbrek hastalıkları,
Romatoloji: Eklem ve kas hastalıkları,
Onkoloji: Kanser
Yoğun bakım: Ciddi ve hayatı tehdit eden sorunlar

Ayrıca, daha önce iç hastalıkları uzmanlık dalının bir yan dalı olan Kardiyoloji dalındaki (kalp ve damar hastalıkları) uzmanların pek çoğu de iç hastalıkları uzmanlarıdır. Bazı ülkelerde Göğüs ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının da temeli iç hastalıkları uzmanlığıdır.

İç hastalıkları uzmanları, hastalarının tanı ve tedavisinde, gerek duydukları takdirde yan dal uzmanı olan meslekdaşlarına danışırlar.
İç Hastalıkları Uzmanları ERİŞKİNLERİN DOKTORUDUR.

İç hastalıkları uzmanı olan doktorlar YETİŞKİNLERİN sağlık sorunları ile ilgilenirler. Bu doktorlar yetişkin hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi için eğitim görmüşlerdir. İç Hastalığı Uzmanlık eğitimi 4 yıl iken son senelerde 5 yıla çıkarılmıştır. Tüm iç hastalıkları uzmanı doktorlar 6 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra, 4 veya 5 yıl yetişkinleri etkileyen sağlık sorunlarının önlenmesi, tanı konulması ve tedavisi için ikinci bir eğitim almaktadırlar.

İç hastalıkları uzmanları “doktorların doktoru” olarak da tanımlanmaktadırlar, çünkü tanı koymakta güçlük çekilen hastalarda, bir ameliyat öncesi veya sonrasında sorunları olan hastaların tedavisinde pek çok diğer uzmanlık dalına mensup doktorlar tarafından konsültasyon için sıklıkla başvurulan hekimlerdir.

İç Hastalıkları uzmanları, YETİŞKİNLERİN DOKTORUDURLAR.

İç Hastalıkları Uzmanları, Dahiliye Uzmanı olarak da bilimektedirler.


İç Hastalıkları Uzmanları Hastaya Bir Bütün Olarak Yaklaşırlar.

İç hastalıkları uzmanları yetişkinlerin en basit ve sık görülen sağlık sorunlarından, en karmaşık ve nadir rastlanılan sağlık sorunlarına kadar tümü ile başaçıkabilecek becerilerle donanmışlardır. Özellikle zor tanı konulabilecek hastalıkları çözmede, ciddi kronik hastalıkların ve birden fazla hastalığı olan hastaların tedavisi ve izlenmesinde, aldıkları eğitim nedeni ile ilk seçilen ve en başarılı olan hekimler iç hastalıkları uzmanlarıdır. Kronik ve birden fazla hastalığı olan hastaların sağlık hizmetinin koordinatörü de iç hastalıkları uzmanlarıdır.

İç hastalıkları uzmanları aynı zamanda sağlıklı kalma, sağlığın idamesi, sağlıklı yaşam, erişkin aşılaması, sık görülen göz, kulak, burun ve boğaz hastalıkları gibi konularda da son derecede yeterlidirler.

Yaşam Boyu Süren Beraberlik

Bugünün karmaşık sağlık sistemi süreçlerinde, iç hastalıkları uzmanları hastalarına YAŞAM BOYU sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Bu hizmeti muayenehane, poliklinik, hastane, yoğun bakım ve huzur evlerinde verebilmektedirler. Yetişkin hastaların cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca tedavileri yapılırken ortaya çıkabilecek sorunların da çözümünde ve tedavisinde iç hastalıkları uzmanları önemli rol oynamaktadırlar.

İç Hastalıkları Uzmanlık Dalının Yan Dalları

Ülkemizde 4 veya 5 yıllık iç hastalıklarını tamamlayan hekimler, iç hastalıklarının “yan dalları” olarak bilinen belli dallarda 2 veya 3 yıllık bir eğitim süresinden sonra, “yan dal uzmanı” olurlar. Yan dal uzmanları da aslında birer iç hastalıkları uzmanıdırlar.

İç hastalıklarının yan dal uzmanlıkları ve ilgi alanları şunlardır:

Allerji ve immunoloji: Allerjik hastalıklar ve bağışıklık bozuklukları,
Endokrinoloji ve Metabolizma: Diyabet (şeker hastalığı), tiroid sorunları ve hormon bozuklukları,
Gastroenteroloji ve hepatoloji: Mide, barsaklar, karaciğer, pankreas ve safra yolları hastalıkları,
Geriatri: Yaşlı yetişkinlerin (65 yaş ve üstü) sorunları,
Hematoloji: Kan hastalıkları,
Nefroloji: Böbrek hastalıkları,
Romatoloji: Eklem ve kas hastalıkları,
Onkoloji: Kanser
Yoğun bakım: Ciddi ve hayatı tehdit eden sorunlar

Ayrıca, daha önce iç hastalıkları uzmanlık dalının bir yan dalı olan Kardiyoloji dalındaki (kalp ve damar hastalıkları) uzmanların pek çoğu de iç hastalıkları uzmanlarıdır. Bazı ülkelerde Göğüs ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının da temeli iç hastalıkları uzmanlığıdır.

İç hastalıkları uzmanları, hastalarının tanı ve tedavisinde, gerek duydukları takdirde yan dal uzmanı olan meslekdaşlarına danışırlar.

İç Hastalıkları Uzmanları YETİŞKİNLERİN DOKTORUDUR.
Değerli Üyelerimiz,

Yeni milleniyumda ilk 10 seneyi geride bıraktık. Sizlerin 2010 yılının mutluluk, sağlık, başarı ve huzur dolu olmasını diliyoruz.

Amerika’da yapılan bir ankette, hekimler yeni milleniyumun ilk 10 senesinde, en ilgi çeken tıbbi gelişmeleri şu şekilde sıralamışlar:

1. İnsan genom projesi,
2. Kardiyovasküler mortalitede %40’a varan azalma,
3. Özellikle kalp hastalıklarında kök hücresi uygulamaları ile ilgili araştırmalar,
4. Doktor ve hastaların yaygın informasyon teknolojisi kullanımı ve bilgiye internet aracılığı ile ulaşım,
5. Sigara/tütün karşıtı yasalar ve toplumda tütün kullanımını azaltmaya yönelik kampanyalar,
6. Minimal-invasif ve robot-yardımı ile cerrahi girişim,
7. Kanserde hedefe yönelik (targeted) tedaviler,
8. HIV/AIDS’te kombinasyon tedavisinin uygulanması ve başarısı,
9. Kadınlarda “hormon yerine koyma tedavisinin” neden olabileceği kalp ve kanser riski,
10. Fonksiyonal MRG ile ilgili araştırma ve uygulamalar.

Gerçekten, bu kadar kısa bir süre içinde, her biri çok önemli gelişme olarak kabul edilebilecek bu çalışmalar, bizim ülkemizde de bazı araştırmalarda ve klinik uygulamalarda yerini bulmuş veya bulmak üzeredir. Ancak hiçbirisine özgün olarak katkımız olduğu söylenemez. İç Hastalıkları uzmanları olarak bu konuları yakından izlemek ve kanıta-dayalı uygulamaları ile hastalarımızın sorunlarına daha iyi çözümler bulmak ve onların aldıkları sağlık hizmeti kalitesini ve yaşam kalitelerini yükseltmek ana amacımız olmalıdır.

Yeni milleniyumun ilk 10 senesinde bizde ne oldu diye bakar isek, hem bazı iyi uygulamaları, hem de bizleri oldukça sıkıntıya sokan veya sıkacak bazı gelişmeleri hatırlarız. Son 10 yılda, sağlık hizmeti sunumunun (hastaneler ve poliklinikler) tek çatı altında toplanması, aile hekimliği sisteminin getirilmeye çalışılması, sosyal güvenlik kanunu çerçevesinde genel sağlık sigortası uygulaması, ilaca ulaşımın kolaylaştırılması, hekime ulaşımın kolaylaştırılması (!), performans sistemi, hizmetin ön plana çıkarılması, sigara/tütün kullanımı ile ilgili yasanın çıkarılması, özel sağlık sektörünün önce teşvik, sonra kontrol altına alınması, tam gün hizmet yasası çalışmaları gibi oldukça önemli gelişmeler olmuştur. Bunların bazıları hemen herkes tarafından olumlu bulunmuş, bazıları ise tartışmalara yol açmıştır. Son dönemde de H1N1 grip pandemisi tüm tartışmaların önüne çıkmıştır. Anlaşılacağı gibi biz hala sistemi tartışır durumdayız!

Bugün tüm dünyada sağlık sistemleri tartışılmaktadır. Sağlık harcamaları en yüksek olan Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık reformu tartışmaları tüm hızı ile devam etmektedir. Sağlık hizmeti iyi olarak kabul edilen çoğu ülkelerde (Kanada, Avustralya, Fransa, İngiltere de dahil olmak üzere) toplumun büyük bir kısmı (%60) kendi ülkelerinde uygulanmakta olan sağlık sisteminin değiştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ancak o ülkelerde sağlıkta değişim veya reform kararları ilgili tüm kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak yapılmaktadır. Daha bir kaç ay önce “New England Journal of Medicine” dergisinde yayınlanan bir makalede “hastaların avukatları olarak başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanları, reform programında can alıcı rol almalıdırlar. Birlikte, sağlık harcamalarının daha verimli bir şekilde yapılması kadar, sağlık hizmetinin kalitesinin iyileştirilmesi, yüksek kaliteli ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti için çalışmalıyız” diyor, yazar. Bizde de artık değişim, dönüşüm ve reform çalışmalarında hekimlerin, özellikle de sistemin içinde olan ve tüm sıkıntıları yaşayan hekimlerin, ön plana geçmeleri zamanı gelmiş ve geçmiştir.

İç Hastalıkları uzmanları olarak hala çözülmesi gereken sorunlarımız var. Bunların başında, eğitim ve sürekli profesyonel gelişim programları, özlük hakları, performans sistemindeki sorunlar, yan dal, genel dahiliye ayırımı veya işbirliği, iş güvencesi, çalışma koşulları geliyor! Dernek olarak bunların çözümü için değişik kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bazılarında olumlu sonuçlar alırken, bazılarında sesimizi yeterince duyuramıyoruz. Özellikle Yan Dal Uzmanlık Dernekleri ile oldukça iyi bir çalışma içine girmiş bulunmaktayız. Bunun hem derneğimizin, hem de yan dal derneklerinin üyelerinin gücünü arttıracağı kanısındayız. En büyük gücümüz sizin desteğiniz olacaktır.

Yönetim Kurulu olarak daha iyi bir 10 yıla başladığımızı umut eder, sizlerin yeni yılını kutlarız.

Saygılarımızla.

Dr. H. Erdal Akalın
Yönetim Kurulu Adına

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği ve İç Hastalıkları Uzmanı: Misyon, Vizyon ve Kimlik Tanımı

Sayın Üyelerimiz,

Yönetim Kurulumuz Derneğimizin bundan sonraki 5 yılda nerede olması, neler yapması konularında çalışmalar yapmaktadır. Bunun sonucunda Derneğimizin Misyon, Vizyon ve Değerleri belirlenmiş, İç Hastalıkları Uzmanı kimliği ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu yazıda çalışmalarımızın bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları ve Yan Dalları Uzman Hekimlerinin Ulusal Derneğidir.

Bu hekimler, yani iç hastalıkları uzmanları, erişkinlerin sağlıklarını koruyan ve hastalıklarının tanısını koyup, tedavisini yapan hekimlerdir.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) olarak MİSYONUMUZ; nitelikli iç hastalıkları ve yan dalları uzman hekimlerinin eğitim ve gelişmesinde ve ülkemizde erişkinlere kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasında liderlik yapmaktır.


TİHUD olarak seçtiğimiz Vizyon/Hedef ise iki şekilde ifade edilmiştir, bunlarda ilki kısa süreli hedefimiz, ikincisi ise daha geniş anlamda ulaşmaya çalışacağımız hedef olarak belirlenmiştir. Buna göre TİHUD’un VİZYONU/ HEDEFİ;

“İç hastalıklarını yeniden canlandırarak, iç hastalıkları uzmanlarına eğitim desteği veren, erişkinlere sağlık hizmeti verilen her basamakta, iç hastalıkları uzmanlarının saygın, takım lideri ve bütünleştirici konuma gelmesini gerçekleştiren bir kurum olmak”,

“İç Hastalıkları ve onun yan dallarına mensup uzmanların üyeleri olduğu, tüm üyelerinin ve toplumun sağlık eğitiminde, erişkinlerin sağlık kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde lider, üyelerinin ve sağlık hizmeti sunduklarının haklarını savunan, ulusal ve uluslararası saygınlığı ve etkileyiciliği belirlenmiş, üyeleri ile ilgili insan gücü planlamasını çözme yolunda katkılarda bulunmuş bir kurum” olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulumuz özellikle iç hastalıklarını yeniden canlandırmak, tanımını ve önemini anlatmak için bir dizi uygulamalara başlamıştır. “VIIIth European Federation of Internal Medicine” toplantısının İstanbul’da olmasını da göz önüne alarak, 21-30 Mayıs 2009 tarihleri arasında görsel ve yazılı media aracılığı ile iç hastalıkları uzmanının kimliği çevresinde toplumu aydınlatıcı bir tanıtım programına başlama kararı almıştır. Bu aydınlatıcı bilgilerin, aynı zamanda hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere tüm toplum üyelerine verilebilecek şekilde broşürleri de hazırlanmıştır. Tüm üyelerimize istedikleri takdirde ulaştırılabilecektir. Bu broşürlerde, İç Hastalıkları doktorunun erişkinlerin doktoru olduğu, bunun için gerekli eğitimi aldığı, hastayı bir bütün olarak gördüğü, hasta, hasta yakını ve tüm erişkinlerle yaşam boyu süren bir beraberliği olduğu, yan dal uzmanlarının da iç hastalıkları uzmanı oldukları gibi bilgiler yer almaktadır. Amacımız iç hastalıkları uzmanlarını diğer hekimlerden farklılaştırmaktır.

Yine bu çalışmalar çerçevesinde İç Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Derneklerinin temsilcileri ile bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda tüm yan dal uzmanlık derneklerinin temsil edildiği bir kurul kurulması, ortak konuların belirlenip, bu konularda çalışmalar yapılması benimsenmiştir.

Bu yıl 30 Eylül-4 Ekim 2009 tarihleri arasında yapılacak 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’nde bu konularda sizleri daha fazla aydınlatacağımızı sanıyoruz.

Unutmayınız,

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, İç Hastalıkları ve Yan Dalları Uzman Hekimlerinin Ulusal Derneğidir.

İç Hastalıkları uzmanı, erişkinlerin doktoru!


Saygılarımızla,

Prof. Dr. H. Erdal Akalın
Yönetim Kurulu Başkanı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanlık dalının, iç hastalıkları uzmanlarına ikinci bir uzmanlık dalı eğitimi olarak kapatılması bilimsel dayanağı olmayan bir karardır. Tıbbın her dalında uzmanlık eğitim sürelerini ve içeriklerini uzun süreler önce halletmiş olan ülkelerde, örneğin Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada gibi, enfeksiyon hastalıkları uzmanlık eğitiminin ön şartı, iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlamış olmaktır.

ABD’deki uygulamalara göre iç hastalıkları uzmanlık eğitimi süresi 36 aydır. Bu sürenin sonunda isteyen iç hastalıkları uzmanı aşağıdaki uzmanlık dallarından birisinde yan dal uzmanlık eğitimi yapabilir. Bu uzmanlık alanları:

  1. İç hastalıkları (internal medicine),
  2. Adölesan hastalıkları (adolescent medicine)
  3. Kardiyoloji (cardiovascular disease)
       a. İleri kalp yetmezliği ve transplant kardiyolojisi (advanced heart failure and transplant cardiology)
       b. Klinik kardiak elektrofizyoloji (clinical cardiac electrophysiology)
       c. Girişimsel kardiyoloji (interventional cardiology)
  4. Yoğun bakım (critical care medicine)
  5. Endokrinoloji, diyabet ve metabolizma (endocrinology, diabetes and metabolism)
  6. Gastroenteroloji (gastroenterology)
       a. Transplant hepatolojisi (transplant hepatology)
  7. Geriatri (geriatric medicine)
  8. Hematoloji (hematology)
  9. Hospis ve paliyatif tıp (hospice and palliative medicine)
  10.Enfeksiyon Hastalıkları (infectious disease)
  11. Tıbbi (medikal) onkoloji (medical oncology)
  12. Nefroloji (nephrology)
  13. Göğüs hastalıkları (pulmonary disease)
       a. Uyku tedavisi (sleep medicine)
  14. Romatoloji (rheumatology)
  15. Spor hekimliği (sports medicine)

Görüldüğü gibi iç hastalıkları uzmanlık dalı eğitimi alan bir hekim 15 yan dalda (alt yan dallarla birlikte toplam 20) ikinci bir eğitim yapabilme hakkına sahiptir.

Avrupa ülkelerinin yaklaşık 8’sinde (Fransa, Avusturya, Finlandiya, İspanya, ve diğerleri) enfeksiyon hastalıkları eğitimi iç hastalıkları uzmanlığı eğitimini tamamlamış hekimlere verilmektedir. Bazı politik baskılara rağmen (European Union of Medical Specialists, UEMS gibi), çoğu Avrupa ülkesi kendi sistemlerini değiştirmemekte veya ülke şartlarına göre değişiklikler yapmaktadır. Avrupa Birliği sağlık hizmeti sunumu ve eğitiminde hiçbir zaman katı ve yaptırıcı kurallar kabul etmemiş ve getirmemiştir. Aldığı kararların hemen hepsi öneri çerçevesinde kalmaktadır.

Bütün bu nedenlerle, daha önceden de olduğu gibi, iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamlamış hekimlerin, enfeksiyon hastalıkları uzmanlık eğitimi alma yolları kapanmamalı, tam tersine, daha kaliteli ve güvenli sağlık ve hasta hizmeti sunmak için, açılmalıdır.

10. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ
15-19 Ekim 2008


Performans sistemi ile ilgili sorunlar

1- Performans değerlendirmesinin muayene edilen hasta sayısına göre yapılması etik değildir. İç hastalıkları kliniklerinde hasta bakılması, diğer branşlarla kıyaslandığında son derece zaman alıcıdır ve klinik beceri gerektirir. Ancak, performans sisteminde dahiliye uzmanları değerlendirdikleri hastalar için sabit poliklinik puanı almaktadırlar. Bu durumda, hastalar için harcadıkları zaman ve klinik becerileri göz ardı edilmekte, verilen hizmetin niteliği dikkate alınmamaktadır.

2- İç hastalıkları uzmanları tarafından verilen hizmetin niteliğini değerlendirecek ölçütler bulunmamaktadır.

3- Hekimlik zor bir meslektir ve tüm hekimlerin sadece aktif olarak çalıştığı süreçte değil emeklilik döneminde de göğsü dik, alnı açık yaşayabilecek kadar para kazanması gereklidir. Peformans sisteminde kazanılan primler emekliliğe yansımamaktadır.

Mecburi hizmet ile ilgili sorunlar

4- Yan dal uzmanlığı da dahil edildiğinde, mecburi hizmetini tamamlamış bir doktor ortalama 40-45 yaşına gelmektedir. Hekimler, iç hastalıkları uzmanı ve yan dal uzmanı oldukları için cezalandırılmaktadır. Oysa, mecburi hizmet herkes için sadece bir defaya mahsus olmalıdır.

5- Öğretim görevlisi olarak üniversitelerde çalışmaya devam edecek uzman hekimler, mecburi hizmetlerini tamamlayarak kurumlarına döndüklerinde ortalama 40-45 yaşlarında olacaklardır. Bu durumda 8-10 yıl sonra üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışacak doktor bulunamayacaktır.

6- Şu anda üniversitelerde çalışmakta olan yan dal uzmanları, çalışmakta oldukları kurumların ihtiyaçları gözetilmeksizin mecburi hizmete gönderilmekte ve bu kurumların bazıları uzman olmadığı için ilgili bölümü kapatmakta, ancak asistan eğitimine devam etmektedir. Bu da eğitim kalitesini düşürmektedir.

Aile hekimliği sistemi ile ilgili sorunlar

7- Aile hekimliği sistemi ile mecburi sevk zinciri işlemeye başladığında dahiliye uzmanlarına başvuracak hasta sayısının azalmasından endişe duyulmaktadır. Sevk zincirinin uygun işlemeyeceği ve dahiliye uzmanının değerlendirmesi gereken hastalara aile hekimleri tarafından tedavi verileceği konusunda kaygılar vardır.

8- Aile hekimliği sisteminde eğitim hastaneleri ve üniversite hastanelerinin yeri net değidir.

Tam gün yasası ile ilgili sorunlar

9- Tam gün yasası ile üniversite hastanelerinde çalışan hocaların, yaşamlarını aynı kalitede devam ettirmek için ortalama günde 40 hasta bakması gerekecektir. Oysa üniversiteler yarının hekimlerini yetiştirmektedir ve bu insanların birinci görevi eğitimdir. Öngörülen koşullarda eğitim olumsuz yönde etkilenecek ve bilimsel yayın sayısı azalacaktır.

10- Doktorlar kamu hastaneleri ve özel hastanelerde çalışmaya mahkum edilmektedir. Oysa isteyenler muayenehane hekimliği de yapabilmelidir.

Diğer sorunlar

11 - Dahiliye polikliniklerinde hekim başına düşen hasta sayısı çok fazladır. Muayene için kısıtlı süresi olan uzman hekimler yeterli bilgi, beceri ve teknik olanaklara rağmen hastaların ihtiyacı olan hizmeti uygun şekilde karşılayamamaktadır.

12- Uzman doktorlar, aslında birinci basamakta çözüm bulabilecek hastalar ile doğrudan karşılaşmaktadır. Bu durum hasta memnuniyetini arttırırken, gerçekten uzman düzeyinde teşhis ve tedavi edilmesi gereken hastalara yeterince vakit ve para ayrılamamasına sebep olmaktadır.

13- Sağlık bakanlığı verilerine göre hekimler 5 yıl öncesine kıyasla daha iyi durumdadır, oysa mevcut sistemde iç hastalıkları uzmanlarının memnuniyeti azalmıştır ve diğer branşlarda da olduğu gibi, hekimlerin memnuniyetini değerlendirecek bir ölçek bulunmamaktadır.

14- Türkiye’de çalışmakta olan iç hastalıkları ve yan dal uzmanlarının kesin sayısı ve dağılımı net olarak bilinmemektedir.

15- Eğitim hastanelerinde uzman statüsünde çalışacak dahiliye doktorlarına ihtiyaç vardır.

16- Bakanlık verilerine göre yoğun bakım yataklarının sayısı arttırılmıştır, ancak yoğun bakım yan dal uzmanlığı olarak onaylanmış değildir.

17- Sağlık hizmetlerinin objektif olarak değerlendirileceği ölçeklere ihtiyaç vardır. Hasta memnuniyeti tek başına belirleyici faktör olmamalıdır. Sağlık sistemindeki değişikliklerin izlenmesi için bu objektif ölçekler evvelin ve sonranın değerlendirmesi için kullanılmalıdır.

18- Ülkemiz koşullarına uygun olarak düzenlenmiş teşhis ve tedavi kılavuzlarına ihtiyaç vardır. Bu kılavuzların sadece hekimlere değil vatandaşlara, geri ödeme kuruluşlarına ve hatta adliyeye bakan yüzü de olmalıdır.

19- Hastanelerde kalitenin arttırılması için bazı yönergeler hazırlanmıştır ve bunlara her gün bir yenisi eklenmektedir. Bu bağlamda her şeyin yazılı olarak belgelenmesi zorunludur. Ancak tıbbi sekreterler başta olmak üzere konuyla ilgili yeterli sayıda personel yoktur. Bu durum her şeyi yapmak zorunda kalan doktorun iş yükünü daha da arttırmaktadır.

20- Son yıllarda görsel ve yazılı basının da olumsuz yönde katkıları ile hekimlerin saygınlığı azalmıştır.

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 18 Kasım 2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulumuz ilk toplantısına görev dağılımı yapmış ve çalışmalarına başlamıştır.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği faaliyete geçtiği günden bu yana ülkemizdeki en büyük hekim topluluğunu temsil etme gayreti içine girmiştir. Bugüne kadar görev yapan yönetim kurullarımız ve başkanları, Sayın Prof. Dr. Dinçer Fırat ve Sayın Prof. Dr. Hasan Yazıcı, derneğin kuruluşunu ve gelişmesini sağlamışlar, bilimsel düzeyi yüksek kongre ve bölgesel toplantıların yerleşmesine öncülük etmişler ve dış etkenlerin üyelerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için mücadele yürütmüşlerdir. Yine bundan önceki yönetim kurullarımızın ileri görüşü ile derneğimiz, Avrupa İç Hastalıkları Dernekleri içinde ilk yeterlilik sınavı veren dernek olmuştur. Bunlar dernek yönetim kurullarımızın imza attığı başarıların sadece bir kısmını içermektedir. Bütün bu katkı ve hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

Yeterlilik Sınav Yürütme Kurulu 2002 yılından bu yana Dernek adına yeterlilik sınavlarını hazırlamakta ve uygulamaktadır. Her yıl verilen bu sınavın hem hazırlanmasında hem de uygulanmasında emeği geçen herkeze şükranlarımızı sunarız. Tüm üyelerimizin bu sınavlara gereken ilgiyi göstermesi en büyük isteğimizdir.

Kuruluş ve gelişme dönemlerini başarı ile tamamlayan derneğimizin bundan sonraki uğraşları da kolay olmayacaktır. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda hem branşımızı, hem de tüm sağlık sektörünü zor günlerin beklediğini hepimiz görmekteyiz. Derneğimiz, üyelerimizin bir bölümünün katılımı ile gerçekleşen “Arama Toplantısı”nda alınan sonuçlardan hangi alanlarda daha fazla uğraş vermemiz gerektiğini saptamaya çalışmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarını daha geniş bir şekilde tüm üyelerimiz ile yakın bir gelecekte paylaşacağız. Çıkan sonuçlar, iç hastalıkları uzmanı kimliği, eğitim programları, yan dal uzmanlıkları ile ilişkiler, kurumsal ve toplumla olan ilişkiler alanlarında ciddi çalışmalar yapmamızın gerekli olduğunu göstermektedir. Bunlara ek olarak etik ve profesyonel değerlerimizin gözden geçirilmesi, hasta bakımını iyileştirme alanında yapılacakların belirlenmesi, kamu ve özel sektörde iç hastalıkları uzmanlarının performans değerlendirmeleri ile ilgili sorunların tartışılması gibi konularda da çalışmalar yapacaktır. Ancak bu çalışmaların başarılı olabilmesi ve ses getirebilmesi için tüm üyelerimizin, sizlerin katkıları gerekmektedir.

2009 yılında da derneğimizin çalışmalarına olan ilginizin ve katkılarınızın devamını umut eder, sizlere sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl dileriz.


Dr. H. Erdal Akalın

Yönetim Kurulu Başkanı

Basın Bültenleri

Sayın Basın Mensupları,

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin toplantısına katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. Derneğimiz, çoğunuzun daha önceden de tanıdığı bir uzmanlık derneğidir. Kısaca hatırlatmak gerekirse, 1995 yılında resmen kurulmuş, bugün 1300 üyesi olan, daha çok üyelerinin eğitimi ile ilgilenen bir dernektir. Kuruluşundan bu yana daha çok iç hastalıkları uzmanları ve iç hastalıkları ile ilgilenen diğer dalların uzmanları arasında önemli bir yeri olmuş, özellikle düzenlediği kongrelerin bilimsel kalitesi ve katılan sayısı ile dikkati çekmiştir.

Son genel kurulumuz sonrasında yönetim kurulumuz yaptığı genişletilmiş toplantılarla derneğimizin bundan sonraki hedefleri ve stratejileri konusunda bazı önemli kararlar almıştır. Bu çalışmalar sırasında iç hastalıkları uzmanı tanımı ve kimliğinde bazı aşınmalar olduğu saptanmış ve bu konunun özellikle ele alınmasına karar verilmiştir. Derneğin bundan sonraki 5 yıllık misyon ve vizyonu yeniden belirlenmiştir.

Bu basın toplantısının amacı; kısa süre içinde yaptığımız çalışmaların sonucu ortaya çıkan yeni misyon ve vizyon tanımlarımız ile iç hastalıkları uzmanı kimliği ve kavramını yeniden canlandırma çabalarımızı sizinle paylaşmaktır.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, iç hastalıkları ve yan dalları uzman hekimlerinin ulusal derneğidir.

Derneğin misyonu; nitelikli iç hastalıkları ve yan dalları uzman hekimlerinin eğitim ve gelişmesinde ve ülkemizde erişkinlere kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulmasında liderlik yapmaktır.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği vizyonunu öncelikle; “İç hastalıklarını yeniden canlandırarak, iç hastalıkları uzmanlarına eğitim desteği veren, erişkinlere sağlık hizmeti verilen her basamakta, iç hastalıkları uzmanlarının saygın, takım lideri ve bütünleştirici konuma gelmesini gerçekleştiren bir kurum olmak”, daha sonra da “İç Hastalıkları ve onun yan dallarına mensup uzmanların üyeleri olduğu, tüm üyelerinin ve toplumun sağlık eğitiminde, erişkinlerin sağlık kalitesinin sürekli iyileştirilmesinde lider, üyelerinin ve sağlık hizmeti sunduklarının haklarını savunan, ulusal ve uluslararası saygınlığı ve etkileyiciliği belirlenmiş, üyeleri ile ilgili insan gücü planlamasını çözme yolunda katkılarda bulunmuş bir kurum olmak”
şeklinde belirlemiştir.

Bu çalışmaların ilk adımında “İç Hastalıkları Uzmanı Kimdir?” kampanyasını başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmadaki amacımız toplumda “iç hastalıkları uzmanı” tanımını daha anlaşılabilir bir hale getirmektir.

İç Hastalıkları Uzmanı, Erişkinlerin Doktoru!” deyimi iç hastalıkları uzmanını gayet güzel anlatmaktadır.

1. İç hastalıkları uzmanları 6-7 yıllık tıp fakültesi eğitiminden sonra, iç hastalıkları uzmanlık öğrencisi, asistan, olarak 4-5 yıl daha eğitim almaktadırlar.
2. Bu eğitim süresinde, uzmanlık öğrencisi, asistan, “iç hastalıkları uzmanlığının yan dalları” olarak tanımlanan (allerji ve immunoloji, endokrinoloji ve metabolizma, gastroenteroloji ve hepatoloji, geriatri, hematoloji, nefroloji, romatoloji, onkoloji ve yoğun bakım) bilim dallarında, bunlara ek olarak kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları ana bilim dallarında eğitilmektedirler.
3. Bu eğitim süresince erişkinlerin (16 yaş ve üzeri) sağlıklı kalmasını sağlamak, özellikle kronik hastalıkların gelişmesini önlemek, sağlık sorunlarının tanısını koymak ve tedavi etmek üzerine eğitim almaktadırlar.
4. İç hastalıkları uzmanı hastayı bir bütün olarak görür.
5. İç hastalıkları uzmanları, en basit ve sık görülen sağlık sorunlarından, en karmaşık ve nadir rastlanılan sağlık sorunlarına kadar tüm erişkin hastalıkları ile başa çıkmada, hem kronik hem de birden fazla hastalığı olan hastalara yönelik hasta hizmetlerinde, tanı konmakta güçlük çekilen hastalıkları anlamada, ameliyat öncesi veya sonrası sorunlar yaşayan hastaların tedavisinde yetkin ve donanımlı doktorlardır.
6. İç hastalıkları uzmanlarına “doktorların doktoru” denmektedir. Çünkü diğer uzman doktorlar sıklıkla konsültasyon, danışma için iç hastalıkları uzmanlarına başvurmaktadırlar.
7. Yan dal uzmanları da birer iç hastalıkları uzmanıdırlar. İç hastalıkları uzmanlık eğitiminden sonra 2-3 yıllık ek bir eğitim alarak, yan dal uzmanı olma hakkı kazanılabilmektedirler.

Tüm dünyada iç hastalıkları uzmanlığı ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar iç hastalıkları uzmanlarının konumlandırılmasından, görev tanımlarına, tanımlandırılmalarından ücretlendirilmelerine kadar uzamaktadır. Son 10-20 yılda özellikle kronik hastalıkların görülme sıklığındaki artış, (Türkiye’de 22 milyon erişkinde bir veya daha fazla kronik hastalık olduğu bildirilmektedir) yan dal uzman sayısının kısıtlı oluşu, bu hastaların sağlık hizmetlerinin koordinasyonundaki büyük sorunlar, iç hastalıkları uzmanlarının önemini yeniden gündeme getirmiştir.

Ülkemizde de bu konunun öneminin bir an önce anlaşılması en büyük dileğimizdir. İç hastalıkları uzmanlarının eğitiminden, dağılımına, görev tanımlarından, konumlandırılmalarına, sağlık sistemindeki yerlerinden, performans değerlendirmelerine kadar tartışılması gereken çok önemli konular vardır. Dernek olarak bu konuların hemen hepsinde çözüm üretici öneriler hazırlama çabaları içindeyiz. En kısa sürede görüşlerimizi paylaşacağız.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği’nin hedefleri arasında, üyelerinin eğitiminde lider olmak önemli konulardan birisidir. Ancak en az bunun kadar önemli bir diğer konu da toplumun sağlık eğitimde lider olma konusudur. “Sağlık okuryazarlığının” tüm dünyada çok önemli bir yer kazandığı bugünlerde, derneğimiz de en kısa sürede “sağlık okuryazarlığı” ve toplumun sağlık eğitimi konularında üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacaktır.

Toplantıya katıldığınız için hepinize tekrar çok teşekkür ederiz.


“İç Hastalıkları Uzmanı, Erişkinlerin Doktoru!”


Dr. H. Erdal Akalın              Dr. Serhat Ünal
Yönetim Kurulu Başkanı       Genel Sekreter

Sayın Basın Mensupları,

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’ne hosgeldiniz. Yoğun bir bilimsel gündemi içeren kongre başarılı bir şekilde sürüyor.

Bu kongrede ağırlıklı olarak tartışılan konular belli ana başlıklar altında toplanabilir:

 1. İç Hastalıkları klinik uygulamalarında yeni gelişmeler,
 2. Acil ve yoğun bakım gerektiren sorunlara yaklaşım,
 3. Kronik hastalıkların yönetimi,
 4. Kanıta dayalı tıp uygulamaları,
 5. Güncel konular.

Ülkemizdeki en büyük uzman hekim grubu olan iç hastalıkları uzmanlarının toplumun sağlık kalitesini iyileştirmek için bilimsel olarak en üst düzeyde kalmaları gerekmektedir. Kongremizin amacı da üyelerimizi ve kongre katılımcılarını mümkün olduğu kadar güncel yeniliklerden haberdar etmek, kanıta dayalı bilgilerle hastalarımıza daha iyi nasıl hizmet verilebileceğini paylaşmaktır. Kongre programı da bu amaçlara ulaşılacak şekilde planlanmıştır.

Tıp son derecede dinamik bir bilim dalıdır. Yeni buluşlar, yeni tanı ve tedavi uygulamaları çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bütün bunları izlemek bile bazan zor olmaktadır. Bu nedenle kongreler, uzmanlık dernekleri üyelerinin bu bilgilere ulaşabilecekleri önemli bir kaynak olmaktadır. Hekimlerin, verdikleri hizmetin kalitesini iyileştirebilmeleri için, sürekli gelişme ve eğitime ihtiyaçları vardır. TIHUD kongresi bu sürekli gelişme ve eğitimin bir parçası olmayı sürdürmektedir.

İç Hastalıkları Uzmanlık Dalı’nın önemli sorunları vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

İç hastalıkları uzmanı kimliği

•Eğitim

•Klinik uygulamalarda farklılığı azaltacak, klinik kaliteyi yükseltecek rehberlerin olmayışı, uygulanmaması

•Performans değerlendirmesi ve ücretlendirme

•Mecburi hizmet

•Tam gün

•Aile hekimliği/doktorluğu ve sevk sorunu

•Yan dal uzmanlıkları ile iletişim eksiklikleri

•Malpraktis/ceza sorunu

•Sağlık harcamalarında kısıtlamalar

•Tükenmişlik sorunu

Bunların hepsine birden değinmek çok zor. Ancak en önemli birkaçının altını çizmekte yarar var.

Tüm tıp eğitiminde olduğu gibi, iç hastalıkları uzmanlık eğitiminde de önemli sorunlar bulunmaktadır. Verilen eğitimin kalitesini ölçmek mümkün olmadığı için, objektif veriler sunmak zordur. Ancak hem eğitimi verenler, hem de alanlar arasında bu konuda önemli sıkıntılar olduğunu ifade edenlerin sayısı azımsanmayacak orandadır.

Sağlık hizmeti kalitesinin ölçümünde de sorunlar var. Kanıta dayalı klinik uygulama rehberlerinin çok az sayıda oluşu, bunların büyük oranda uygulanmaması, kalite kriterlerinin belirlenmemiş olması gibi nedenlerle, verilen sağlık hizmetini objektif olarak ölçmek mümkün değildir.

Performans değerlendirilmesi ve ücretlendirme diğer önemli bir sorundur. Hem değerlendirme kriterlerinin, hem de performans hedeflerinin ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Önemli belirtilmesi gereken konu, performans sisteminin büyük oranda nicelik, yani sayıya dayandırılması tüm dünyada doğru olmadığına inanılan bir konudur. Performans değerlendirilmesi, verilen sağlık hizmetinin kalitesine göre yapılmaktadır. Buna göre performans kriterleri belirlenmekte ve kalite iyileştirme en önemli başarı kriteri olarak kabul edilmektedir.

Nicelik bazlı, sayıya dayanan, hizmet karşılığı ücret prensibini benimsemiş, parça başı ücretlendirme yapan sistemler, hasta güvenliğini tehdit etmekte, sağlık hizmeti kalitesini düşürmekte, hekim-hasta ilişkilerini zora sokmakta ve gereksiz tetkik ve ilaç kullanımına yol açarak sağlık harcamalarını arttırmaktadır.

Üzerinde çalışılan tam gün yasasının da üniversitelerde eğitim, araştırma ve sağlık hizmeti sunumuna olumsuz etkileri olacağına inanıyoruz. Özellikle öngörülen ücretlendirme sisteminin halen uygulanmakta olan performans sistemine benzer olması, endişelerimizi dah da arttırmaktadır. Eğitim ve araştırma hastanelerimizde de eğitimin daha da sorunlu hale geleceği, sağlık hizmeti kalitesinin etkileneceğine inanıyoruz.

Son olarak sağlık harcamalarında kısıtlamalara değinmek istiyoruz. Tüm dünya sağlık harcamalarını belli bir şekilde kontrol etmek üzere yöntem arayışında. Amerika Birleşik Devletleri bir reform yapma hazırlığında, Avrupa Birliği Ülkeleri sağlık harcamalarının bir kısmından kurtulmanın yollarını aramakta, kısıtlamalar getirmeye çalışmakta. Ülkemizde de bu çalışmaların yapılmasını doğal karşılamak durumundayız. Ancak tüm paydaşlarla, sivil toplum örgütleri, uzmanlık dernekleri dahil, tartışmakta yarar olduğu kanısındayız. Bugün tüm dünyanın üzerinde anlaşmaya vardığı önemli konular var, harcamaların niye arttığına dair; hizmet karşılığı ücretlendirme (ülkemizde tüm sağlık sektöründe uygulanan ücretlendirme sistemi), hekimin defansif tıp uygulamasına zorlanması, malpraktis uygulamaları.

Dr. Paul Farmer’ın hayatını anlatan bir kitap var “Dağların Arkasında Dağlar”. Bir Haiti atasözü. Bizler içinde bu deyiş geçerli, “Dağların Arkasında Dağlar Var”, ama aşmak için elimizden gelen herşeyi yapacağız.

İç Hastalıkları Uzmanları, Erişkinlerin Doktoru! Hepinize çok teşekkür ederiz.

Raporlar

Konuyla ilgili bilgilere aşağıdaki dökümanlardan ulaşabilirsiniz.
TİHUD GÖRÜŞLERİ-2006

ÖNEMİ :


İç hastalıkları eğitimi sadece mezuniyet sonrası değil aynı zamanda mezuniyet öncesi dönemde de temel klinik eğitimin verildiği ana eğitim alanıdır. Ayrıca İç Hastalıkları uzmanlığı dışında, diğer dahili tıp uzmanlık öğrencilerinin de temel klinik eğitimi gerçekleştirilmektedir.
İç Hastalıkları Uzmanlık alanı diğer Uzmanlık alanlarından farklı olarak ; multisistem sorunlu , kronik hastalığı olan erişkin ve geriatrik hastaların, ayaktan ve /veya yatarak tanı ve tedavisinin ve izleminin gerçekleştirildiği, Tıbbın en geniş alanını oluşturmaktadır.
Diğer ifadeyle multisistem sorunlu hastaların tek adresi İç Hastalıkları disiplinidir ve İç Hastalıkları uzmanının , koordinatör ve lokomotif görevi vardır. ( EFIM Bşk.)
İç Hastalıkları uzmanı ek olarak diğer disiplinler ile ilgili hastaların konsültasyon ve yönlendirme görevini üstlendirmişlerdir. Hastalık dışında koruyucu hekimlik yaklaşımında da önemli görevleri bulunmaktadır.
Ülkemizde Sağlık hizmetlerinin büyük kısmı İç Hastalıkları uzmanlarınca yürütülmektedir. Yaşam süresinin giderek uzadığı, bu nedenle Geriatrik nüfusun giderek arttığı günümüzde ve gelecekte , İç Hastalıkları Uzmanlarının görev ve sorumlulukları da giderek artmaktadır.

GERÇEKLER ve SORUNLAR :

Ülkemizde sayıca en fazla Uzmana sahip disiplin İç Hastalıkları Uzmanlık alanı olup, > 5500 civarında İç Hastalıkları Uzmanı bulunmaktadır.( Her yıl yaklaşık 350 İç Hastalıkları uzmanı yetişmektedir)

Ülkemizde 44 Tıp Fakültesi, 34 Eğitim Hastanesinde olmak üzere toplam 78 eğitim kurumunda İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi verilmektedir. Bu eğitim birimleri arasında gerçek anlamda işbirliği ve eğitimde standardizasyon bulunmamakta, eğitim ve sağlık hizmeti dengelerinde ciddi farklılıklar bulunmaktadır.

Ülkemiz sathında her yerleşim biriminde, cerrahi dışı sağlık sorunlarının ilk ve tek muhatabı İç Hastalıkları Uzmanıdır. Cerrahi sorunlu hastaların da cerrahiye yönlendirilmesi- tanının oluşması ve cerrahi endikasyonun konulması- ve postoperasyon dönemdeki medikal komplikasyonların tanı ve tedavisi büyük ölçüde İç Hastalıkları uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Poliklinik düzeyinde > 100 hasta /gün, nöbetlerde ise > 500 hastanın medikal ve paramedikal sorunları(sağlık güvencesi sorunu ,ilaç sorunu, hastanede yatak temini..)yine İç Hastalıkları Uzmanlarınca üstlenilmektedir. Bunun yanında dahiliye servisindeki hastaların tanı ve tedavisi, Hastanede konsültasyonların gerçekleştirilmesi, ve nöbetçi olmadığı halde acillere başvuran hastaların dahili sorunları için icapçı hekimlik görevleri yanında, Hastanelerde Sağlık kurullarının daimi üyeliği İç Hastalıkları uzmanlarının üstlendiği görev listesini oluşturmaktadır.

Günümüz tıbbında ; hastalar her organı için bir hekim arayışı içerisindedir. Birden çok sistem sorunlu hastada değişik disiplinler arasında tetkik, tanı ve tedavide örtüşme olmayabilmekte, zaman ve ekonomik kayıpları oluşabilmekte ve acil durumlarda hasta ortada kalabilmektedir.

Çeşitli yönetmelikler ve kararlar ile İç Hastalıkları Uzmanlarının sağlık hizmeti engellenmekte ve üstlenilen yukarıda özetlenen ağır görev ve sorumluluklar gözardı edilerek
İç Hastalıkları Uzmanlarının motivasyonu olumsuz etkilenmektedir. Bu konuda bir çok örnek verilebilir : İç hastalıkları eğitimi sırasında 5 yıl boyunca izlenen kronik böbrek hastalıkları ile ilgili bilgi ve birikim yok sayılarak 2006 sonundan itibaren hemodiyaliz ünitelerinde iç hastalıkları uzmanı çalışamayacaktır. Halen tartışılmakta olan Diyabet merkezleri bir diğer örnektir. Bu kararların Ülkemizde bulunan nefrolog veya endokrinolog sayısı dikkate alındığında Ülkemiz gerçeklerine uymamakta ve farklı yorumlara neden olmaktadır. Ayrıca İç Hastalıkları Uzmanlarının dışlanması nedeniyle de motivasyon azalmasına yol açmaktadır. Bir diğer önemli sorun İç Hastalıkları Uzmanları ; sorumluluğunu üstlendiği hastalara çıkartılan ilaç yönetmelikleri nedeniyle uygun tedaviyi zamanında başlayamamaktadır. Bu durum tıbbi, etik ve hukusal sorunlara yol açmaktadır. Örnek ; ( diyabetik ayak, febril nötropeni, ventilatör ilişkili pnömoni, infektif endokardit..) olgularına uygun antibiyotik başlayamamakta, aynı şekilde astım ilaçları, antidepresan,... ilaçları kullanamamaktadır. Bu örnekler ile “ İç hastalıkları Uzmanı ; İnfeksiyon, Göğüs, Psikiyatri, Nefroloji, Endokrinoloji uzmanları... nezaretinde hekimlik yapabilir “ sonucu oluşmaktadır. Oysa Uzmanlık diplomasınında belirtilen “ İç hastalıkları kliniğini tek başına idare eder” cümlesinin gerçekleşmesini beklemesi İç Hastalıkları Uzmanlarının en doğal hakkıdır.

İç Hastalıkları Uzmanlığında bir diğer sorun da ; İç hastalıklarının bütünlüğünün bozulmasıdır. Göğüs hastalıkları, Kardiyoloji, İnfeksiyon hastalıkları ve Acil Dahiliye, İç Hastalıkları disiplininden ayrı yapılanmayla ; eğitim ve hizmette bölünmeler oluşmuştur. Bu disiplinler ile ilgili eğitim 3-6 aylık rotasyonlar ile uygulanır hale getirilmiştir. Multisistem sorunlu hastaların sağlık sorunlarından birini oluşturan yukarıdaki disiplinler ile ilgili sorunlar birbirinden ayrılamaz parçalardır ve 5 yıllık eğitim süresi boyunca izlenmesi gereken hastalıklar grubunu oluşturmaktadır. ( Örnek ; Diyabetik bir hastadaki hipertansiyon, nefropati, koroner arter hastalığı, diyabetik ayak, pnömoni.., Diyabetik ketoasidoz, hepatik ansefalopati, ventilatöre bağlı hastada pnömoni olgusunda gelişen DIC, ARDS, ATN, sepsis )
İç Hastalıkları Uzmanının koordinatörlüğünde tedavi edilmesi gereken mortalitesi yüksek birden çok sistem sorunlarının, değişik disiplin gözlükleri ile kopuk ve ayrı tedavi yaklaşımı kabul edilemez durumlardır. Oysa bu hastaları 5 yıl boyunca izleyen İç Hastalıkları Uzmanının bilgi ve birikimi doğal olarak üst düzeyde olacaktır.
Bu nedenler ile Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları, İnfeksiyon hastalıkları ve Acil Dahiliye disiplinleri, Pediatri örneğinde olduğu gibi İç Hastalıkları Anadalının içerisinde yer almalı ve bu disiplinler ile ilgili uzmanlık, temel iç hastalıkları eğitiminden sonra gerçekleşmelidir. ( bu yapılanma, eğitim ve hizmet kalitesini artırması yanında, söz konusu disiplinlerin gelecekteki başarısını da yakından ilgilendirmektedir).
( Bir eğitim kurumunda , İç Hastalıklarının yan dallarının ve bunların spesifik dalcıklarla yapılanmaları, İç hastalıkları Anadalı koordinasyonu içerisinde olmak kaydıyla, mutlaka olması gereken akademik yapılanmalardır ve bütünün parçalarını oluşturmaktadır.)

İç Hastalıkları Anadalının bütünlüğü yönünden bakıldığında ; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anadalı içerisinde Romatoloji yan dalının olması uygun değildir. ( SLE hastasının renal yetmezlik, nefrotik sendrom, vaskülite ikincil çeşitli sistem tutulumları örneği veya Behçet Hastalığında ; entero, nöroBehçet kliniği ve vasküler komplikasyonlar varlığı örneklerindeki gibi birçok sistem tutulumunun tek izlem adresi İç Hastalıkları ve Romatoloji bilim dalı olmalıdır.) FTR içerisinde Romatolojik veya Geriatrik Hastalarda Rehabilitasyon yan dalı olarak yer almalıdır. Aynı bakış açısıyla Kan Bankacılığı İç Hastalıkları – Hematoloji Bilimdalının sorumluluğunda olmalıdır.

Bir diğer sorun , İç hastalıkları disiplininin parçalanması girişimleri, Genel dahiliye yaklaşımı ve disiplinini olumsuz etkilemekte ve temel iç hastalıkları eğitimini sağlayacak olan eğitici sayısının azalmasına yol açmaktadır. Sonuçta Genel Dahiliye açısından telafisi mümkün olmayan ciddi bir eğitici sayısında azalma sorununa neden olmaktadır ve gelecekte de bu sorunun boyutu giderek artacaktır. Bu nedenle eğitici sayısındaki yetersizlik sorununun aşılması için, Tüzükte İç Hastalıkları Anadalı içerisine Genel Dahiliye yan dalı yer almalıdır.

Multisistem sorunlu hastaların tek izlem adresi olarak İç Hastalıkları Anabilim dalı olduğuna göre, bu hastaların tıbbi acil durumlarında da İç Hastalıkları Yandalı olan Yoğun Bakım Bilim dalı tek adres olmalıdır. Bu durumlarda da İç hastalıkları uzmanı olan yoğun bakım uzmanları koordinatör konumda olmalıdırlar.

Oluşturulmakta olan Aile hekimliği sistemi içerisinde İç Hastalıkları Uzmanları sevk zincirinin 2. basamağında yer almalı ve Aile hekimlerince sevk edilecek dahili sorunları olan hastalar İç hastalıkları uzmanlarının koordinatörlüğünde işlem görmeleri gereklidir.

İdeal İç Hastalıkları uzmanlık eğitiminin, ancak ve sadece Genel Dahiliye servisi ve genel dahiliye anlayışı ile çalışan poliklinik koşullarında verilmesi kaçınılmazdır. Tıp Fakültelerinin bir kısmında Genel Dahiliye servisi bulunmamakta ve mevcut yataklar spesifik iç hastalıkları-yan dal servisleri şeklinde kopuk ve bağımsız olarak kullanılmaktadır. Bu koşullarda yukarıda değinilen ortamın oluşması ve Temel İç Hastalıkları eğitiminin ideal düzeyde verilmesi olası değildir. Bu nedenle en azından mevcut yatakların > %50 fazlasının genel dahiliye servisi şeklinde yapılandırılması şarttır. ( Böylece bir vizitte İç Hastalıklarına ait değişik disiplin hastaları ve bir hastada mevcut değişik disiplinlere ait multi sistem sorunları tartışılabilecek ve yan dal vizitleri ile bir hastaya değişik yaklaşım ilkeleri aktarılmış olacak ve hastanın tüm sağlık sorunlarına bütüncül yaklaşım eğitimi verilmiş olacaktır. ) Bu nedenler ile İç Hastalıkları eğitimi ( her düzeyde ) ancak Genel Dahiliye anlayışı ile işleyen servis ve poliklinik ortamında verilmesi gerekmektedir. Genel Dahiliye servisinde eğitim ve hizmet işlevinin Genel Dahiliye ve Yan Dalların işbirliği ile yürütülmesi kaçınılmazdır. Bu yapılanma Eğitim Hastanelerinde de benzer olmalı ve Genel Dahiliyeci Şefin koordinatörlüğünde ve yan dal uzmanlarının işbirliği ile eğitim ve hizmet anlayışı yerleştirilmelidir. Yan dallara ait bağımsız servislerin oluşması hizmetin ve eğitimin kopukluğuna yol açacaktır.

Yan dal uzmanlık öğrencilerinin seçimi ve uzmanlık sınavı merkezi (YUS) ile olmalıdır.

YUKARIDA ÖZETLENEN SORUNLARIN GİDERİLMESİ İLE, ÜLKEMİZ GERÇEKLERİNİN DOĞRULTUSUNDA İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİNİN AŞAĞIDAKİ ÖNERİLER DOĞRULTUSUNDA DÜZENLENMESİ ÖNEMLİDİR. ÖNCELİKLİ HEDEF ;

ÜLKEMİZİN GEREKİNİMİ OLAN İÇ HASTALIKLARI UZMANINDA BULUNMASI GEREKEN DONANIMLARIN SAĞLANMASIDIR.

Bu amaçla : (İdeal bir iç hastalıkları eğitiminde olmazsa olmazlar)

1- İç Hastalıkları disiplininin bütünlüğü korunması (Kardiyoloji, Göğüs , İnfeksiyon ,Acil Dahiliye ve Genel Dahiliye yan dalları dahil)- Pediatri Disiplininde olduğu gibi-
2- İç Hastalıkları eğitiminin Genel Dahiliye servis ve poliklinik anlayışının bulunduğu eğitim kurumlarında gerçekleştirilmesi
3- İç hastalıkları eğitimi veren kurumlar arasında (eğitilen ve eğitici düzeyinde ve eğitim içeriğinde tam işbirliği-koordinasyon ) AFİLİYASYON SAĞLANMASI. Afiliyasyon eğitim verenler ve eğiticiler düzeyinde (iki yönlü ) olabilmelidir.
( Eğiticinin haftanın belirli günlerinde bölgedeki diğer eğitim kurumlarında teorik ve pratik eğitim programı ile görev yapması. Böylece yetişmiş beyin gücünün tam verimlilikle kullanılması hedeflenmelidir. Bu yaklaşım eğitim çıtasının yükseltilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.)
4- Yukarıda belirtilen, İç Hastalıkları uzmanlarının motivasyon ve verimliliğini azaltan
yönetmelik ve uygulamalarının yeniden düzenlenmesi ile hak ettiği prestij ve
konumun sağlanması ve İç Hastalıkları Uzmanlığının cazip hale getirilmesi
hedeflenmelidir.
5- İç Hastalıkları eğitiminde en az 5 eğiticinin bulunması koşulu olmalıdır. ( diğer eksikler afiliyasyon sistemi ve rotasyon yolu ile minumuma indirilmelidir )
6- İç Hastalıkları uzmanlarının hastaya ayırması gereken minumum süre, çalışma saatleri,
saptanmalıdır. ( hasta başına en az 20 dakika ayrılmalı ve toplam haftada maksimum 72 saatlik çalışma prensibi örnek olarak belirtilebilir.)
7- Eğitim kurumunda ; bilgisayar, İnternet, kütüphane gibi eğitim alt yapısı eksiği
giderilmelidir.
Bu önlemler ; İç hastalıkları uzmanlık eğitimi – mezuniyet öncesi ve sonrası- yanında, İç Hastalıkları rotasyonuna gelen diğer dahili tıp uzmanlık öğrencilerinin eğitiminin de kalite ve seviyesini artıracaktır. Ayrıca Sağlık ekonomisi ve sağlıkta kalite kavramlarına da önemli katkılar sağlayacaktır.

İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ İÇERİĞİ :

• İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi süresi 5 yıldır.
• İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi için en az 5 eğitici bulunmalıdır.( en az 3 yıllık deneyim )
• İç Hastalıkları Uzmanlık eğitiminin ; Genel dahiliye servisi ve polikliniği ortamında gerçekleştirilmesi şarttır.
• İç Hastalıkları Yan Dalları : Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Nefroloji, Romatoloji, Hemotoloji, Onkoloji, Yoğun Bakım. ( önerilen yan dallar :
Genel Dahiliye, Erişkin Acil, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, İnfeksiyon Hastalıkları)
• İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimi içerisinde ayrıca : Tıbbi Deontoloji ve Etik, Tıbbi istatistik, Epidemiyoloji, Sağlık Ekonomisi ve Sağlıkta Kalite eğitimleri de hedeflenmelidir.
• İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi :
A- Teorik eğitim
B- Beceri ve birikim eğitimi
C- Araştırma ve Akademik formasyon eğitimi içerir.

A- Teorik eğitim içeriği: ( CECİL veya HARRİSON – TextBook of Internal Medicine) içeriğidir.
B- Kazanılması aranan beceriler: Asistan Karnesinde belirtilmiştir )
( Genel anlamda İç Hastalıkları alanında her organ ve hastalık ile ilgili tanısal yaklaşım ve yaşam kurtarma manuplasyonlarını içermektedir)
C- Uzmanlık eğitimi süresince katılacağı Kurs, Seminer, Sertifika, Kongre aktiviteleri, Katılacağı araştırma projesini, Aktif olarak gerçekleştireceği sunum ve literatüre katkısı – Kongre bildirisi , Yurt içi ve Yurt dışı yayın aktiviteleri ifade edilmektedir.
D- Uzmanlık tez çalışması yayın haline getirilmeli ve sunulmalıdır.

İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİNDE EĞİTİM AŞAMALARI:

Tanımlar :

Kıdemsiz ( ilk 6 ay ) – Öykü, Fizik inceleme, Sorun listesi oluşturma ve
Hastaya yaklaşımı planlama eğitimi, Dosya düzenlenmesi,Epikriz yazma
eğitimi ve hastaneye adaptasyon ve Integrasyon dönemi.
Ara Kıdemlilik : Yoğun Bakım, Kardiyoloji, Acil rotasyonlarının tamamlanması dönemi.
Kıdemlilik : Kıdemlilik sınavında başarılı olma koşulu aranır. İç Hastalıkları Anadalını
temsil, Servisin sevk idaresi, Poliklinik hizmeti ve İç Hastalıkları
konsültasyonu görevleri .- Sorunların iredelenme ve
Koordinasyonu , tanı ve tedavi önerisi ve Hastalar ile ilgili kararın oluşturulma
dönemi. Yan Dal rotasyonları devam etmektedir.
Uzmanlık : Tababet Uzmanlık Tüzüğündeki koşulların yerine getirilmesi ile sağlanır.
Tüzükteki tüm rotasyonlar tamamlanmıştır. Asistan karnesinde belirtilen
belirtilen birikim ve uygulamalar tamamlanmıştır.( Tez Çalışmasının
tamamlanması ve Lokal ve Merkezi sınavdan başarılı olma koşulu yerine
getirilmiştir. ) – İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği tarafından gerçekleştirilen
Board Sınavı -

Rotasyonlar ve süreleri :

İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK EĞİTİMİNDE ROTASYON VE ÇALIŞMA SÜRELERİ – TOPLAM 60 AY –
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KIDEMSİZ : – Genel dahiliye servis çalışması – 6 ay

KARDİYOLOJİ
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
ACİL
GÖĞÜS HASTALIKLARI
İNFEKSİYON
ENDOKRİNOLOJİ
GASTROENTEROLOJİ
ROMATOLOJİ
NEFROLOJİ
HEMATOLOJİ
ONKOLOJİ 3 ay x 11 rotasyon = 33 ay

ACİL Kıdemlilik dönemi 3 ay
YOĞUN BAKIM 3 ay

RADYOLOJİ 1 ay
NÖROLOJİ 1 ay
SEÇMELİ (ELEKTİF ) 1 ay


DAHİLİYE SERVİS KIDEMLİLİĞİ 6 ay
DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ VE
KONSÜLTASYONLAR 6 ay

( Yıllık izinler bu sürenin içerisine dağılmıştır. Olağanüstü durumlarda sürelerde eğitim amacını aşmamak kaydıyla 1 aylık değişiklikler olabilir. Seçmeli (elektif) ; kurum dışı veya Yurt dışında yapılabilir)

Asistan Karnesi ( kitapçık şeklinde ekte sunulmuştur)

1- Öğrenci bilgileri
2- Asistan karnesi hakkında açıklamalar
3- Aylık değerlendirme kriterleri
4- BECERİLER :
- kardiyopulmoner resusitasyon
- acil ve elektif entübasyon
- arteriyel kan alma
- idrar sondası takma
- nazogastrik sonda takma
- beslenme tüpü takma
- hasta monitorizasyonu
- kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi
- lomber ponksiyon
- torasentez
- parasentez
- periferik yayma ve boyanması
- IV kemoterapi
- PPD konulması
- Kan kültürü alınması
- Kanama zamanı tayini
- EKG çekilmesi
- Santral venöz kateter takılması
- Mekanik ventilasyon uygulaması
- Karaciğer biyopsisi
- Rektoskopi
- Kİ; demir boyası, özel boyalı preparatların yorumu
- Retikülosit boyası ve değerlendirmesi
- Santrifüj ve pipetleme ile plazma-serum ayrılması
- Torasentez .. materyalinin gram, hücre sayımı
- OGTT ve endokrinolojik testler : LH-RH, TRH, İnsülin toleransı, su kısıtlama testi, dekzamethason supresyon testleri, ACTH uyarı testi,
- Hemodiyaliz işlemi eğitimi
- İdrar sedimenti değerlendirme
- Deri, kas ve deri biyopsisi
- Artrosentez
- Balgam yayması mikroskopik değerlendirme
- Dışkı yayması değerlendirmesi
- BOS değerlendirme
- Akıntı materyalinin değerlendirilmesi
- Tzanck smear
- Uygun örneğin uygun besi yerine ekimi
- Arteriyel kateter takma
- Mini BAL
- S.blakemore tüpü takma
- Kardiyoversiyon, defibrilasyon

Toplantılara katılım :
İzleyici
Konuşmacı
Kongre katılımı
Yayınlanmış makale
Otopsi izini ( gerçekleştirilen otopsi sayısı)     


Yukarıdaki görüşler ve İç Hastalıkları Uzmanlık eğitiminin içeriği : Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğinin düzenlediği, Anabilim Dalı başkanları ve Eğitim Hastaneleri Dahiliye Şeflerinin katıldığı ortak toplantıda onaylanmıştır. Ayrıca İç Hastalıkları Uzmanlık öğrencilerinin görüşleri alınarak hazırlanmıştır.   

Tababet Uzmanlık Tüzüğü-
İç Hastalıkları Uzmanlığı Müfredat Komisiyonu ve
Türk İç Hastalıkları Uzmanlı Derneği adına :

Prof. Dr. Kadir Biberoğlu

Prof. Dr. Serhat Ünal
Prof. Dr. Selahattin Erikçi
Prof. Dr. Fulya Tanyeri
Prof. Dr. Ömer Özbakır
Dr. Mehmet Yıldız
Dr. Ekrem Abaylı
Dr. Murat Duranay
Doç. Dr. Gülay Sain Güven
Dr. Mine Durusu Tanrıöver
Prof. Dr. Olcay Altıntuğ (toplantıya katılamadı)

EK:
1- İç Hastalıkları Uzmanlık eğitiminde kullanılacak olan karne
2- Avrupa İç Hastalıkları Derneği Başkanının İç Hastalıkları Uzmanlığı ile ilgili görüşü
( 2004 yılı İç Hastalıkları kongresi içeriğinde yapılan Türkiye-Avrupa Günlerinden
alınmıştır).

TÜRK İÇ HASTALIKLARI UZMANLIK DERNEĞİ EGE ÇALIŞMA GRUBU:

Kadir Biberoğlu, Sevinç Biberoğlu, Mert Özbakkaloğlu, Oktay Bilgir, Leyla Aslan, Zahit Bolaman, Bülent Yüksel, Gürhan Kadıköylü, samim Hafızoğlu.
Dokuz Eylül Ü. İç Hastalıkları ABD, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes Ü. İç Hastalıkları ABD, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı.

AMAÇ:
Ülkemizde Erişkin immünizasyonun neresinde olduğumuzu araştırma,erişkin immünizasyonunun önemini vurgulamak ve oluşturulacak sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

YÖNTEM:
Ege Bölgesi Eğitim Hastaneleri İç Hastalıkları polikliniklerine başvuran erişkin hastaların; yaş,cins,altta yatan hastalıkları, komorbidite durumları ve aşılanmalarının saptandığı sorgulama yöntemi uygulandı.

BULGULAR:
Kadın:   6020   Yaş ortalaması: 40.03 (18-85)
Erkek:   6215   >65 yaş olgu   : 1531  (%12.5)
Toplam:  12235

Erişkin İmmünizasyonunda temel ilkeler (WHO,CDC,ACIP)
*Toplumda edinilen sık saptanan infeksiyonlar ve inf. etkenleri
*Bu infeksiyonların gelişiminde risk faktörlerini taşıyan bireyler
*Bu infeksiyonların topluma maliyetinin boyutu
*Geçmişte yaşanan pandemilerde ölüm oranları

Aşılanma ile risk faktörlerini taşıyan bireylerde:
-İnfeksiyon sıklığında azalma
-Hastaneye Yatış, gelişebilecek komplikasyonlar ve ölüm oranlarındaki azalma hızları ve maliyet etkinlikleri kanıtlanmıştır.


Olgu

%
Aşı olmayanlar 8902 72.8
Aşı olanlar 3333 27.2
Tetanoz 2788 22.8
Hepatit B 504 4.1
Influenza 547 4.5
Pnömokok 117 1.0


Erişkin İmmünizasyonu ile ilgili gerçekler

- Birleşik Devletlerde her yıl > 60 bin erişkin aşı ile kurtarılabilecek infeksiyonlar ve komplikasyonları nedeniyle ölmektedir.
- Pnömoni ve Influenza 7. en sık ölüm nedenini oluşturmakta ve yaşlı bireylerde bu sıklık 5. sıraya yükselmektedir.
- Influenza sezonunda toplumun %10-20'si infekte olmaktadır ciddi epidemilerde 12 milyar dolar tutarında topluma maliyet getirmektedir.
- 1918 İspanya Influenza pandemisinde BD. de 5 milyon kişi, 1957 Asya gribinde dünyada >21 milyon kişi, 1968 Hong Kong gribinde 68 bin kişi yaşamını yitirmiştir.
- Her yıl BD. de pnömokokal infeksiyonlar nedeniyle 500 bin Pnömoni, 6000 bakterimi, 3300 menenjit olgusu rapor edilmektedir. Her yıl pnömokokal pnömoni nedeniyle 175 bin kişi hastaneye yatırılmaktadır.
- HIV den 100 kez daha infeksiyoz olan Hepatit B virüsü; BD de her yıl 80 bin yeni infeksiyona neden olmakta ve toplam 1-1.25 milyon kronik hepatit B hastası bulunmaktadır. (Hepatit B aşısı ilk anti kanser aşısıdır)
ÜLKEMİZDE HEPATİT B TAŞIYICI SIKLIĞI %10 OLARAK SAPTANMIŞTIR.

Hepatit B

Günümüzde dünyada > 300 milyon hepatit B taşıyıcısı bulunmaktadır. Her yıl 2 milyon kişi bu nedenle yaşamını yitirmektedir.(hepatocelluler karsinom gelişiminden %80 sorumludur). Sağlıklı bireylere kıyasla 200 misli daha sık gelişmektedir.
Pnömokok
- A.otitits media, sinüsit %42
- Toplum kökenli pnömoni %20
- KOAH alevlenme %15 sorumludur.
(pnömoni olgularının 1/3 ü hastanede tedavi edilmektedir !)
- Pnömokok aşısıyla: hastaneye yatış %50, ölüm oranlarında %60 azalma olmaktadır. Koruyuculuk oranı %55-80 dir.
- Fransa'da pnömoninin yıllık maliyeti; 63 milyon dolardır.
-Pnömokokların penisilin ve makrolidlere direnci giderek artmaktadır!

Hastalıklara Göre Aşı Oranları

SONUÇ: (Ege Bölgesi çok merkezli immünizasyon değerlendirme çalışması)
* Ege bölgesinde İç hastalıkları kliniklerine başvuran, aşı endikasyonu bulunan erişkin-geriatrik, kronik hastalıkları bulunan hastalarda: erişkin immünizasyonu oldukça düşüktür.
* Hedeflenen pnömokok ve influenza aşı oranı > %60 iken, Örn.(D.Mellitus olgularında pnömokok aşılanma oranı %0.1, influenza %9.1, KOAH olgularında pnömokok aşılanması %0, influenza %14.9)
* Diğer risk gruplarında da benzer yetersizlik oranları saptanmıştır. Diğer aşılar için de benzer yetersizlik veri söz konusudur.
* Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, bu çalışmanın ülkemizin diğer bölgelerini de içerecek şekilde araştırılmasını destekleme kararı almıştır.

ÖNERİ: HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA

* Sağlık bakanlığı, YÖK, Türk Tabibleri Birliği, Uzmanlık Dernekleri, sivil toplum örgütleri, medya ve tüm eğitim kurumlarının desteği ile meslektaşlarımızın başarılı uygulamaları ile hedeflenen aşılanma oranları yakalanacaktır.

* İzmir huzurevi sakinlerine, Başkent Üni., Dokuz Eylül Üni. onkoloji ve hemodiyaliz hastalarına yaklaşık 1000 adet aşı desteği sağlayan S. Pasteur yetkililerine teşekkür ederiz.

Kaynaklar:
-National Coalition for Adult Immunization.Bethesta 2002
-http://www.nfid.org
-ACIP-Advisory Committee on Immunization Practice. http://www.cdc.gov
-Update: Influenza Vaccine supply and recommendations for prioritization during the 2005-2006 Influenza season.Centers for disease Control and prevention (CDC)
-Morbidity Mortality Weekly Report 200; 54 (34): 850
-Guidelines from IDSA 1997; 25: 782
-Barlett, Mundy. NEJM 1995; 333:1616
-Nichol K. Vaccine 1999; 17: 91
-Hoban DJ. CID 2001; 15:suppl 2-81

İÇ HASTALIKLARI EĞİTİMİ ÇALIŞMA KOMİSYONU ÖNERİ RAPORU

İç Hastalıklarının Değerinin Artırılması

 • İç hastalıkları Uzmanlığı kendi içerisinde bilimsel sınırları olan bir uzmanlık alanıdır. Ancak ülkemizde İç Hastalıkları Uzmanlarının kendi uzmanlık bilgi alanlarının dışında da her çeşit hastaya bakması istenmektedir (Örneğin Nöroloji, Dermatoloji, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji Uzmanı vb. dalların olmadığı yerlerde ilgili hastalara İç Hastalıkları Uzmanlarının bakmasının istenmesi). İç Hastalıkları Uzmanları diğer uzmanlık alanlarının atanmadığı yerlere atanmakta ve bilim dalları ile ilgisiz her yerde görevlendirilmektedirler. İç hastalıkları uzmanları tek başına bir uzman olarak çalıştıkları, çalışma şartlarının uygun olmadığı, tüm bilim dalları ile ilişkili hastalara bakacak şekilde bir düşünce ile çok küçük hastanelerde çalıştırılmamalıdır. Cerrahi hastalar ve nörolojinin bakım hastaları (aspirasyon pnömonili muskuler distrofili hasta, SVO hastası), palyatif bakım hastaları Genel Dahiliye servislerine yatırılmakta ve uzmanlık eğitiminin ve alanının dışında hastaları takip etmeleri istenmekte, zorunda bırakılmaktadır. Diğer branşlar İç Hastalıkları Uzmanlık bilim dallarından üstün olmayıp, eşit haklara sahip olmaları gerekmektedir. İç Hastalıkları Uzmanlığı diğer branşların bakmak istemediği hastalardan sorumlu bir uzmanlık alanı değil kendi içerisinde bilimsel sınırları olan bir uzmanlık alanıdır.
 • Tüm bu olumsuzların yanında İç Hastalıkları Uzmanları kendi bilim dallarını ilgilendiren birçok ilacı dahi reçete edememektedirler. Bu durum asistanların ve uzmanların ilaç yazamadıkları konulara ilgilerinin azalmasına neden olmakta ve günlük pratiklerinde zorluk yaşamalarına neden olmaktadır. İç Hastalıkları uzmanları izledikleri her hastanın sorumluları olup hasta için gerekli ilaçları kanıta dayalı bir şekilde reçeteleyebilmelidirler.
  • Örnek olarak İç Hastalıkları Uzmanları yeni oral antikoagülanlar, bazı diyabet ilaçları (özellikle ultra uzun etkili insülinler ve GLP-1 analogları), statinlerin yüksek dozları, antidepresanlar, intravenöz immunglobulin, bazı bisfofonatlar (zolendronik asit vb), bazı antibiyotikler (özellikle yatan hastalarda) gibi ilaçları yazamamaktadır ancak bu ilaçları kullananan hastalar İç Hastalıkları Uzmanları tarafından takip edilmektedir. Ülkemizde her ilçede ve hatta her ilde dahi bu ilaçları yazabilen yandal uzmanları bulunmamakta olup bu durum hastaları almaları gereken ilaçlardan mahrum etmekte ve tedavilerinin eksik kalmasına yol açmakta, komplikasyonların gelişmesine yol açabilmektedir.
  • Bunun yanında İç Hastalıkları Uzmanları bilim alanı ile ilgili girişimsel işlemleri de yapabilmelidir.

 

 • Öte yandan MHRS randevu sayıları kısıtlanmalıdır. İdeal bir dahiliye muayenesi 45 dakikadır. Dolayısıyla bir hasta hem kontrolde hem ilk muayenesinde en az 20 dakika görülebilmeli, bu nedenle bir dahiliye uzmanı günde en fazla 25 hasta, eğitici olan öğretim üyeleri en fazla 10 hasta, araştırma görevlileri en fazla 15 hasta bakmalıdırlar. Aksi takdirde yan dal yükleri de artmakta, defansif tıp uygulamaları (fazla, gereksiz tetkik), malpraktis riski artmaktadır.
 • Hem iç hastalıkları uzmanlık eğitimi sonrası hem de yan dal uzmanlık eğitimi sonrası zorunlu hizmet olmamalı, yan dal eğitimi sonrası zorunlu hizmet kaldırılmalıdır.
 • İç hastalıkları tüm yan dalları ile bir bütündür. Yan dal yapmamış İç Hastalıkları Uzmanlarının akademik olarak çalışmakta olduğu Genel Dahiliye Bilim dalları İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminde bütüncül bakış açısının sağlanması amacıyla en önemli yeri tutmaktadır.
 • Akademik yerinin yanında ülkemizde ki sağlık sisteminin en güçlü ve önemli yürütücüleri de -yandal yapmamış- İç Hastalıkları Uzmanlarıdır.
 • Gerek maddi kazanç olarak daha geride olmaları, iş imkanlarının daha kısıtlı olması gerekse kariyer açısından özendirici rol modellerinin olmaması nedeniyle Genel Dahiliye tercih edilmemektedir. Genel Dahiliyeci İç Hastalıkları Uzmanları aile hekimliği, hatta pratisyen hekimlik gibi görülmektedir. Bir aile hekimi hastayı direkt olarak hematoloji bölümüne yönlendirebilmekte olup bu durumun mutlak önüne geçilmeli ve bu hastaların ilk olarak İç Hastalıkları Bölümü tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Hem İç Hastalıkları Uzmanlık eğitiminin hem de ülkemizdeki sağlık sisteminin temel taşı olmaları nedeniyle Genel Dahiliye Bilim Dallarının ve akademisyen kadrolarının arttırılması gerekmektedir. Bunun yanında Genel Dahiliye Bilim Dalları da diğer yandal uzmanlık dalları gibi yandal sınavı ile girilebilen ve dahiliyeci eğitici/akademisyen olma imkanının sağlandığı bilim dalları olmalıdır.

 

Uzmanlık Eğitimi Süresi ve İçeriği

 • Mevcut eğitim süresi (4 yıl) özellikle COVID-19 pandemisi nedeniyle kesintiye uğramış ve yeterli eğitim alınamadan araştırma görevlilerinin mezun olmasına yol açmıştır. Ancak asistanlık süresinin 5 yıl olmasının da dezavantajları bulunmaktadır. Bu durum iç hastalıkları bölümlerinin tercih edilmemesine neden olabilir. Dört yıl olarak devam etmesi, ancak 6 aya kadar izin verilen uzatma süresinin, sadece pandemi ile sınırlı olmayacak şekilde 1 yıla kadar arttırılması uygundur.
 • 4 yıllık asistanlık eğitimi sürecinde bütüncül bakış açısının sağlanması ve iç hastalıkları uzmanının temel niteliklerine ulaşılabilmesi için her asistanın en az 12 ay Genel Dahiliye Bilim Dalları içerisinde servis/polikliniklerde kalmaları sağlanmalı, gerekirse denetlenmelidir.
 • Genel Dahiliye Bilim Dallarına ait yataklar her ana bilim dalında şart koşulmuştur ancak yatak sayısı net değildir. Mümkünse yatakların tümünün genel dahiliye yatağı olması, bu sağlanamıyor ise yatakların en az %25’inin genel dahiliye yatağı olması sağlanmalıdır. Genel dahiliye ve yan dal hastalarının tümünün bu yataklara öncelikli eğitim hedefi gözetilerek adil bir şekilde yatırılması, genel dahiliye uzmanı eğiticilerin (öğretim üyesi) istihdam edilerek bu servislerde konsultan olarak çalışması eğitim standardizasyonu, temel bilgilerin bütüncül bakış açısı ile öğretilmesi açısından daha uygun olacaktır.
 • TUKMOS müfredatlarında bazı branşlarda eğitim verilebilmesi için net yatak sayıları verilmektedir. Bazı branşlarda bu sayı verilmediğinden hastanelerde yatak paylaşımları sorunlu olmaktadır. Ancak her hastanenin farklı yatak sayıları mevcuttur. Yatak sayısı kavramının kaldırılması, bunun yerine yeterli hasta çeşitliliğinin sağlanması ifadesinin yer alması uygundur.
 • Asistan kadro sayılarının azlığı da/çokluğu da uygun eğitimin verilebilmesini güçleştirmelidir. Mevcut hali ile asistan hekim sayıları çok fazladır. TUK talep edilen sayılardan daha fazla sayıda kadro açabilmektedir. Bunun kontrolü zor olmakta ve asistanlar az sayıda yatan hasta takip etmektedirler. Bu durum asistan eğitimi için olumsuz bir faktördür. Mevcut hali ile asistan kadro sayıları kısıtlanmalıdır veya her yıl özellikle yatak/poliklinik sayıları göz önüne alınarak İç Hastalıkları Anabilim dalları tarafından talep edilen sayıda açılmalıdır.
 • İç hastalıkları hekimleri akut-kronik hastalara bakabilen hekimlerdir. Ancak acil tıp anabilim dallarının açılması akut/acil hasta takibini olumsuz etkilemiştir. Genel Dahiliye Bilim Dalları olarak veya akut tıp (acute medicine) gibi bir branş kurularak acilde hasta bakılabilir. Acil Tıp hekimlerinin gelişi güzel hasta yatırmaları, sevki gereken hastaların acil tıp yerine ilgili branşlar tarafından yapılma zorunluluğu eğitim açısından da hasta güvenliği açısından da uygun değildir ve poliklinikte görülen karmaşık hastaların yatışını engellemektedir. Hastalar hep acilden yattığı için polikliniklerden hasta yatırılamamaktadır. Acil Anabilim Dallarının bu şekilde kontrolsüz hasta yatırma yetkileri kaldırılmalıdır. Acil servislerin içerisine Dahiliye servisleri (Acil Dahiliye Gözlem Üniteleri) açılmalıdır. Böylece yan dal takip hastaları da yatırılır. Acil hasta eğitiminde eksiklik ve sorunlar rotasyon ile değil, bizzat acil serviste yer alarak çözülebilir.
 • TUKMOS içerisinde yer alan diğer rotasyon hedefleri de uygulanmamaktadır. Kardiyoloji, radyoloji rotasyonlarında yeterli eğitim alınmamakta, radyoloji bir dinlenme dönemi olarak değerlendirilmekte, kardiyolojide ise asistanlarımıza eğitim verilmeden çömez asistan olarak görev verilmektedir. Bunun için rotasyon hedefleri bir liste (check-list) olarak asistana verilmeli, rotasyon sonunda geri bildirim alınarak üst makamlara (dekanlık, TUK) iletilmelidir. Radyoloji rotasyonunda temel ultrason, BT ve MR değerlendirme eğitimi verilmelidir.
 • Garantör hastane uygulaması kaldırılmalıdır. İç Hastalıkları Anabilim Dalı içerisinde dahi tüm yan dal bölümleri bulunmayan hastanelerde asistanlar rotasyon adı altında başka hastanelere gönderilmemeli ve nöbet tutmamalıdırlar.
 • Yoğun bakım yan dal eğitimi verilebilen bir klinikte en az 2 ay yoğun bakım rotasyonu olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun pratikte yürütülmesi mümkün değildir. Örneğin, Bursa’da 300 kadar asistan için sadece 1 yoğun bakım eğitim programı mevcuttur. İç hastalıkları yoğun bakım eğiticilerinin sayısının artması ve tüm yoğun bakım yan dal programlarında yer almaları sağlanana kadar “rotasyonun yoğun bakım yan dal eğitimi veren bir klinikte olma” şartı kaldırılmalıdır. Yoğun bakım uzmanı olan kliniklerde uzmanlara eğitim verme yetkisi verilmeli veya bu da yoksa mevcut 3. Basamak bir yoğun bakımda rotasyon yapması yeterli sayılmalıdır.
 • İdeal olarak kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hastalıklarının tekrar iç hastalıklarının yan dalı olması için girişimler yapılmalıdır.
 • Eğitim saatleri öğlen arası yapılmaktadır. Bunun yerine haftanın bir yarım günü eğitim saati olmalıdır. Özellikle Eğitim Araştırma Hastanelerinde (EAH) MHRS randevuları buna göre düzenlenmelidir.
 • Asistanlık eğitiminin 2. yılı sonunda yeterlilik sınavı standart olarak her merkezde yapılabilir ve bu sınavlar dernek tarafından ortak (örneğin yılda 2 kez) merkezi sistem ile yapılabilir. Bu sınav sonucuna göre kıdemli asistan olabilirler.
 • Uzmanlık sınavına girmeden önce TİHUD tarafından yapılan board sınavına girmek zorunlu tutulabilir.
 • Karnesi olmayan anabilim dalları için TİHUD web tabanlı bir karne örneği oluşturabilir. Karneler düzenli tutulmalı ve denetlenmelidir.
 • Asistanlık süresince en az 1 makale yazılması şart konulabilir. Bunun için de TİHUD tarafından düzenli araştırma ve yayın yapma eğitimi verilmelidir.
 • EAH ile üniversite hastaneleri arasında çok fazla uygulama farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıkların azaltılması standardizasyonun sağlanması gerekmektedir.
 • İç Hastalıkları eğitim programlarının akreditasyonu olmalı ve TİHUD tarafından oluşturulan bir ekip tarafından denetlenmelidir.
 • Nöbet ertesi izin teşvik edilmelidir. Nöbet sonrası izin kullanıldığı takdirde nöbet ücreti azalmaktadır. Nöbet ücretleri artırılmalıdır. Nöbet ücreti ödemesinde üst sınır uygulaması kaldırılmalıdır.
 • Dünyada mezuniyet öncesi tıp eğitiminde ve iç hastalıkları eğitim müfredatında yer alan POCUS (point of care ultrasound ve ekokardiyografi) TİHUD tarafından sürekli eğitimlerle geliştirilmelidir. Genel dahiliye uzmanları arasında bir eğitici grubu oluşturularak bundan sonraki eğitimler bu eğiticiler tarafından devam ettirilir. Yatan hastalarda işlemlerin güvenli yapılması, kritik hastanın erken tanınması, servislerde yatan hastaların ultrasonlarının hemen yapılamaması gibi nedenlerle bu eğitim bir gerekliliktir.
 • Nöroloji, dermatoloji, palyatif bakım, yara bakımı, nütrisyon, iletişim becerileri gibi konularda da dernek bünyesinde düzenli eğitimler yapılmalıdır. En önemlisi de girişimsel işlemlere (hava yolu, damar yolu, resüsitasyon, vs.) yönelik kurslar düzenlenmelidir.
 •  

Diğer

 • Performans geliri maaştan yüksek olmamalı toplam gelirin %20’isini oluşturmalı, maaşlar artırılmalıdır.
 • Tüm asistanlar hastane ortalamasından performans almalıdırlar, performans gelirinin azalmaması için yan dallar rotasyona asistan istememektedirler. Üniversite ve EAH arasında hatta 2 EAH arasında olan ciddi maaş farklılıkları nedeniyle asistanlar maaşın yüksek olduğu hastaneleri tercih etmektedirler. Asistan bir bölen olarak değerlendirilmemelidir. Asistan maaşları yeterli ama ülke genelinde aynı olmalıdır.
 • Sözleşmeli uzman kavramı nedeniyle bazı kurumlarda uzmanlar öğretim üyesinden çok ciddi yüksek maaş alabilmektedir. Öte yandan örneğin Türkiye genelinde tüm acil tıp uzmanları sözleşmeli statüde çalışırken iç hastalıkları uzmanlarının bazıları sözleşmeli statüde çalışmaktadır. Bu adaletsizlikler çözüme kavuşmalıdır.
 • Ülkemizde gelecekte uygulanması gerekli gürlen “hospitalist” kavramı (yatan hasta doktorluğu) avantaj ve dezavantajları ile tartışılmıştır.

12.02.2022

KOMİSYONU ÜYELERİ

Arzu Topeli İskit (moderatör)

Hacettepe Üniv.

atopeli@hacettepe.edu.tr

Zeynep Zehra Gümüş (raportör)

Katip Çelebi

zeynepzehrag@gmail.com

Oğuz Abdullah UYAROĞLU

Hacettepe Üniv.

oguzuyaroglu@hotmail.com

Defne Altıntaş

Ankara Üniv.

defne98hac@yahoo.com

Ayhan Hilmi Çekin

Antalya EAH

ayhancekin@hotmail.com

Nihal Gökmen

Ege Üniv.

enihalmete@yahoo.com.tr

Hakan Özer

Konya Meram Tıp Fakültesi

hakanozer724@gmail.com

Gül Gürsoy

Ankara EAH SBÜ

gulgursoyyener@yahoo.com

Esra Ataoğlu

İstanbul SBÜ

eataoglu@gmail.com

Işıl Bavunoğlu

Cerrahpaşa Tıp

isilbavunoglu@gmail.com

Nizameddin Koca

Bursa EAH

nkoca@yahoo.com

Altuğ Şenol

Isparta Üniv.

senolaltug@gmail.com

Fatih Demirkan

Dokuz Eylül Üniv.

fatih.demirkan@deu.edu.tr

Can Hüzmeli

Hatay EAH

chuzmeli@hotmail.com

İbrahim Karayaylalı

Çukurova Üniv.

ibrahimk42@gmail.com

Cem Şahin

Muğla Üniv.

cemsahindr@hotmail.com

Erkan Şengül

Kocaeli EAH

dr.erkansengul@hotmail.com

Murat Aladağ

Malatya Turgut Özal Üniv.

murataladag@hotmail.com

Fatih Özçiçek

Erzincan BYÜ

fozcicek@hotmail.com

 

 

PERFORMANS KOMİSYONU ÖNERİ RAPORU

Ülkemizde uygulanan performans sisteminin getirdiği olumsuz durumlardan en çok etkilenen branşlardan birisi “İç Hastalıkları Uzmanlığı” dır. Tıbbi uygulamaların temelini oluşturan iç hastalıkları uzmanlığı her hastane için temel ve ana branş olma özelliğine sahiptir. Acil servislerin hasta akışının olduğu temel alan iç hastalıkları servisleridir. Sağlık kurulu, pre-operatif konsültasyonlar gibi hastane işleyişinde lokomotif olan görevler yine iç hastalıkları uzmanları tarafından üstlenir. Ancak olay puanlama ve performans uygulamasına geldiğinde bu önemli rolün karşılığının olmadığı görülmektedir.

İç hastalıklarının temel uygulama alanı servis vizitleri ve poliklinikte hasta muayenesidir. Cerrahi branşlardaki ameliyathane ve ameliyatın karşılığı iç hastalıklarında servis ve serviste yatan hasta vizitleridir. Mevcut performans sisteminde bunun karşılığı sadece 30 puandır. Aynı şekilde poliklinikte hasta muayene puanı iç hastalıkları uzmanları için oldukça düşüktür ve 30 hasta bakıldıktan sonra daha da düşmektedir.

Aynı hekim on gün içinde kontrol muayenesi yaptığında  ise puan alınamamaktadır. İç Hastalıkları pratiğinde kontrol muayeneleri bazen ilk muayeneden daha fazla zaman ve emek alan muayeneler olabilmektedir. Konsültasyon işlemleri komplike hastalar için diğer branşlardan görüş alınması esasına dayalı bir uygulamadır. Ancak rutin hasta muayenesinden daha komplike olan bu işlemlerin puanı rutin muayeneden de düşüktür.

En temel düzenleme olarak iç hastalıkları servisine özel olacak şekilde vizit, muayene ve konsültasyon puanlarının hak ettiği yere yükseltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca poliklinik hasta muayenesinde komorbidite arttıkça o hasta için muayene puanının  arttırılmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Aynı hekimin on gün içinde kontrol muayenesinin de bir karşılığı olmalıdır.

Eğitim-Araştırma Hastanelerinde (EAH) iç hastalıkları kliniklerindeki yüksek asistan sayısı performansta bir bölen oluşturmaktadır. EAH’de asistanların klinik böleni olmaması, ortalamadan performans verilmesi bir çözüm olabilir.

İç Hastalıkları Uzmanlığı pratiğinde yapılan bazı işlemlerin puan karşılığı bulunmamaktadır. Özellikle diyabetli hastaların tedavi planlanması, rapor çıkarılması ve eğitimi  bunların arasındadır. Onkolojide kemoterapi planlaması puanlandırılırken iç hastalıklarında hastalara tedavi planlanıp rapor çıkarılmasının puan karşılığı bulunmamaktadır. Ayrıca kan gazı, EKG yorumlanması, ilaç raporu çıkarılması, monitörizasyon, sigara bıraktırma, KOAH’lı hasta eğitimi gibi işlemlerin puan karşılığı mevcut değildir. Bunun dışında idrar sondası, feding sonda, nazogastrik sonda, parasentez, torasentez gibi işlemlerin puanlarının arttırılaması iyileştirici eylemler olabilir.

            İç Hastalıkları Uzmanları mevcut performans sisteminde diğer branşlardaki meslektaşlarına oranla daha fazla iş yüküne sahip olmasına rağmen diğer branşlarda olduğu gibi verilen emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar.

12.02.2022

KOMİSYON ÜYELERİ

Prof. Dr. Mine Adaş – Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi

Doç. Dr. Aslı Kılavuz – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Hanife Usta Atmaca – İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Selçuk Yaylacı – Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uz. Dr. Ali Turhan – İzmir Tıp Fakültesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uz. Dr. Yasin İzgi – Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yayınlar