Haberler & Duyurular

TTB'nden Duyuruları


Resmi büyütmek için tıklayınız.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 7. ULUSAL KONGRESİ

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 7. Ulusal Kongresi 19-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirilecektir.

Kongre Programı ve detaylı bilgi için www.saglikcalisanisagligi.org


Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜRKİYE'DE BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNİN DURUMU: SORUNLAR, ÖNERİLER

Türk Tabipleri Birliği tarafından 26 Nisan 2019 Cuma günü Ankara'da Prof. Dr. Muzaffer ESKİOCAK'ın sunumuyla "Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler" konulu konferans düzenlenecektir.

Türkiye'de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler Konferansı:

Tarihi: 26 Nisan 2019
Saati: 18.00
Yeri: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Toplantı Salonu GMK Bulvarış Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara

Konferans afişi için tıklayınız.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA RADYASYON GÜVENLİĞİ - SKOPİ SEMPOZYUMU

Türk Tabipleri Birliği (SÇS Çalışma Grubu ve UDEK) tarafından 21 Ekim 2018 Pazar günü-İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner toplantı salonunda katılımın ücretsiz olduğu "Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - SKOPİ Sempozyumu" düzenlenecektir.

Detaylar için:
www.saglikcalisanisagligi.org
www.ttb.org.tr/udek

Resmi büyütmek için tıklayınız.

BASIN AÇIKLAMASI
"SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN"

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 17 Temmuz Salı günü bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Bir süre yoğun bakımda tedavi görmek zorunda kalan meslektaşımıza geçmiş olsun diyoruz.

Tüm çabalarımıza rağmen, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdelen'in öldürülmeleri ve nice başka saldırılar ile gelinen noktada sağlıkta şiddet sağlık hizmet sunumunun hemen tüm aşamalarında yaygın ve ciddi bir sorun haline dönüştü. Sağlık kuruluşlarında her gün ortalama 30 şiddet vakası yaşanmaktadır. Özellikle acil servisler şiddetin kol gezdiği, sağlık çalışanlarının kendilerini emniyette hissedemedikleri, sağlık hizmetini güvenli ortamlarda veremedikleri yerler haline geldi. Bu sorun, bir yandan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının can güvenliğini tehdit etmekte, öte yandan sağlık hizmetini aksatmakta ve engellemektedir. Bu durum; sürdürülebilir, kabul edilebilir, katlanılabilir değildir!

Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği'nin defalarca dile getirdiği sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkarılarak şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasalaşmasını bir kez daha talep ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği Türk Ceza Kanunu'na aşağıdaki maddenin eklenmesini önermektedir:

"Kamunun Sağlığına karşı suçlar:

Sağlık hizmetini Engelleme:
  1. Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  2. Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır."
Sağlık kuruluşlarında meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için caydırıcı ve önleyici gerçekçi önlemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin kamuoyunun dikkatlerine sunuyoruz. Saygılarımızla.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Üyesi Uzmanlık Dernekleri

Adli Tıp Uzmanları Derneği
Akademik Geriatri Derneği
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği
Çocuk Nefroloji Derneği
Çocuk Romatoloji Derneği
Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrosis Derneği
Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
Endokrin Cerrahisi Derneği
Endokrinolojide Diyalog Derneği
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Gelişimsel Pediatri Derneği
Geriatri ve Gerontoloji Derneği
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Havacılık Tıbbi Derneği
Hemaferezis Derneği
İşyeri Hekimleri Derneği
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derneği
Palyatif Bakım Derneği
Patoloji Dernekleri Federasyonu
Pediatrik Üroloji Derneği
Pratisyen Hekimlik Derneği
Rejyonel Anestezi Derneği
Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği
Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
Tıbbi Genetik Derneği
Tıbbi Ultrasonografi Derneği
Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği
Türk Algoloji Derneği
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
Türk Androloji Derneği
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
Türk Biyokimya Derneği
Türk Cerrahi Derneği
Türk Çocuk Ürolojisi Derneği
Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Türk Ekoloji ve Hidro-Klimatoloji Derneği
Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
Türk Farmakoloji Derneği
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Geriatri Derneği
Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk Hematoloji Derneği
Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
Türk İmmünoloji Derneği
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
Türk Kaplıca ve Tıbbi Balneoloji Derneği
Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türk Manyetik Rezonans Derneği
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Türk Nefroloji Derneği
Türk Neonatoloji Derneği
Türk Nöroloji Derneği
Türk Nöroradyoloji Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türk Omurga Derneği
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
Türk Pediatri Kurumu Derneği
Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği
Türk Perinatoloji Derneği
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Türk Radyoloji Derneği
Türk Rinoloji Derneği
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
Türk Toraks Derneği
Türk Üroloji Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Türkiye Nükleer Tıp Derneği
Türkiye Parazitoloji Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türkiye Spor Hekimleri Derneği
Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Uluslararası Yeni Ürologlar Derneği
Ürolojik Cerrahi Derneği


Resmi büyütmek için tıklayınız.

"SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN"
BASIN AÇIKLAMALARINA KATILIM DAVETİ

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 1530/2018 Sayılı 19.07.2018 Tarihli yazısında "Tüm engelleme çabalarımıza rağmen hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddet sürüyor. Son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD asistanı Dr. Bahattin Ahmet Yalçın nöbeti sırasında hastasıyla ilgilenirken saldırıya uğramış ve vahşice darp edilmiştir.

Can güvenliği sorunu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelmiştir. Yöneticilerin bu sorunu çözmeye yönelik hiçbir ciddi çalışma yapmadığı görülmektedir." denilmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, olaya kamuoyunun dikkatini çekmek ve sağlıkta şiddete karşı verdiğimiz mücadelede kamuoyunun desteğini sağlamak amacı ile tüm hekimleri 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 12.30'da çalıştıkları hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının bahçelerinde buluşmaya çağırmaktadır.

Bu bilginin üyelerinize duyurulmasında desteğinizi bekler, göstereceğiniz işbirliği için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

Dr. Gülriz Erişgen
TTB UDEK Genel Sekreteri

XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

XXIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı TTB-UDEK tarafından Ankara Tabip Odası'nın ev sahipliğinde 9 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecektir.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 1963/2017 Sayılı 20.11.2017 Tarihli "Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı" ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

PDF dosyasını indermek için tıklayınız.

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 1794/2017 Sayılı 30.10.2017 Tarihli "Kelepçeli ve/veya Kolluk Gücünün Yanında Muayene" ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Doç. TDr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Bağlantı: http://www.ttb.org.tr/sil/abis0118.pdf

Resmi büyütmek için tıklayınız.

"TIPTA UZMANLIK YETERLİK BELGELERİNİN
DOÇENTLİK SINAV VE ATAMA SÜREÇLERİNDE KULLANIMI"

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 73112577-2141 Sayılı "Doçentlik Sınavı ve Unvanı Süreci hk." konulu yazısı ile doçentlik atama sürecinde yapılacak değişikliklerle ilgili üniversite ve öğretim üyelerinden görüş istenmektedir.

Doçentlik sınavı ve atama süreçlerinde meslek örgütü tıpta uzmanlık dernekleri tıpta uzmanlık yeterlik kurullarımız tarafından verilen Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgeleri'nin varlığı ve değeri hakkında görüş bildirilmesi, özellikle tıp yaşamımız boyunca sürekli mesleki gelişimin öneminin vurgulanması, bu belgelerin doçentlik atama süreçlerinde kullanımının önerilmesi nitelikli sağlık hizmeti sunumunda ortak çabamıza somut katkı sunacaktır.

Doç. TDr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri


Resmi büyütmek için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği tarafından süreklilik içinde yürütülecek olan Bilirkişilik Temel Eğitimlerinin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Detaylar için http://www.ttb.org.tr

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi 21-22 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirilecektir.

Kongre Programı ve detaylı bilgi için www.saglikcalisanisagligi.org


Resmi büyütmek için tıklayınız.

Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 1907/2016 Sayılı 20.12.2016 Tarihli "Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük" Konulu Etkinlik ile ilgili yazısına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri


Bağlantı: www.ttb.org.tr/sil/abis0125.zip


Resmi büyütmek için tıklayınız.

TEGED "Ulusal Tıp eğitimi Sempozyumu 2017"

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği (TEGED) tarafından 15-17 Mart 2017 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun teması "Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme" olarak belirlenmiştir.

Sempozyumda, ölçme değerlendirme ile ilgili genel kavramların ve ilkelerin uluslararası bir konuk tarafından ele alınacağı bir oturumun yanısıra, gelişim sınavları, klinik eğitimde öğrenci performansının değerlendirilmesi, tıpta uzmanlık sınavı, hekimlik becerileri ve değerleri alanında değerlendirme, tıpta uzmanlık eğitimi süreci ve sonrasında değerlendirme başlıklarındaki oturumlar, bildiri ve poster oturumları ve kurslar ile güncel gelişmelerin, araştırmaların ve deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Sempozyum ile ilgili bilgilere http://kongre.teged.org/UTES2017 adresinden erişebilirsinız.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel SekreteriResmi büyütmek için tıklayınız.

Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve
Sağlık Temiz Hava Sempozyumu

Hava kirliliği hem dış ortamda hem iç ortamda ölüm ve kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olmaktadır. Evlerde ısınma amacıyla kömür, odun, kuru bitki kök ve dalları ve tezek yakılmasının neden olduğu ev içi hava kirliliğine bağlı olarak dünyada her yıl 4.3 milyon kişi hayatını kaybetmektedir.

Hava kirliliği ve iklim değişikliklerinin neden olduğu hastalıklara multidisipliner yaklaşmak önemlidir. Ancak ne yazık ki iç ve dış ortam hava kirliliği, yakın zamana kadar Türkiye’deki tıpta uzmanlık derneklerinin stratejik öncelikli alanı haline gelememiştir. Yakın zaman içerisinde Türkiye’de 80 tane daha yeni kömürlü termik santrali yapılmasının hedeflendiği dikkate alındığında; hava kirliliği konusunda çalan tehlike çanlarını duymak ve konu hakkında çözüm önerileri geliştirmek her zamankinden daha acil hayati bir öncelik kazanmıştır. Bu bağlamda tedavi edici sağlık hizmetleri yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerini de önceleyen Türk Tabipleri Birliği, hava kirliliği konusunda tabip odaları ve uzmanlık derneklerinde farkındalık yaratıp konuya dikkat çekmek amacıyla TTB-UDEK çatısı altında Türk Toraks Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ile birlikte konuyu tartışmaya açmış ve yapılan tartışmalar sonucunda hava kirliliği ve iklim değişikliği ile ilgili bir sempozyum yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle hepinizi, uzmanlık dernekleri ve tabip odalarının hava kirliliği ve iklim değişikliğinin sağlık etkileri konusunda farkındalıklarını arttırarak konu hakkında nitelikli savunuculuk politikası geliştirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek sempozyuma davet ediyoruz.

Sempozyum 15 Ekim 2016 tarihinde İstanbul’da tarihi, bir o kadar da mimarisi ile ünlü Salt Galata binasında olacaktır ve sonrasında müze gezisi yapılacaktır.

Sempozyuma katılım ücretsizdir ve TTB kredisi ile kredilendirilecektir.

Sağlık açısından böylesi önemli bir konu için yapılacak toplantıya tabip odanızdan bir yönetim kurulu üyesinin ve varsa çevre /halk sağlığı komisyonlarından birer kişinin katılımının sağlanması önemlidir. Ayrıca üyelerinize duyurusu ve katılım konusunda katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr. M. Sezai Berber
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Sempozyumun 1. Duyurusu ve afişini için tıklayınız.

Not: Katılım durumunuzu en geç 5 Ekim 2016 tarihine kadar iletmenizi rica ederiz.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilgi Derlemesi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 27.11.2015 Tarihli, 1723/2015 Sayılı TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu’na ilettiği "Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası" hakkındaki yazıya aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Yazıda Türk Tabipleri Birliği’nin sigorta şirketleri ile yapacağı görüşmelerde yararlanacağı aşağıdaki başlıklarda bilgiye gereksinim duyulduğu belirtilmektedir:

-Mesleki sorumluluk sigortasının aksadığı, iyileştirilmesi gereken yönler,

-Mesleki sorumluluk sigortasında yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriniz,

-Mesleki sorumluluk sigortasından yararlanan meslektaşımızın olup olmadığı, olduysa buna ilişkin ayrıntılı bilgi,

-Mesleki sorumluluk sigortasından yararlanmak isteyen ancak herhangi bir sebeple talebi reddedilen meslektaşımızın olup olmadığı, olduysa buna ilişkin ayrıntılı bilgi,

-Mesleki sorumluluk sigortasından yararlanmak için başvuran ancak talebi henüz değerlendirme aşamasında olan meslektaşımızın olup olmadığına ilişkin olarak bilgi.

İstenen bilgilerin derlenmesi ve en geç 21.12.2015 Pazartesi gününe kadar udek@ttb.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB-UDEK Genel Sekreteri

Erişim: http://www.ttb.org.tr/sil/abis0162.pdf

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi 24-25 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirilecektir.

Kongre Programı için tıklayınız.


Resmi büyütmek için tıklayınız.

Değerli meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Asgari Ücret Tarifesi adıyla anılan hekimlik uygulamalarına ait işlem listesini, TTB-HUV (TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı) adıyla revize ederek 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle uygulamaya geçirmiştir. Bu tarihten itibaren özel sağlık sigortalarından TTB-HUV konusunda hekimlerimize gönderilen mektuplar sonrası TTB Özel Hekimlik Kolu'na ulaşan sorular, belirsizlikleri gidermek için tarafımızdan aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı doğurmuştur.

Bugüne kadar kullanılan TTB Asgari Ücret Tarifesi, en son 2008 yılında bir kitapçık halinde yayınlanmış ve o günden bu güne dek revizyon görmemiştir. Bu süre içinde pek çok yeni işlemin uygulamaya girmesi nedeniyle, 2008 listesi artık ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Sık sık hastalarımızdan, sigorta şirketlerinden, özel sağlık kuruluşlarından, hekimlerimizden 2008 Asgari Ücret Listesi içerisinde yer almayan tıbbi işlemlere dair yöneltilen sorular uzmanlık derneklerimizle iletişim kurularak cevaplanmaya çalışılmıştır. Ancak verilen bu yanıtlar elektronik ortamda bulunmadığı için ortak kullanıma açılamamıştır. TTB-HUV, içerik olarak mevcut ihtiyacı gidermek üzere, TTB 2008 Asgari Ücret Tarifesi kitabının, Birliğimizde zaman içinde oluşan bilgi birikimleri ile uzmanlık derneklerinin öneriler doğrultusunda zenginleştirilerek güncellenmiş bir halidir. TTB-HUV'un içeriğindeki kapsamlı revizyonların yanı sıra getirmiş olduğu bir diğer yenilik ise, kitapçık olarak basılarak değil, elektronik ortamda kullanılan bir uygulama olmasıdır. TTB-HUV'un online uygulama olması önemli bir kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra zaman içerisinde gerekli görülen revizyonların belli periyodik aralıklarla ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmesine de imkan vermektedir. TTB-HUV, TTB'nin tüm uzmanlık derneklerinden aldığı güçle, 4 yılı aşkın bir sürede çok yoğun emek harcanarak hazırlanmış olup, günümüz hekimlik uygulamalarına dair tüm ihtiyaçlara cevap vermeye çalışmaktadır ve başka bir alternatifi mevcut değildir. Kuşkusuz yeni liste hastalarımızın hak ettikleri güncel tedavi yaklaşımlarını da içermektedir. TTB'nin sahip olduğu bu olanak zaman içinde, tıbbi gelişmeler paralelinde daha da güncellenip geliştirilecek bir yapıdadır.

TTB, yukarıda gerekçelerini ve gelişimini kısaca özetlediğimiz hekimlik uygulamaları ücret tarifesine yönelik çalışmalarını Eylül 2014 itibariyle tamamlayarak yeni listesi olan TTB-HUV Tarifesi'ni abonelerine erişilebilir hale getirmiştir. Çalışmalarının hazırlık aşamasında son bir yıl içerisinde özel sağlık sektöründeki ilgili kurumları bir araya getiren bir dizi toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda özel sağlık sigorta şirketlerinin, özel sağlık kuruluşlarının, bankaların ilgili sandıklarının, uzmanlık derneklerinin, TTB Merkez Konseyi ve özel hekimlik kolunun temsilcileri olarak bir araya gelinmiş TTB-HUV listesindeki birimler ile uygulanacak katsayılar hakkında görüş ve öneriler alınmıştır. 1 Ekim 2014 itibariyle uygulamaya konulması planlanan TTB-HUV listesinin yürürlüğü taraflardan gelen talepler doğrultusunda iki kez (önce 1 Kasım 2014'e, daha sonra da 1 Ocak 2015'e) ertelenmiştir. Son olarak 5 Aralık 2014'de Ankara'da yapılan TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısında özel sağlık sigortaları yetkilileri, özellikle bazı branşların listelerindeki belli müdahalelerin birimlerindeki yüksek artışların kendilerine toplamda %4 civarında ek bir yük getireceğini belirtmişlerdir. Sigorta şirketleri ortak görüş olarak, ek maliyeti düzeltecek düzenlemelerin hızla yapılmasını, bunun yanı sıra altyapıları tamamlanıncaya kadar geçişin tekrar ertelenmesini talep etmişlerdir. TTB tarafından çalışmalar sırasında daha önceden belirlenen, özellikle bazı uzmanlık alanlarına ve onların bazı işlemlerin birimlerine yönelik düzenlemeler, ilgili uzmanlık derneklerinin de oluru ve işbirliğiyle, yeniden yapılarak 31 Aralık 2014 öncesi tamamlanmıştır. Hali hazırda 2 kez ertelenmiş olan TTB-HUV'un tekrar ertelenmesi uygun bulunmayarak, 01 Ocak 2015 itibariyle yürürlüğe girdiği duyurulmuştur.

TTB-HUV'a geçiş konusunda yukarıda yaşanan sürece rağmen, bazı özel sigorta şirketleri kimi itirazlarını gerekçe göstererek, mevcut 2014 (gerçekte 2008) listesiyle uygulamaya devam edeceklerini belirtmişlerdir. Bir özel sağlık şirketi de, 2008 TTB Asgari Ücret Tarifesi ile çalışmaya devam etmek amacıyla, hekimlere ek protokol imzalatmak istemiştir.

TTB'nin tüm iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen, kimi özel sigorta şirketlerinin hastalarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine erişimini engelleyebilecek, hekimlerimizde hak kaybı doğurabilecek bu nevi dayatmaları kabul edilemez. Yaşamakta olduğumuz geçiş sürecinde, bazı sigorta şirketlerinin takındığı uzlaşmaz tutum karşısında hekimlerimizin dikkatli davranmaları, hastaları ve kendileri açısından hak mağduriyeti yaratabilecek bir ek protokol imzalamamaları uygun olacaktır. Ayrıca, sigorta şirketlerinin 2008 TTB Asgari Ücret Tarifesiyle çalışmaya devam edilmesine yönelik yazılarına cevaben, meslektaşlarımız tarafından aşağıdaki örneğe benzer içerikte bir yazının sağlık sigortalarına gönderilmesi uygun olacaktır.

Mesleğimizi ve emeğimizin değerini koruma, yurttaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti verme yolunda daha iyi bir yıl olmasını dileriz.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu

https://www.ttb.org.tr

Resmi büyütmek için tıklayınız.

ANKARA TABİP ODASI ÖYKÜ YARIŞMASI

Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının, öyküleme ve anlatı yeteneğini geliştirmek ve buradan dile katkı sunmak amacıyla "Ankara Tabip Odası Öykü Yarışması" düzenlenmiştir.

Son Başvuru tarihi 31 Ocak 2015'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

http://ato.org.tr

Resmi büyütmek için tıklayınız.

“25 Haziran 2014 tarihli ve 29041 sayılı İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğe göre etik kurullarda görev alan sağlık meslek mensubu üyelerin iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında temel eğitimi almaları gerekmektedir.

Bu eğitim için tanımlanmış süre Yönetmeliğin yayımından itibaren 9 ay olup, bu süre sonunda eğitimini alamayanların üyeliği düşecektir.

Türkiye Biyoetik Derneği bu eğitim gereksinimini karşılamak üzere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca onaylanan, 1.5 günlük sertifikalı bir klinik araştırma eğitimi planlamıştır. 13-14 Aralık 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Morfoloji Kampüsü, Sarı Salon'da yapılacak olan etkinlik 40 kişi ile sınırlıdır.”

Detaylı bilgi için tıklayınız.

http://www.biyoetik.org.tr

Resmi büyütmek için tıklayınız.

“Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz”

Bildiğiniz gibi 2015 yılı bütçe görüşmeleri TBMM’de başladı. Bu süreçte başta özlük haklarındaki kayıplarımız olmak üzere ele alınmasını istediğimiz sorunlarımız var.

Türk Tabipleri Birliği olarak alandaki meslektaşlarımızın taleplerini görünür kılacak bir dizi faaliyetler yapacağız. Bu kapsamda eğitim ve araştırma hastanelerinde öne çıkan sorunları ve talepleri dile getirdiğimiz ekli dilekçeyi meslektaşlarımızın imzalarına açıyoruz. Topladığımız imzaları bir basın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı’na teslim edeceğiz. Ayrıca milletvekilleriyle görüşmeler yaparak bütçe görüşmelerinde dikkate alınması için çaba sarfedeceğiz.

Ekli dilekçeyi en geç 5 Aralık 2014 tarihine kadar elektronik olarak imzalamanız çabalarımıza güç katacaktır.

Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği

Elektronik Dilekçe için tıklayınız...

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Bildiğiniz gibi Kamu Hastane Birliği (KHB) yöneticileri karneyle çalışıyor ve Sağlık Bakanlığı tarafından dönemsel karne veriliyor.

Bizler de sağlık çalışanları olarak KHB’lere kendi değerlendirmemizi yapıp her bir KHB’ye karne vereceğiz.

Karne değerlendirme işlemine güvenle katılabilirsiniz, hiçbir suç yanı yok, tümüyle yasal. Ayrıca zaten değerlendirme formunu doldurmak için kimlik bilgileri istenmiyor. Form sayfası ile aranızdaki bağlantı SSL güvenlik sertifikası ile şifrelenmektedir ve hiç bir IP adresi kaydedilmemektedir. Karne değerlendirmesi 1 Aralık 2014 tarihine kadar açık olacaktır. Aralık ayı içinde kamuoyuyla paylaşılacak, ayrıca Genel Sekreterlere de ulaştırılacak.

İlgili bölümleri işaretleyerek öncelikle mesleğinizi ve içinde çalıştığınız KHB’yi seçeceksiniz, hastane seçimi yapılmayacak. Sonrasında değerlendirme formunu doldurup “gönder” kısmına tıklayarak not verme işleminizi bitireceksiniz. Değerlendirmenizi son bir yıldaki gelişmelere dair yapacaksınız.

İlginiz için teşekkürler.
Türk Tabipleri Birliği

Karne değerlendirmesi için tıklayınız...

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Değerli Meslektaşımız, Kısa bir süre önce tabip odalarımız aracılığıyla yaptığımız çağrıyı, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde bir kez daha yapmak durumundayız.

Ülkemizde ya da yakın çevremizde pek seyrek de olmayarak doğal afetler ya da insan eliyle gerçekleştirilen felaketler nedeniyle çok sayıda insan toplu olarak sağlık hizmetine (başta cerrahi branşlarda olmak üzere her hekime) gereksinim duyuyor. Bu sağlık hizmetini verecek ekibin en önemli unsuru bizleriz. Felaket bölgesindeki meslektaşlarımıza omuz vermek, hasta ve yaralılara gereksindikleri sağlık hizmetini hızla sağlamak üzere sizi olağandışı durumlarda ihtiyaç duyulan yerlerde görev almaya davet ediyoruz. Bu gönüllü çaba daha az ölüm, daha az sakatlık, daha çok HAYAT için gerekli.

TTB'nin Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti (ODSH) gönüllüsü olmak için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

Form için tıklayınız...

Resmi büyütmek için tıklayınız.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te 16/8/2014 tarihinde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler arasında eş durumu mazeretine dayalı atanmanın kurallarını yeniden düzenleyen bir madde de bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20 ve 21. maddelerinde düzenlenen eş durumu mazeretine bağlı olarak atama ve yer değiştirme kuralları, eşi kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerin eş durumu mazeretinden yararlanabilmesini bütünüyle engellemektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 21. maddesinde, eşi kamu görevlisi olmayan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş çalışanlarının eş durumu mazeretinden yararlanmasına olanak tanınmış iken, tabip ve uzman tabipler “stratejik personel” olarak tanımlanarak bu hak onlara verilmemiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikte eşi “Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,” ataması yapılabilir hükmü getirilmiştir. Bu hüküm bütün Devlet memurları için geçerlidir. Stratejik personel tanımlamasıyla tabip ve uzman tabiplerin farklı bir kurala tabi tutulmaları, bu hüküm karşısında mümkün olamayacaktır.

Diğer yandan, Yönetmelik’teki, “en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir” hükmüyle, engellilik durumu da atama ve yer değiştirmede dikkate alınan bir ölçüt haline getirilmiştir.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararıyla çıkartılmaktadır. İstisnalar haricinde, bütün kamu kurumları ve kamu görevlileri bakımından geçerlidir. Bu bakımdan bütün kamu kurumları bu Yönetmelik kurallarına uygun işlem yapacakları gibi, özel yönetmeliklerinde bu Yönetmelik kurallarına aykırı hükümleri de altı ay içinde değiştireceklerdir. Ancak, bu değişiklik beklenmeden, durumu genel Yönetmelikteki yer değiştirme suretiyle atama kurallarına uyan çalışanların taleplerinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

Söz konusu değerlendirme sonunda olumsuz karar verilmesi halinde, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açılarak işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilebilir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

16 Ağustos 2014 Tarihli ve 29090 Sayılı Resmî Gazete için tıklayınız...

"Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi" anketine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Anket için tıklayınız.

XIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayının duyurusuna ve programına http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/XIX_tuek.pdf adresinden ulaşılabilmektedir.
Çalışma grubu konunun önem ve acil olaması nedeniyle 27 Ekim 2013 tarihinde "Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar" başlığı altında bir çalıştay düzenlemiş bulunmaktadır.
detaylar için tıklayınız.
29 Haziran 2013 Cumartesi günü Türk Tabipleri Birliği 63. Büyük Kongresi gerçekleştirilecektir.
detaylar için tıklayınız.
Dünya Tabipleri Birliği'nden Mektup Var...
Mektuba aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/dtb-3845.html

Saygılarımızla
TTB-UDEK Yürütme Kurulu
Günün anlamı; YORUMSUZ !

Ancak, bugün nedeniyle, usta şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın sizin de çok iyi bildiğinizi düşündüğümüz anlamlı dizelerini paylaşmak istiyoruz:


MEMLEKET İSTERİM

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

C.S.TARANCI

Saygılarımızla
TTB-UDEK Yürütme Kurulu
Kimyasal Silahlar: Gösteri Kontrol Ajanları
Yayın yılı:2011
TTB ve Uzmanlık Dernekleri

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/bibergazi.pdf
Özel Hekimlik Kolu’nun düzenlediği “Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık / Güvenlik Koşulları” anketine katılmak için TIKLAYINIZ.. (http://www.ttb.org.tr/ohk)
ohk anket afisi.jpg
1- Emekli hekim ücretleri acilen iki katına çıkarılmalıdır.

2- Hekimler arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, hekimlik uygulamalarını değersizleştiren ve hastaları “puan”a dönüştüren mevcut “performansa göre ücretlendirme” sisteminden ivedi olarak vazgeçilmelidir. Kamuda çalışan hekimlerin ücretleri, Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı “Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda önerildiği şekilde iş güvenceli tek bir işte çalışarak insanca yaşamaya, mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir. Daha önceki Tam Gün uygulamaları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan hekimlerin eski görevlerine dönebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

3- Sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan öneri doğrultusunda Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklik yapılmalıdır.

4- Hekimleri ve sağlık çalışanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmeli; Alo 184 Sabim Hattı’nın faaliyetleri öncelikle durdurulmalı ve akıbeti sağlık çalışanlarının örgütleriyle birlikte değerlendirilmelidir.

5- Hekimlerin hastalarına yeterli süreyi ayırabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmalı, kamuda ve özel sektörde hekimlere yirmi dakikadan daha kısa süre içerisinde hasta randevusu verilmemelidir.

6- Birinci basamakta çalışan hekimler arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmeli, kurum hekimlerinin özlük hakları ivedi olarak artırılmalı; aile hekimleri iş güvencesine kavuşturulmalıdır.

7- Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerinde Türk Tabipleri Birliği taraf olarak kabul edilmeli; işten çıkarmalar Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği’nin iznine bağlı olmalıdır. Hekimlerin diplomalarına dayalı açabildikleri ayakta sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının “lisans” adı altında hekim dışı kişilerce açılabilmesine imkan verilmemelidir. Hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan her türlü uygulamadan vazgeçilmelidir.

8- İşyeri hekimliğini taşeronlaştıran; işyeri hekimlerinin eğitimini yetkin olmayan özel sektör girişimlerine açan, atama ve ücretlerin belirlenmesinde Türk Tabipleri Birliği’nin yetkilerini yok eden uygulamalar ivedi olarak durdurulmalıdır.

9- Hekimlerin mesleki, kişisel ve ailevi yaşamını olumsuz etkileyen başta ve öncelikle mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler olmak üzere çalışma yaşamındaki anti demokratik uygulamalar kaldırılmalıdır.

10- Başta asistan hekimler olmak üzere bütün hekimlerin nöbet ertesi izin hakkı istisnasız olarak uygulanmalı; 40 saatlik haftalık çalışma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Normal poliklinik hizmetleri için vardiyalı çalışma uygulamaları kaldırılmalıdır.

11- Kamu sağlık kurumlarında sözleşmeli, döner sermayeden sözleşmeli, vekil, taşeron işçisi adı altında her tür güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmeli; taşeron şirket çalışanları da içinde olmak üzere sağlık çalışanlarının tamamı devlet memuru statüsüne kavuşturulmalıdır.

12- Ülkemizde sağlık insan gücünün planlanması ilgili tarafların katılımıyla bilimsel olarak yapılmalı, insan gücünün yetiştirilmesi sırasında tıp eğitiminde niteliği yok sayan uygulamalara ivedi olarak son verilmeli; mevcut tıp fakültelerinin öğretim elemanı, donanım vb. eksiklikleri giderilmeli; tıp fakültelerine kapasitelerinin üzerinde öğrenci alımına ivedi olarak son verilmelidir. Tıp fakülteleri hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalıdır.

13- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve yurttaşların sağlık hakkını engellemenin yanı sıra hekimlerin mesleki ve klinik bağımsızlığını yok eden bütün kısıtlamalar kaldırılmalı; hekimlerin tedaviyi düzenlemesine yönelik bütün düzenlemelerin, Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Dernekleri’nin katılımı ve bilimsel çalışmalarına dayalı yapılması sağlanmalıdır.

14- Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ
Anayasa Mahkemesi, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nin bazı hükümlerini iptal etti.

İlgili habere http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/maddeler-3624.html adresinden ulaşabilirsiniz.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu
TTB-Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi 16-17 Kasım'da Ankara'da yapılacaktır
TTB-Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi.jpg
TTB tarafından hazırlanmış bir döküman hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz:
ŞİDDETLE BAŞA ÇIKMAK

Hazırlığa http://www.ttb.org.tr/siddet/images/stories/file/siddetbr_13.pdf adresinden ulaşılabilir.

Saygılarımızla
TTB-UDEK Yürütme Kurulu
TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu 22.12.2012 tarihinde İzmir’de yapıldı. Altı farklı konuda sürdürülen çalışma gruplarına TTB-UDEK üyesi derneklerin temsilcisi katıldı.

Aşağıdaki konularda sürdürülmüş çalışma grupları raporlarına;
www.ttb.org.tr/udek/
www.ttb.org.tr/udek/index.php?option=com_content&view=article&id=406:calisma&catid=91:grup-llar2
adreslerinden ulaşabilirsiniz.

1.Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu
2.Etik Çalışma Grubu
3.STE/SMG Çalışma Grubu
4.Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu
5.İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu
6.ATUB Çalışma Grubu


TTB-UDEK Yürütme Kurulu
Değerli meslektaşımız,

Öğretim üyelerine, üniversite emekçilerine ve öğrencilere uygulanan baskı ve yıldırma politikaları, üniversitelerde gericilikle birlikte çığ gibi büyüdü. Yeni YÖK taslağı ise özelleştirme, üniversiteleri doğrudan sermayeye bağlama, akademisyenlerin iş güvencesi ve akademik özerkliğini yok etme planlarını dışa vurdu. ODTÜ'de yaşananlar ise herşeye rağmen üniversitelerdeki direncin kırılamadığını gösterdi.

Aşağıda isimleri bulunan çağrıcı kurumlar 12 Ocak 2013 Cumartesi günü üniversitelerdeki baskı, yıldırma, YÖK Yasa Taslağı ve son dönemde ODTÜ özelinde cereyan eden akademiyi kişiliksizleştirme çabalarına karşı merkezi bir "akademisyen yürüyüşü ve basın açıklaması" düzenliyor.

Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde 12.30'da başlayacak olan yürüyüş Sakarya Meydanı'nda basın açıklaması ve halka bildiri dağıtılmasıyla son bulacaktır.

Türk Tabipler birliği olarak, üniversitenin direncini bir kez daha göstermek için tüm akademisyen üyelerimizi yürüyüş ve basın açıklamasına destek vermeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla.
TTB Merkez Konseyi

Çağrıcı Kurumlar:
Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği · Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği · Başka Hacettepe Yok İnisiyatifi · Ege Öğretim Elemanları Derneği · Hatay Üniversite Öğretim Elemanları Derneği · Isparta Öğretim Üyeleri Derneği · Mülkiyeliler Birliği Derneği · ODTÜ Mezunları Derneği · Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği · Trakya Üniversite Öğretim Elemanları Derneği · Üniversite Konseyleri Derneği · Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği

www.ttb.org.tr/index.php/Guncel/yok-3547.html
XVIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, TTB-UDEK tarafından, İzmir Tabip Odası işbirliği ve ev sahipliğinde 22-23 Aralık 2012 tarihlerinde İzmir’de düzenlenmiştir. Kurultaya TTB-UDEK üyesi derneklerin ve tabip odalarının 206 temsilcisi katılmıştır.

Kurultay sonuç bildirgesine; bu adresten ulaşılabilmektedir.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu
Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu’nun alana özgü sorunları tartışacağı “Özel Hekimlik Çalıştayı” 19 - 20 Ocak 2013 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır.

Çalıştay’da ele alınacak konular;

- Hekimlerin serbest meslek hakkı, yaşananlar ve geleceği; serbest meslek hakkı kavramı, muayenehane süreci, tıp merkezi ve poliklinikler, planlama

- Özel sağlık sektöründe hekimlerin çalışma koşulları; çalışma biçimleri, iş güvencesi, sözleşme, ücretlendirme, hak ediş/performans, mesleki tehlike ve riskler

- Özel sektörde çalışma alan sorunları; kadro, yan dal uzmanlığı, birden fazla ilde çalışma

- Hekimleri nasıl bir gelecek bekliyor ve örgütlenme / CEO yönetiminde sağlık sistemi

-Özel sağlık sektörüne özgü poster/bildiri çalışmaları.

Saygılarımızla
Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Çalıştay afişi.pdf
Çalıştay programı.pdf
Petrol Ofisi (PO) hekimlere özel çıkarttığı TTB logolu Pozitif Kart ile PO istasyonlarında pompada %3 indirim uygulamaktadır. Bu bilgi bütün meslektaşlarımıza TTB aracılığı ile geçmiş dönemde iletilmiştir. TTB üyelerimiz diledikleri takdirde PO Pozitif Kartlarlarını alabilmek için ttb@ttb.org.tr adresine e-posta atabilirler, ya da tabip odalarına doğrudan başvurabilirler.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu
Sayın Başkan,

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası koordinatörlüğünde ilgili meslek örgütleri ile birlikte Bitkisel Ürün ve Sağlık: Bilimsel Çerçeve ve Etik Açısından Yaklaşım başlıklı bir rapor hazırladı.

Rapor kapsamında başlıca bitkisel ürünler konusunda dünyada ve Türkiye’de kullanılan tanımlamaların derlenmesi ve değerlendirilmesi, dünyada ve ülkemizde bu ürünlerin kullanım sıklıklarının ortaya konulması, kullanımı etkileyen dinamiklerin tartışılması, mesleki, etik, hukuksal, toplumsal sorumlulukların çerçevesinin çizilmesi amaçlandı. Rapor 02.10.2012 tarihinde medya aracılığı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Rapora http://www.ttb.org.tr/kutuphane/bitkisel.pdf adresinden ulaşabilirsiniz:

Üyelerinizle paylaşabilmenizi dileriz.

Saygılarımızla,
TTB-UDEK Yürütme Kurulu
TTB-UDEK ve TTB-UDEK-AGUH tarafından 13-14 Ekim 2012 tarihlerinde GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK OLARAK Mesleki Geleceği Planlama ve Akademik Destek, Liderlik Programları-Düzey 2 etkinliği TTB Merkez Yerleşkesinde düzenlenmektedir.

Afiş ve Program TTB UDEK web sayfasında yerini almıştır.
http://www.ttb.org.tr/udek/images/stories/file/duzey2.pdf

Programı genç meslektaşlarla buluşmak-paylaşmak adına son derece önemsiyoruz.
Özellikle genç meslektaşlarınıza duyurabilmenizi diler saygılar sunarız.

TTB-UDEK Yürütme Kurulu
TTB-UDEK, tütün kontrolünde sağlık çalışanlarının "öncü" rollerinin farkında olarak, bu mücadelede dernekler arası eşgüdümü desteklemektedir.
Sizlerle paylaşmak istiyoruz. http://www.ttb.org.tr/udek/ (sağ alt köşede)
Saygılarımızla
TTB-UDEK Yürütme Kurulu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri Hakkında Duyuru
Saygılarımızla
TTB-UDEK Yürütme Kurulu

TGD_SedatSimaviOdulleri.pdf
Kasım 2011 tarihinde yapılmış genel kurul toplantısında aldığımız bir kararı sizlere hatırlatmak istiyoruz:

TTB-UDEK üyesi derneklerin alanlarında uzmanlık eğitimi ile ilgili özgün birçok uygulama yapmaktadır. Bu uygulamaların daha iyi tanıtımı ve diğer uzmanlık alanlarına örnek olması için uzmanlık derneklerinin uzmanlık eğitimi ile ilgili örnek olabilecek “İyi Uygulama” örneklerinin yer alacağı bir kitap hazırlanmasını planlamıştır.

Bu hazırlığa derneğiniz adına katkı sunabilmenizden mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz.

Yazılarınızın aşağıdaki başlıklar yönlendirmesinde times new roman tür yazı karakteri, 12 punto, tek satır aralığı ile yazılarak bizlere iletilebilmesini bekliyoruz.

Etkinlik/deneyim adı:

Projenin tanıtım özeti:

Amacı:

Yöntemi (Aktif katılımlı, Kurs, Çalıştay, Web ortamlı vg):

Süresi/zamanlaması:

Uzmanlık eğitimini / Alana katkısı:

İçerik paylaşımı:

(Varsa) diğer dernekler için geliştirici öneriler:

Diğer (ek olarak belirtilmek istenen konu)

Derneğiniz adına yapacağınız değerlendirmede bizlerle birden fazla etkinlik de paylaşabilirsiniz. Bu paylaşımdaki amaçlardan birisinin de etkinliğinizin diğer dernekler için yol gösterici olabileceği ayrıntısıdır.

Hazırlayacağınız içeriğin etkinlik başına en fazla 1600 sözcüğü geçmemesini de önemle rica ederiz.

Hazırlığınızın bizlere ulaştırılma son tarihi: 15 Eylül 2012 (diaslan.dr@gmail.com ve gpe@ttb.org.tr adreslerine eş zamanlı olarak)

Saygılarımızla
TTB-UDEK Yürütme Kurulu